Phương tiện WebRTC

SDK Amazon Chime cho phép bạn thêm tính năng âm thanh, video, chia sẻ màn hình và nhắn tin theo thời gian thực vào các ứng dụng của mình. Bạn có thể đơn giản hóa các hoạt động và xây dựng những tính năng này mà không cần quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng giao tiếp theo thời gian thực. SDK Amazon Chime điều chỉnh quy mô linh hoạt theo nhu cầu ứng dụng của bạn, cho phép ứng dụng đặt phiên truy cập phương tiện WebRTC tại các khu vực AWS khác. Tham khảo Bảng khu vực dịch vụ AWS để biết danh sách các khu vực cung cấp dịch vụ.

SDK Amazon Chime cho phép định giá theo mức sử dụng mà không phải trả phí trước. Các nhà phát triển sử dụng phương tiện WebRTC có thể chọn triển khai một số hoặc tất cả các loại hình phương tiện có sẵn (âm thanh, video và chia sẻ màn hình) với một mức giá duy nhất.

Các nhà phát triển có thể chọn giữa phiên truy cập phương tiện WebRTC tiêu chuẩn hoặc độ nét cao. Một phiên tiêu chuẩn hỗ trợ tối đa 250 người tham gia tương tác, với độ phân giải video lên đến 720p (1280 x 720) và chia sẻ màn hình lên đến 1080p (1920 x 1080). Một phiên độ nét cao hỗ trợ tối đa 25 người tham gia tương tác, với độ phân giải video lên đến 1080p (1920 x 1080) và chia sẻ màn hình lên đến 4K (3840 x 2160).

Cả hai loại phiên đều có thể được sao chép lên tối đa 40 phiên bổ sung, qua đó phân phối truyền thông cho 10.000 người tham gia đối với phiên tiêu chuẩn và 1.000 người tham gia đối với phiên độ nét cao.

 • Phương tiện WebRTC
 • Phiên truy cập phương tiện WebRTC được tính phí theo phút cho mỗi “người dự” (tức là một phiên bản ứng dụng của bạn) trong khi kết nối với phiên, bất kể dùng loại hình phương tiện nào (chia sẻ màn hình, chế độ xem màn hình, âm thanh hai chiều, âm thanh một chiều, video hai chiều hoặc video một chiều). 
  Số phút sử dụng dung lượng phiên truy cập phương tiện được tính phí dựa trên dung lượng đã đặt cho cuộc họp và thời lượng của cuộc họp. 
  Các phiên được tính phí theo mức tăng 6 giây/lần, với mức tối thiểu 6 giây. 

 • Sao chép phương tiện
 • Sao chép phương tiện được tính phí theo phút cho mỗi phiên truy cập phương tiện WebRTC tại đích đến, bất kể số người dự được kết nối với phiên. Bạn sẽ phải trả phí cho dịch vụ sao chép phương tiện ngoài số phút cho người dự được tính phí cho những người dự được kết nối với cả hai phiên truy cập phương tiện WebRTC tại đích đến.

 • Bộ kết nối trực tiếp
 • Bộ kết nối trực tiếp cho phép bạn phát trực tiếp phương tiện từ cuộc họp SDK Amazon Chime bằng cách gửi video đến các nền tảng phát trực tuyến như Dịch vụ video tương tác (IVS) của Amazon, Amazon Elemental MediaLive, Wowza, Facebook Live và YouTube Live để phân phối cho một lượng lớn đối tượng. Khách hàng có thể phát trực tiếp phương tiện theo thời gian thực cho một lượng lớn đối tượng bằng cách sử dụng bộ kết nối trực tiếp kết hợp với các nền tảng phát trực tuyến. Phương tiện thời gian thực có thể được phát trực tiếp bao gồm video diễn giả đang phát biểu cùng tính năng chia sẻ âm thanh và nội dung cũng như video tổng hợp. Bạn sẽ phải trả phí cho bộ kết nối trực tiếp ngoài số phút cho người dự được tính phí cho những người dự được kết nối với các phiên truy cập phương tiện WebRTC.

 • Thu thập dữ liệu trên phương tiện
 • Tính năng thu thập dữ liệu trên phương tiện cho phép bạn ghi lại nội dung của phiên truy cập phương tiện WebRTC trên SDK Amazon Chime và lưu chúng vào vùng lưu trữ Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon mà bạn lựa chọn. Phương tiện được lưu trữ trong các phân đoạn 5 giây có thể sử dụng với tính năng ghép chuỗi để tạo tệp duy nhất từ một chuỗi các phân đoạn.

  Khi phương tiện được thu thập, các sự kiện và thông điệp dữ liệu cũng được thu thập, nhưng việc thu thập các mục này sẽ không bị tính phí riêng.

  * Chi phí mỗi phút (bao gồm bất kỳ thời lượng chưa tròn một phút nào), được đo theo gia số 6 giây ở mức giá bằng 1/10 mức giá mỗi phút, với mức tối thiểu 6 giây. Tham khảo định giá Amazon S3 để biết các khoản phí bổ sung liên quan đến hoạt động lưu trữ và truyền dữ liệu S3.

 • Phát trực tuyến nội dung phương tiện
 • Gửi âm thanh từ phiên truy cập phương tiện WebRTC trên SDK Amazon Chime đến Luồng video Amazon Kinesis. Tính năng gửi âm thanh phiên truy cập WebRTC đến Luồng video Amazon Kinesis cho phép bạn truy cập vào âm thanh để phân tích trực tiếp trong phiên. Bạn có thể gửi âm thanh cuộc họp đến một luồng duy nhất, âm thanh cho mỗi người dự đến một luồng riêng biệt hoặc cả hai.

  Phát trực tuyến nội dung phương tiện được tính phí mỗi phút cho mỗi luồng*

  * Chi phí mỗi phút (bao gồm bất kỳ thời lượng chưa tròn một phút nào), được đo theo gia số 6 giây ở mức giá bằng 1/10 mức giá mỗi phút, với mức tối thiểu 6 giây. Tham khảo định giá Luồng video Amazon Kinesis để biết thêm các khoản phí liên quan.

