AWS Database Migration Service giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách nhanh chóng và bảo mật. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đó. AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu đến và từ các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất.

Dịch vụ hỗ trợ các tác vụ di chuyển đồng nhất, như từ Oracle tới Oracle, cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, như từ Oracle tới Amazon Aurora hay từ Microsoft SQL Server tới MySQL. Dịch vụ này cũng cho phép bạn truyền trực tuyến dữ liệu tới Amazon Redshift, Amazon DynamoDB và Amazon S3 từ bất kỳ nguồn nào được hỗ trợ như Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, SAP ASE, SQL Server, IBM DB2 LUW và MongoDB, cho phép hợp nhất và dễ dàng phân tích dữ liệu trong kho dữ liệu quy mô petabyte. AWS Database Migration Service cũng có thể được sử dụng để sao chép dữ liệu liên tục với độ khả dụng cao.

Khi di chuyển cơ sở dữ liệu lên Aurora, Redshift hoặc DynamoDB, bạn có thể sử dụng DMS miễn phí trong vòng sáu tháng. Tìm hiểu thêm »

Dễ sử dụng

Dễ sử dụng

Sử dụng AWS Database Migration Service rất đơn giản. Bạn hầu như không cần phải cài đặt bất kỳ trình điều khiển hay ứng dụng nào và cũng không cần phải thay đổi cơ sở dữ liệu nguồn. Bạn có thể bắt đầu di chuyển cơ sở dữ liệu chỉ bằng vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Một khi hoạt động di chuyển đã bắt đầu, DMS sẽ giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp trong quá trình di chuyển bao gồm tự động sao chép các thay đổi dữ liệu phát sinh trong cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình di chuyển. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này để sao chép dữ liệu liên tục với độ đơn giản tương đương.

Không có thời gian ngừng hoạt động.

Thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

AWS Database Migration Service giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS mà gần như không có thời gian ngừng hoạt động. Tất cả những thay đổi về dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn phát sinh trong quá trình di chuyển được sao chép liên tục tới cơ sở dữ liệu đích, cho phép cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển. Sau khi quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu hoàn tất, cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu nguồn trong thời gian bạn chọn, điều này cho phép bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu khi phù hợp. 

Hỗ trợ những cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất

Hỗ trợ những cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất

AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu của bạn đến và từ hầu hết các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng phổ biến. Dịch vụ này hỗ trợ di chuyển đồng nhất như từ Oracle tới Oracle, cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, như từ Oracle đến Amazon Aurora. Việc di chuyển có thể diễn ra từ cơ sở dữ liệu tại chỗ đến Amazon RDS hay Amazon EC2, cơ sở dữ liệu hoạt động trên EC2 đến RDS, hoặc ngược lại, cũng như từ một cơ sở dữ liệu RDS đến một cơ sở dữ liệu RDS khác. Dịch vụ cũng có thể di chuyển dữ liệu giữa SQL, NoSQL và các dữ liệu đích dạng văn bản.

Chi phí thấp

Chi phí thấp

AWS Database Migration Service là một dịch vụ có chi phí thấp. Bạn chỉ phải trả cho những tài nguyên điện toán sử dụng trong quá trình di chuyển và bất kỳ lưu trữ nhật ký nào khác. Có thể di chuyển một cơ sở dữ liệu cỡ terabyte chỉ với 3 USD. Việc di chuyển này áp dụng cho cả di chuyển đồng nhất và không đồng nhất bất kỳ cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ. Phương thức này khác hẳn các phương thức di chuyển cơ sở dữ liệu truyền thống đắt đỏ.

Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng

Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng

Bạn có thể thiết lập một tác vụ di chuyển trong vài phút với Bảng điều khiển quản lý AWS. Một tác vụ di chuyển được thiết lập bằng cách xác định các tham số mà AWS Database Migration Service sử dụng để thực hiện việc di chuyển. Tác vụ này bao gồm thiết lập các kết nối với cơ sở dữ liệu nguồn và đích cũng như lựa chọn phiên bản sao chép được sử dụng để thực hiện quá trình di chuyển. Sau khi thiết lập, có thể sử dụng tác vụ tương tự để chạy thử trước khi thực hiện việc di chuyển thực sự.

Tin cậy

Tin cậy

AWS Database Migration Service có tính bền vững và khả năng tự phục hồi cao. AWS Database Migration Service giám sát liên tục các cơ sở dữ liệu nguồn và đích, kết nối mạng và phiên bản sao chép. Khi có gián đoạn, dịch vụ sẽ tự động khởi động lại quy trình và tiếp tục di chuyển từ điểm gặp