 • Ghép chuỗi
 • Tính năng ghép chuỗi tạo ra một tệp duy nhất bằng cách xử lý một chuỗi các phân đoạn được tạo bởi tính năng thu thập dữ liệu trên phương tiện SDK Amazon Chime.  Tính năng ghép chuỗi hỗ trợ xử lý các phân đoạn phương tiện âm thanh, video, nội dung và chép lời.  Các tệp được tạo bằng tính năng ghép chuỗi có thể được sử dụng để phát lại theo yêu cầu, lưu trữ cho mục đích tuân thủ hoặc để thực hiện phân tích bổ sung thông qua các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) AWS.

Ví dụ 1 về định giá phương tiện WebRTC

Các nhà phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS) đã tích hợp SDK Amazon Chime vào giải pháp của họ để cho phép học viên tham dự các bài giảng trực tiếp từ ứng dụng web của họ. Mỗi khóa học có 1 giảng viên và 29 học viên với thời lượng là 60 phút. 

Trong ví dụ này, chi phí của SDK Amazon Chime sẽ là:

Mỗi phiên học

SDK Amazon Chime
30 người dự × 60 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 3,06 USD mỗi phiên học

Tổng cộng cho phiên
30 người dự × 60 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 3,06 USD mỗi phiên học

Ví dụ 2 về định giá phương tiện WebRTC

Các nhà phát triển nền tảng sự kiện trực tuyến đã tích hợp SDK Amazon Chime vào giải pháp của họ cho các bài thuyết trình chủ đề. Họ đang sử dụng một phiên truy cập phương tiện WebRTC cho người thuyết trình với tính năng sao chép phương tiện để chia tách các phiên truy cập phương tiện WebRTC cho các đối tượng thành viên.  Mỗi bài thuyết trình bao gồm 1 người kiểm duyệt, 1 người thuyết trình và 500 đối tượng thành viên, với thời lượng 60 phút.

Trong ví dụ này, chi phí của SDK Amazon Chime sẽ là:

Mỗi phiên

SDK Amazon Chime
502 người dự × 60 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 51,204 USD mỗi phiên thuyết trình
2 bản sao phương tiện x 60 phút x 0,0085 USD mỗi phút = 1,02 USD cho mỗi phiên thuyết trình

Tổng cộng cho phiên
51,204 USD cho người dự + 1,02 USD cho tính năng sao chép phương tiện = 52,224 USD mỗi phiên

Ví dụ 3 về định giá phương tiện WebRTC

Các nhà phát triển ứng dụng tập thể dục trực tuyến đã tích hợp SDK Amazon Chime vào giải pháp của họ để phát trực tiếp các buổi tập thể dục bằng cách gửi video thời gian thực đến YouTube Live. Mỗi phiên gồm 1 huấn luyện viên thể dục, 5 khách hàng với thời lượng 60 phút.

Trong ví dụ này, chi phí của SDK Amazon Chime sẽ là:

Mỗi phiên

SDK Amazon Chime
6 người dự × 60 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,612 USD mỗi phiên

Bộ kết nối trực tiếp để gửi video đến các nền tảng phát trực tuyến của bên thứ ba*
1 luồng video HD x 60 phút x 0,09 USD mỗi luồng/phút = 5,4 USD mỗi phiên

Tổng cộng cho phiên
0,612 USD cho SDK Amazon Chime + 5,4 USD để gửi video thời gian thực đến YouTube Live = 6,012 USD

*Phí nền tảng phát trực tuyến có thể tính thêm phí cho dịch vụ phân phối nội dung

Ví dụ 4 về định giá phương tiện WebRTC

Hệ thống quản lý học tập (LMS) cho phép học viên tham dự lớp học trực tuyến từ bên trong ứng dụng web. Mỗi lớp học có 1 giảng viên và 30 học viên với thời lượng là 60 phút. Các lớp học cần được ghi lại để học viên có thể tải xuống và phát lại lớp học. Ứng dụng sử dụng các phiên truy cập phương tiện WebRTC trên SDK Amazon Chime với tính năng thu thập dữ liệu trên phương tiện để tạo dữ liệu thu thập tổng hợp 1080p của âm thanh cuộc họp, video webcam và chia sẻ màn hình của giảng viên và ghép chuỗi để tạo một tệp duy nhất từ các phân đoạn phương tiện ghi lại.  API CreateMediaCapturePipeline được gọi khi lớp học bắt đầu và chạy trong suốt toàn bộ thời lượng của lớp học.

Trong ví dụ này, chi phí cho SDK Amazon Chime như sau:

Mỗi phiên (lớp học)

Phương tiện WebRTC
1 giảng viên + 30 học viên = 31 người dự; 31 người dự × 60 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 3,162 USD mỗi phiên

Thu thập dữ liệu trên phương tiện
1 x phương tiện tổng hợp 1080p x 60 phút x 0,0125 USD mỗi phút = 0,75 USD mỗi phiên

Ghép chuỗi

1 chuỗi các phân đoạn phương tiện tổng hợp x 60 phút x 0,002 USD mỗi phút = 0,12 USD mỗi phiên

Tổng cộng cho phiên
3,162 USD cho phương tiện WebRTC + 0,75 USD cho thu thập dữ liệu trên phương tiện + 0,12 USD cho ghép chuỗi = 4,032 USD mỗi phiên

Ví dụ 5 về định giá phương tiện WebRTC

Một ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa cho phép tư vấn trực tuyến giữa bác sĩ và bệnh nhân. Các buổi tư vấn thường kéo dài 20 phút. Tất cả các phiên cần được ghi lại vì lý do tuân thủ.

Ứng dụng sử dụng các phiên truy cập phương tiện WebRTC trên SDK Amazon Chime với tính năng thu thập dữ liệu trên phương tiện và ghép chuỗi để thu thập dữ liệu của âm thanh cuộc họp và video webcam cá nhân của bác sĩ và bệnh nhân.  Bệnh nhân tham gia trước bác sĩ 5 phút và bắt đầu chia sẻ video ngay sau khi tham gia phiên. Bác sĩ chia sẻ video toàn bộ 15 phút trong khi đang tham gia phiên.  API CreateMediaCapturePipeline được gọi khi buổi tư vấn bắt đầu và chạy trong suốt toàn bộ thời lượng của buổi tư vấn. 

Trong ví dụ này, chi phí cho Amazon Chime như sau:

Mỗi phiên (buổi tư vấn)

Phương tiện WebRTC
1 bệnh nhân × 20 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,034 USD mỗi phiên

1 bác sĩ × 15 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,0255 USD mỗi phiên

= 0,0595 USD mỗi phiên 

Thu thập dữ liệu trên phương tiện

1 luồng âm thanh kết hợp x 20 phút x 0,0017 USD mỗi luồng/phút = 0,034 USD mỗi phiên

1 luồng video cho bệnh nhân × 20 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,034 USD mỗi phiên

1 luồng video cho bác sĩ × 15 phút × 0,0017 USD mỗi luồng/phút = 0,0255 USD mỗi phiên

= 0,0935 USD 

Ghép chuỗi

1 chuỗi các phân đoạn âm thanh x 20 phút x 0,002 USD mỗi phút = 0,04 USD mỗi phiên

1 chuỗi các phân đoạn video cho bệnh nhân x 20 phút x 0,002 USD mỗi phút = 0,04 USD mỗi phiên

1 chuỗi các phân đoạn video cho bác sĩ x 15 phút x 0,002 USD mỗi phút = 0,03 USD mỗi phiên

= 0,11 USD mỗi phiên 

Tổng cộng cho phiên

0,0595 USD cho phương tiện WebRTC + 0,0935 USD cho thu thập dữ liệu trên phương tiện + 0,11 USD cho ghép chuỗi = 1,1045 USD mỗi phiên 

* Có thể phát sinh thêm phí khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm khác.
**Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành.

Ví dụ 6 về định giá phương tiện WebRTC

Một trường ngôn ngữ cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến để giúp học sinh học ngôn ngữ mới.  Các buổi dạy kèm dưới hình thức một kèm một và thường kéo dài 30 phút.  Trong mỗi buổi học, học sinh sẽ thực hiện bài đánh giá 5 phút, trong đó phần diễn thuyết của học sinh được phân tích bằng thuật toán độc quyền.

Ứng dụng sử dụng các phiên truy cập phương tiện WebRTC trên SDK Amazon Chime với tính năng phát trực tuyến âm thanh đến Luồng video Kinesis để thực hiện đánh giá.

Trong ví dụ này, chi phí cho SDK Amazon Chime như sau:

Mỗi phiên

Phương tiện WebRTC
2 người dự × 30 phút × 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,102 USD mỗi phiên

Phát trực tuyến âm thanh
1 x người dự x 5 phút x 0,0017 USD mỗi người dự/phút = 0,0085 USD mỗi phiên

Tổng cộng cho phiên
0,102 USD cho phương tiện WebRTC + 0,0085 USD để phát trực tuyến đến KVS = 0,1105 USD mỗi phiên 

Nâng cao chất lượng giọng nói

SDK Amazon Chime cung cấp tính năng nâng cao chất lượng giọng nói dựa trên máy học (ML) bao gồm cơ chế giảm tiếng ồn bằng tính năng Tập trung vào giọng nói của Amazon và giảm tiếng vọng. Cơ chế giảm tiếng ồn sử dụng ML để giúp giảm tiếng ồn trong môi trường như gió, quạt và nước chảy, tiếng ồn xung quanh như máy cắt cỏ và chó sủa, và tiếng ồn cận cảnh như gõ bàn phím và xáo giấy.

Cơ chế giảm tiếng vọng được thiết kế để giảm tiếng dội âm thanh gây phiền nhiễu có thể xảy ra trong cuộc họp trực tuyến khi âm thanh được phát từ loa của người tham gia được thu bởi micrô của chính họ và truyền trở lại cuộc họp. Cơ chế loại bỏ tiếng vọng tiêu chuẩn của WebRTC có sẵn dưới dạng mặc định trong SDK Amazon Chime, nhưng khách hàng có thể chọn nâng cấp lên cơ chế giảm tiếng vọng dựa trên ML tiên tiến của SDK Amazon Chime để cải thiện chất lượng giọng nói, đặc biệt là trong các tình huống đàm thoại kép khi nhiều người tham gia cuộc họp trực tuyến đang nói cùng một lúc. Bằng cách cung cấp tính năng kiểm soát tiếng vọng được cải tiến, cơ chế giảm tiếng vọng của SDK Amazon Chime giúp giảm nguy cơ tiếng vọng được đưa vào cuộc họp bởi những người dùng muốn tham gia mà không sử dụng tai nghe chụp tai.

Lưu ý: Công nghệ Tập trung vào giọng nói của Amazon dành cho nhà mạng hiện chỉ được cung cấp tại một số Khu vực AWS chọn lọc. Liên hệ với chúng tôi để biết mức giá.

Phân tích cuộc gọi

 • Phân tích cuộc gọi
 • Ghi âm cuộc gọi

Ví dụ 1 về định giá phân tích cuộc gọi

Hãy xem xét một ngân hàng muốn sử dụng tính năng phân tích cuộc gọi của SDK Amazon Chime để tạo bản chép lời trong thời gian thực từ cuộc giao tiếp giữa các nhà giao dịch tài chính và để có được thông tin chuyên sâu dựa trên giọng nói bằng tính năng tìm kiếm người nói. Trung bình, mỗi cuộc giao tiếp kéo dài 30 phút và có 1.000 cuộc gọi mỗi tháng giữa các nhà giao dịch.

Trong ví dụ này, chi phí cho phân tích cuộc gọi của SDK Amazon Chime như sau*:

Chi phí cho mỗi cuộc gọi:
30*0,023 USD = 0,69 USD

Tổng chi phí mỗi tháng:
1.000*0,69 USD = 690 USD

*Phí bổ sung áp dụng cho Amazon Transcribe, Luồng video Amazon Kinesis và Amazon S3

Ví dụ 2 về định giá phân tích cuộc gọi

Hãy xem xét một công ty bảo hiểm muốn sử dụng tính năng ghi âm cuộc gọi của SDK Amazon Chime để ghi lại cuộc trò chuyện giữa các nhân viên bảo hiểm và khách hàng của mình cho mục đích tuân thủ và đào tạo. Trung bình, mỗi cuộc gọi kéo dài 15 phút và có 15.000 cuộc gọi mỗi tháng.

Trong ví dụ này, chi phí cho ghi âm cuộc gọi của SDK Amazon Chime như sau*:

Chi phí cho mỗi cuộc gọi:
15*0,010 USD = 0,15 USD

Tổng chi phí mỗi tháng:
15.000*0,15 USD = 2.250 USD

*Phí bổ sung áp dụng cho Luồng video Amazon Kinesis và Amazon S3
 

Âm thanh Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN)

SDK Amazon Chime cho phép bạn thêm số điện thoại cho cuộc họp của mình để người dự có thể tham gia bằng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động. Để quay số điện thoại, hãy chọn liên kết Số điện thoại bên dưới và sử dụng trình chọn thả xuống Khu vực AWS, chọn Khu vực AWS để xem số điện thoại quốc gia có sẵn từ Khu vực AWS đó. Để quay số, dịch vụ hỗ trợ gọi đến hơn 100 quốc gia. Để sử dụng âm thanh PSTN, các nhà kiến tạo sẽ tạo ứng dụng IVR phi máy chủ bằng AWS Lambda.

“Phiên” là cuộc gọi đến mới hoặc cuộc gọi đi mới. Mức sử dụng ứng dụng âm thanh PSTN được tính phí cho mỗi phút, bao gồm bất kỳ thời lượng chưa tròn một phút nào, được đo theo gia số 6 giây ở mức giá bằng 1/10 mức giá mỗi phút, với mức tối thiểu 6 giây. Các cuộc gọi được tự động kết nối với phiên họp SDK Amazon Chime. Ngoài mức sử dụng ứng dụng âm thanh PSTN, khách hàng sẽ được tính phí theo phút để kết nối với phiên họp SDK Amazon Chime. Khách hàng cũng sẽ được tính phí theo tháng đối với số DID/DDI và số điện thoại miễn cước, tính theo phút cho quyền truy cập PSTN và mức sử dụng AWS Lambda (Xem Định giá AWS Lambda). Một ví dụ được đưa ra dưới đây.

 • Số điện thoại
 • Cuộc gọi đến
 • Quốc gia  Giá mỗi phút của cuộc gọi đến có tính cước (USD) Giá mỗi phút của cuộc gọi đến miễn cước (USD)
  Úc 0.005446 USD 0.051430 USD
  Áo 0.003221 USD 0,340708 USD
  Canada 0.002216 USD 0,011910 USD
  Đan Mạch 0,002400 USD 0,322500 USD
  Phần Lan 0.003221 USD 0,237602 USD
  Đức 0.003221 USD 0,168000 USD
  Ireland 0.003221 USD 0,574730 USD
  Ý 0.003221 USD 0,359430 USD
  New Zealand  0.007036 USD 0,231539 USD
  Nigeria 0,003000 USD không áp dụng
  Hàn Quốc không áp dụng 0,063195 USD
  Thụy Điển 0.003221 USD 0.166861 USD
  Thụy Sĩ 0.003221 USD 0,602430 USD
  Vương quốc Anh 0.003221 USD 0.091151 USD
  Hoa Kỳ 0.002216 USD 0,011910 USD
 • Cuộc gọi đi
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Với tính năng ghi âm cuộc gọi âm thanh PSTN trên SDK Amazon Chime, bạn chỉ bị tính phí cho những dịch vụ mà bạn sử dụng, theo mức phí mỗi phút cho thời gian khi tính năng ghi âm cuộc gọi được bật.

  Ví dụ về định giá

  Giả sử rằng bạn muốn ghi âm mà không cần chép lời 200.000 cuộc gọi mỗi tháng trên phần liên quan đến người tiêu dùng và mỗi cuộc gọi trung bình kéo dài khoảng 10 phút. Con số này tương đương với 2 triệu phút âm thanh mỗi tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), với mức giá 0,0028 USD/phút, phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

  Tính toán phí ghi âm cuộc gọi âm thanh PSTN trên SDK Amazon Chime hàng tháng:

  Số phút cuộc gọi hàng tháng được ghi âm tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

  Tổng chi phí = T phút * P giá/phút

  Tổng chi phí cho tính năng ghi âm cuộc gọi âm thanh PSTN trên SDK Amazon Chime = 2.000.000 * 0,0028 USD = 5.600 USD

Ví dụ về định giá âm thanh PSTN

Quay số đến Cuộc họp SDK Amazon Chime

Hãy xem xét một công ty gồm 50 nhân viên muốn có phương thức dễ dàng để tham gia các cuộc họp SDK Amazon Chime từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động. Công ty muốn công bố số điện thoại miễn cước tại Hoa Kỳ để nhân viên không phải chịu chi phí gọi đến cuộc họp. Trung bình, mỗi nhân viên thực hiện 10 cuộc gọi mỗi tháng, mỗi cuộc gọi có thời lượng 22 phút, tổng cộng 11.000 phút mỗi tháng.

Các chi phí cho Cuộc gọi đến, Mức sử dụng ứng dụng âm thanh PSTN, số lượng lệnh gọi AWS Lambda, Kết nối với phiên họp SDK Amazon Chime và thuê số điện thoại miễn cước là:

Chi phí mức sử dụng số phút gọi đến (miễn cước)
11.000 (phút) x 0,011910 USD (mỗi phút) = 131,01 USD

Chi phí mức sử dụng ứng dụng âm thanh PSTN
11.000 (phút) x 0,002 USD (mỗi phút) = 22,00 USD

Chi phí yêu cầu AWS Lambda
0,2 USD (mỗi 1 triệu yêu cầu) / 1.000.000 x 5 (lệnh gọi trung bình cho mỗi cuộc gọi) x 500 (cuộc gọi mỗi tháng) = 0,0005 USD

Chi phí thời lượng sử dụng AWS Lambda
0,0000000021 USD (chi phí cho mỗi 128 MB-mili giây) x 5 (lệnh gọi trung bình cho mỗi cuộc gọi) x 5 (thời lượng của mỗi yêu cầu tính bằng mili giây) x 500 (cuộc gọi mỗi tháng) = 0,00105 USD

Kết nối với phiên họp SDK Amazon Chime
11.000 (phút) x 0,0017 USD (mỗi phút) = 18,70 USD

Chi phí số điện thoại miễn cước
1 USD*

Tổng chi phí hàng tháng
131,01 USD + 22,00 USD + 0,0005 USD + 0,00105 USD + 18,70 USD + 1 USD = 172,71155 USD**

Thêm tùy chọn khử tiếng ồn cho các cuộc gọi PSTN bằng Tập trung vào giọng nói của Amazon.
Là một nhà kiến tạo, bạn có thể quyết định liệu dịch vụ của bạn có tận dụng tính năng khử tiếng ồn cho các cuộc gọi PSTN hay không và cách thức như thế nào. Bạn có thể lập trình (a) triển khai hệ thống điều khiển tập trung để bật/tắt tính năng tập trung vào giọng nói cho tất cả các cuộc gọi hoặc (b) cho phép người dùng cuối bật/tắt tính năng Tập trung vào giọng nói ở phía máy khách, như họ lựa chọn, cho tất cả các cuộc gọi, một số cuộc gọi, hoặc một phần cuộc gọi, tương tự như thao tác bật/tắt tiếng; bạn cũng có thể chọn kết hợp các tùy chọn này.

Ví dụ (a): Tập trung vào giọng nói của Amazon được bật vĩnh viễn cho tất cả các cuộc gọi. 
Tập trung vào giọng nói của Amazon có mức phí
0,0045 USD (mỗi người dùng mỗi phút) x 11.000 (phút) = 49,50 USD
Tổng chi phí hàng tháng (với tính năng khử tiếng ồn được bật cho tất cả các cuộc gọi PSTN) 172,71155 USD + 49,50 USD = 222,21155 USD (được làm tròn thành 222,21 USD**)

Ví dụ (b): Tập trung vào giọng nói của Amazon có thể cấu hình và được sử dụng trong 40% thời gian cuộc gọi PSTN.
Tập trung vào giọng nói của Amazon có mức phí 0,0045 USD (mỗi người dùng mỗi phút) x 11.000 (phút) x 40% = 19,80 USD
Tổng chi phí hàng tháng (với tính năng khử tiếng ồn được bật trong 40% thời gian cuộc gọi PSTN) 172,71155 USD + 19,80 USD = 192,51155 USD (được làm tròn thành 192,51 USD**)

* Có thể phát sinh thêm phí khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm khác.
**Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành

Trung kế thoại chạy SIP

Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime cho phép bạn kết nối hệ thống điện thoại tại chỗ với Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) và dịch vụ cuộc họp SDK Amazon Chime, thay thế cho mạng cũ của bạn. Bộ kết nối giọng nói chỉ có sẵn đối với cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, hoặc cả gọi đến và gọi đi. Các cuộc gọi đến các khách hàng khác sử dụng Bộ kết nối giọng nói được miễn cước. Có thể phát trực tuyến âm thanh từ cuộc gọi Bộ kết nối giọng nói và các thiết bị ghi đa phương tiện dựa trên SIP (SIPREC) tại chỗ tới Luồng video Amazon Kinesis để phục vụ hoạt động phân tích và máy học.

Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime cho phép định giá theo mức sử dụng mà không phải trả phí trước. Bạn có thể gửi một ít hoặc toàn bộ lưu lượng thoại của bạn đến Bộ kết nối giọng nói, trả phí trên mỗi phút đối với cuộc gọi đến và đi. Dịch vụ này điều chỉnh quy mô linh hoạt để đáp ứng nhu cầu công suất thoại của bạn. Đối với điện thoại, Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime cung cấp cả số quay số trực tiếp (DID/DDI) và số điện thoại miễn cước. DID/DDI và số điện thoại miễn cước được tính theo mức phí cho mỗi số điện thoại mỗi tháng. Khoản phí 1/10 mức phí mỗi phút trong mỗi 6 giây (tối thiểu 6 giây) được tính cho bất kỳ cuộc gọi nào dựa trên loại số điện thoại cho các cuộc gọi đến và đích đến cho các cuộc gọi đi. Đối với mức sử dụng tính năng phát trực tuyến của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime, bạn sẽ bị tính phí 1/10 mức phí mỗi phút trong mỗi 6 giây (tối thiểu 6 giây). Phí bắt đầu được tính khi bên nhận cuộc gọi trả lời và dừng lại khi một trong hai bên cúp máy. 

 • Cuộc gọi đến
 • Thông tin ở trên thể hiện chi phí trên mỗi phút đối với cuộc gọi đến nhận được thông qua Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime hoặc các phiên điện thoại proxy. Mức giá hiển thị chỉ phản ánh mức phí của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime; cước phí địa phương có thể được áp dụng.

  *Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành.

  Bạn cũng có thể xem giá cả Amazon Chime Voice Connector thông qua API bảng giá AWS. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập phần Sử dụng API bảng giá AWS.

 • Cuộc gọi đi
 • Thông tin ở trên thể hiện chi phí trên mỗi phút đối với các cuộc gọi đi được thực hiện thông qua Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime hoặc các phiên điện thoại proxy. Toàn bộ các cuộc gọi đều bắt nguồn ở Hoa Kỳ hoặc Canada. Mức giá hiển thị chỉ phản ánh mức phí của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime; cước phí địa phương có thể được áp dụng.

  *Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành.
  Bạn cũng có thể truy cập Amazon Chime Voice Connector.

 • Nhận tin nhắn văn bản
 • Thông tin ở trên thể hiện chi phí trên mỗi phút đối với cuộc gọi đến nhận được thông qua các phiên điện thoại proxy của SDK Amazon Chime. Mức giá hiển thị chỉ phản ánh mức phí của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime; cước phí địa phương có thể được áp dụng.

  Tin nhắn văn bản hiện chỉ được hỗ trợ cho các phiên điện thoại proxy của SDK Amazon Chime. 

 • Gửi tin nhắn văn bản
 • Quốc gia Mức giá trên mỗi tin nhắn (USD)
  Armenia  0.1200 USD
  Aruba  0.0020 USD
  Úc  0.1500 USD
  Bahamas  0.0020 USD
  Bahrain  0.1200 USD
  Bangladesh  0.1200 USD
  Belize  0.0020 USD
  Bermuda  0.0020 USD
  Bhutan  0.1200 USD
  Bolivia  0.0020 USD
  Brazil  0.0020 USD
  Brunei Darussalam  0.1200 USD
  Bulgari  0.1200 USD
  Campuchia  0.1200 USD
  Canada  0.0150 USD
  Chile  0.0020 USD
  Trung Quốc  0.1200 USD
  Colombia  0.0020 USD
  Costa Rica  0.0020 USD
  Síp  0.1200 USD
  Cộng hòa Séc  0.1500 USD
  Đan Mạch  0.1500 USD
  Cộng hòa Dominica  0.1400 USD
  Ecuador  0.0020 USD
  Ai Cập  0.1200 USD
  El Salvador  0.0020 USD
  Ethiopia  0.1200 USD
  Quần đảo Faroe  0.1200 USD
  Fiji  0.1200 USD
  Phần Lan  0.1500 USD
  Pháp  0.1500 USD
  Đức  0.1500 USD
  Gibraltar  0.1200 USD
  Hy Lạp  0.1200 USD
  Guadeloupe  0.1200 USD
  Guam  0.1200 USD
  Guatemala  0.1200 USD
  Guyana  0.0020 USD
  Hong Kong  0.1400 USD
  Hungary  0.1200 USD
  Iceland  0.1400 USD
  Ấn Độ  0.1200 USD
  Indonesia  0.1200 USD
  Iraq  0.1200 USD
  Ai-len  0.1500 USD
  Israel  0.1500 USD
  Ý  0.1500 USD
  Jamaica  0.0020 USD
  Nhật Bản  0.1400 USD
  Jordan  0.1200 USD
  Kazakhstan  0.1200 USD
  Kenya  0.1400 USD
  Kuwait  0.1400 USD
  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  0.1400 USD
  Latvia  0.1500 USD
  Litva  0.1500 USD
  Luxembourg  0.1200 USD
  Ma Cao  0.1400 USD
  Malaysia  0.1200 USD
  Malta  0.1200 USD
  Quần đảo Marshall  0.1200 USD
  Martinique  0.1200 USD
  Mauritius  0.1400 USD
  Mexico  0.0020 USD
  Mông Cổ  0.1200 USD
  Namibia  0.1200 USD
  Nepal  0.1200 USD
  Hà Lan  0.1500 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.0020 USD
  New Zealand  0.1500 USD
  Nicaragua  0.0020 USD
  Nigeria  0.1500 USD
  Na Uy  0.1500 USD
  Pakistan  0.1200 USD
  Panama  0.0020 USD
  Paraguay  0.0020 USD
  Peru  0.0020 USD
  Philippines  0.1200 USD
  Ba Lan  0.1500 USD
  Bồ Đào Nha  0.1500 USD
  Puerto Rico  0.0020 USD
  Qatar  0.1200 USD
  Romania  0.1200 USD
  Liên bang Nga  0.1500 USD
  Saint Barthelemy  0.1200 USD
  Saint-Martin (phần thuộc Pháp)  0.1200 USD
  Ả Rập Xê Út  0.1500 USD
  Singapore  0.1400 USD
  Slovakia  0.1200 USD
  Nam Phi  0.1500 USD
  Hàn Quốc  0.1400 USD
  Tây Ban Nha  0.1500 USD
  Sri Lanka  0.1200 USD
  St. Maarten  0.0020 USD
  Thụy Điển  0.1500 USD
  Thụy Sĩ  0.1500 USD
  Đài Loan  0.1400 USD
  Tajikistan  0.1200 USD
  Thái Lan  0.1200 USD
  Trinidad và Tobago  0.0020 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.1200 USD
  Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất  0.1500 USD
  Vương quốc Anh  0.1500 USD
  Hoa Kỳ  0.0150 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.0150 USD
  Uzbekistan  0.1200 USD
  Venezuela  0.1200 USD
  Việt Nam  0,1200 USD

  Thông tin ở trên thể hiện chi phí trên mỗi tin nhắn SMS hoặc MMS gửi đi và nhận được thông qua các phiên điện thoại proxy của SDK Amazon Chime. Mức giá hiển thị chỉ phản ánh mức phí của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime; cước phí địa phương có thể được áp dụng.

  Tin nhắn văn bản chỉ được hỗ trợ cho các phiên điện thoại proxy của SDK Amazon Chime. 

 • Số điện thoại
 • Phiên điện thoại proxy
 • Giá cho mỗi phiên kết nối hai số điện thoại. Thời lượng mặc định của phiên là 4 giờ, có thể kéo dài lên đến 12 giờ. 

  Chi phí phiên được tính khi phiên được tạo. Ngoài ra, bạn sẽ được tính phí cho số phút gọi đến và gọi đi đối với mọi cuộc gọi điện thoại được thực hiện giữa các số điện thoại được bao gồm trong phiên, cũng như mọi tin nhắn được gửi đi. Bạn có thể tìm thông tin về mức giá cuộc gọi và tin nhắn trên các tab Cuộc gọi đến, Cuộc gọi đi, Nhận tin nhắn văn bản và Gửi tin nhắn văn bản. 

  Mức giá hiển thị chỉ phản ánh mức phí của Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime; cước phí địa phương có thể được áp dụng. 

 • Phát trực tuyến
 • Chi phí mỗi phút để phát trực tuyến âm thanh cuộc gọi Bộ kết nối giọng nói hoặc âm thanh từ thiết bị tuân thủ SIPREC đến Luồng video Amazon Kinesis. Xem giá của Luồng video Kinesis để biết mức phí tính thêm liên quan đến quy trình truyền phát Kinesis.

Ví dụ về định giá

Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime

Hãy xem xét một công ty có 50 nhân viên muốn có phương thức dễ dàng để trò chuyện và thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến mạng điện thoại công cộng. Công ty sử dụng trung bình 11.100 phút hàng tháng cho các cuộc gọi đi tới Hoa Kỳ được kết nối với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng bằng Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime.

Chi phí cho Bộ kết nối giọng nói Amazon Chime là:

Chi phí mức sử dụng số phút gọi đi = 11.100 (phút) x 0,0048 USD (mỗi phút) = 53,28 USD

Tổng chi phí hàng tháng: 53,28 USD**
* Có thể phát sinh thêm phí khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm khác.
**Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành.
 

Nhắn tin

Dịch vụ nhắn tin được tính phí theo từng lần sử dụng với mức giá cho dịch vụ gửi tin nhắn, phân phối tin nhắn và lưu trữ tin nhắn. SDK Amazon Chime chỉ tính phí cho những gì bạn sử dụng, cho phép bạn điều chỉnh quy mô khi cần thiết. *

SDK Amazon Chime có thể được tích hợp với các dịch vụ AWS khác, bao gồm Amazon S3 cho tệp đính kèm tin nhắn. Phí SDK Amazon Chime không bao gồm việc sử dụng các dịch vụ khác của AWS.**

Dịch vụ phân phối tin nhắn được tính phí cho mỗi điểm cuối. Cứ mười người tham gia, mỗi người sẽ được kết nối từ một thiết bị duy nhất thông qua một websocket đang hoạt động, dẫn đến mười khoản phí phân phối riêng biệt. Phí phân phối tin nhắn riêng biệt cũng được áp dụng mỗi khi API ListChannelMessage được gọi để truy xuất lịch sử tin nhắn và khi tin nhắn được gửi đến Amazon Pinpoint dưới dạng thông báo đẩy.

Thông báo hệ thống là các thông báo được SDK Amazon Chime gửi cho các sự kiện như người tham gia bắt đầu tham gia kênh hoặc rời khỏi kênh. Để biết danh sách đầy đủ về các thông báo hệ thống, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Dung lượng lưu trữ bị tính phí trong một tháng được dựa trên dung lượng lưu trữ trung bình đã sử dụng trong cả tháng đó. Chúng tôi đo mức sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn theo "TimedStorage-ByteHrs" được tính dồn đến cuối tháng để tạo ra phí hàng tháng của bạn. Kích thước lưu trữ được đo dựa trên số lượng đối tượng được lưu trữ. Mỗi thông báo trên kênh tiêu chuẩn có kích cỡ 4 KB. Mỗi thông báo kiểm soát có kích cỡ 30 byte. Tất cả các đối tượng khác, bao gồm kênh, phiên bản ứng dụng, người dùng phiên bản ứng dụng, quản trị viên, người kiểm duyệt kênh, thành viên kênh, lệnh cấm người dùng và dấu thời gian đọc, đều có kích cỡ 1 KB.

* Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành.

** Có thể phát sinh thêm phí khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm khác

Ví dụ 1 về định giá dịch vụ nhắn tin

Các nhà phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS) đã tích hợp SDK Amazon Chime vào giải pháp để cho phép học viên tham dự các bài giảng trực tiếp từ ứng dụng web của họ. Ứng dụng tổ chức 100 phiên mỗi tuần cho các học viên. Mỗi phiên có một kênh trò chuyện cho học viên và giáo viên giao tiếp. Mỗi phiên gồm 1 giảng viên và 29 học viên. Trong mỗi phiên, trung bình có 50 tin nhắn tiêu chuẩn được gửi và 35 thông báo kiểm soát cho các tính năng được tích hợp vào trải nghiệm trò chuyện. Thông báo kiểm soát trong ví dụ này không được lưu trữ. Tin nhắn được lưu trữ trong 15 ngày và sau đó sẽ bị xóa thông qua chính sách lưu giữ.

(Xin lưu ý: Trong ví dụ này, chúng tôi giả định kênh và tất cả người dùng đã được tạo trước thời điểm phiên diễn ra, vì vậy chúng không được bao gồm trong chi phí lưu trữ cho phiên, nhưng sẽ được bao gồm trong chi phí lưu trữ tổng thể của khách hàng. Tất cả người tham gia được kết nối thông qua một máy khách trong cùng một khoảng thời gian, do đó họ nhận được cùng một số lượng tin nhắn. Ví dụ này cũng giả định có 730 giờ trong một tháng, (365 ngày một năm x 24 giờ một ngày / 12 tháng một năm).)

Trong ví dụ này, chi phí nhắn tin là:

Mỗi phiên học

Tin nhắn
31 thông báo hệ thống (30 thông báo thêm thành viên kênh + 1 thông báo xóa kênh) x 0,000003 USD = 0,000093 USD
50 tin nhắn được gửi × 0,0007 USD mỗi tin nhắn = 0,035 USD
35 thông báo kiểm soát được gửi x 0,000003 USD = 0,000105 USD
116 tin nhắn được phân phối x 30 người tham gia x 0,00001 USD = 0,0348 USD

Lưu trữ
50 tin nhắn tiêu chuẩn x (4 x 1024) x 15 ngày x (24 giờ/ngày) = 73.728.000 Byte-giờ = 0,0687 GB-giờ
Tính theo GB-tháng = 0,0687 GB-giờ/ (730 giờ/tháng) = 0,000094 GB-tháng
Tổng chi phí lưu trữ = 0,000094 x 5 USD/GB-tháng = 0,000470 USD

Tổng cộng cho phiên
0,000093 USD cho thông báo hệ thống + 0,035 USD cho tin nhắn tiêu chuẩn + 0,000105 USD cho thông báo kiểm soát + 0,0348 USD cho phân phối tin nhắn + 0,000470 USD cho dịch vụ lưu trữ = 0,0705 USD mỗi phiên

Tổng chi phí mỗi tuần
0,0705 USD mỗi phiên × 100 phiên mỗi tuần = 7,05 USD mỗi tuần

Ví dụ 2 về định giá dịch vụ nhắn tin

Một thương hiệu lớn tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm để công bố một sản phẩm mới, phát sóng cho 1.000 người xem. Người xem đều được bao gồm trong một kênh trò chuyện nơi họ có thể giao tiếp với nhau và với người dẫn chương trình thông qua nhắn tin trò chuyện. Trong quá trình phát sóng, 1.000 tin nhắn tiêu chuẩn được gửi đi. Tin nhắn được lưu trữ trong 30 ngày và sau đó bị xóa thông qua chính sách lưu giữ.

(Xin lưu ý: Trong ví dụ này, chúng tôi giả định kênh và tất cả người dùng đã được tạo trước thời điểm phiên diễn ra, vì vậy chúng không được bao gồm trong chi phí lưu trữ cho phiên, nhưng sẽ được bao gồm trong chi phí lưu trữ tổng thể của khách hàng. Tất cả người tham gia được kết nối thông qua một máy khách trong cùng một khoảng thời gian, do đó họ nhận được cùng một số lượng tin nhắn. Ví dụ này cũng giả định có 730 giờ trong một tháng, (365 ngày một năm x 24 giờ một ngày / 12 tháng một năm).)

Trong ví dụ này, chi phí nhắn tin là:

1.001 thông báo hệ thống được gửi (1.000 thông báo thêm thành viên + 1 thông báo xóa kênh) x 0,000003 USD = 0,003 USD
1.000 tin nhắn được gửi x 0,0007 USD mỗi tin nhắn = 0,70 USD
2.001 tin nhắn được phân phối x 1.000 người tham gia x 0,00001 USD mỗi lần phân phối = 20,01 USD
1.000 tin nhắn tiêu chuẩn x (4 x 1024) x 30 ngày x (24 giờ/ngày) = 2.949.120.000 Byte-giờ = 2,75 GB-giờ
Tính theo GB-tháng = 2,75 / 730 giờ/tháng = 0,003767 GB-tháng
Tổng chi phí lưu trữ = 0,003767 GB-tháng x 5 USD/GB-tháng = 0,01884 USD

Tổng chi phí cho phiên
0,70 USD cho tin nhắn + 20,01 USD cho lượt phân phối + 0,01884 USD cho dịch vụ lưu trữ = 20,73 USD

Ví dụ 3 về định giá dịch vụ nhắn tin

Một công ty giao hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin SDK Amazon Chime để kết nối tài xế giao hàng với khách hàng. Cả tài xế giao hàng và khách hàng đều sử dụng ứng dụng di động của công ty giao hàng. Các kênh được tạo cho mỗi lần giao hàng. Đối với các lần giao hàng mà tài xế giao hàng và khách hàng liên hệ với nhau, trung bình có 5 tin nhắn được gửi và người dùng thường đóng ứng dụng sau khi gửi tin nhắn, vì vậy thông báo đẩy được gửi cho tất cả các tin nhắn. Sau khi thông báo đẩy được phân phối đến người dùng, người dùng nhấp vào thông báo và tải cuộc trò chuyện sử dụng API ListChannelMessages để tải tin nhắn. Thông báo hệ thống được gửi khi người dùng được thêm vào kênh và khi kênh bị xóa. Trong hầu hết các trường hợp, người dùng không được kết nối với WebSocket khi điều này xảy ra, do đó không bị tính phí phân phối cho 3 thông báo hệ thống đã gửi. Tin nhắn được lưu trữ trong 30 ngày dựa trên chính sách lưu giữ do công ty giao hàng đặt ra. Dưới đây là một ví dụ về cách tính chi phí cho một lần giao hàng duy nhất, trong đó tài xế và khách hàng trao đổi 5 tin nhắn.

(Xin lưu ý: thông báo đẩy trong SDK Amazon Chime được gửi thông qua tính năng tích hợp với Amazon Pinpoint. Phí Amazon Pinpoint không được bao gồm trong ví dụ dưới đây. Xem trang định giá Amazon Pinpoint để biết thông tin chi tiết về giá cho thông báo đẩy. Trong ví dụ này, vì người dùng đóng ứng dụng và mở lại kênh cho mỗi thư mới, nên có 5 lệnh gọi khác nhau cho ListChannelMessages. Nếu kênh được mở và ListChannelMessages chỉ được gọi sau khi tất cả các tin nhắn được gửi, sẽ chỉ có một khoản phí. ListChannelMessages có thể trả về tối đa 50 tin nhắn cho mỗi lệnh gọi.) Trong ví dụ này, chi phí nhắn tin trên SDK Amazon Chime cho một lần giao hàng với 5 tin nhắn được gửi giữa tài xế giao hàng và khách hàng:

 • 5 tin nhắn tiêu chuẩn được gửi x 0,0007 USD mỗi tin nhắn = 0,0035 USD
 • 3 thông báo hệ thống x 0,000003 USD cho mỗi thông báo hệ thống = 0,000009 USD
 • 0,00001 USD x 5 cho tính năng phân phối đến Amazon Pinpoint để đẩy dữ liệu = 0,00005 USD
 • 0,00001 USD x 5 lệnh gọi API ListChannelMessages, một lệnh gọi cho mỗi lần người dùng mở kênh để đọc tin nhắn mới = 0,00005 USD
 • 5 tin nhắn tiêu chuẩn x (4 x 1024) x 30 ngày x (24 giờ/ngày) = 14.745.600 Byte-giờ = 0,01373 GB-giờ
 • Tính bằng GB-tháng = 0,01373 / 730 giờ/tháng = 0,0000188122 GB-tháng
  Tổng chi phí lưu trữ = 0,0000188122 GB-tháng x 5 USD/GB-tháng = 0,00009406 USD

Tổng chi phí cho SDK Amazon Chime cho một lần giao hàng duy nhất: 0,0035 USD cho tin nhắn + 0,000009 USD cho thông báo hệ thống + 0,0001 USD cho lượt phân phối + 0,00009406 USD cho dịch vụ lưu trữ = 0,00370306 USD

Mức giá chiết khấu

Giá chiết khấu dành cho những khách hàng sẵn sàng thực hiện cam kết khối lượng tối thiểu nhất định.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Xem các tính năng của SDK Amazon Chime

Tìm hiểu thêm về các tính năng của SDK Amazon Chime

Tìm hiểu thêm 
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về SDK Amazon Chime.

Đăng ký 
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với SDK Amazon Chime

Bắt đầu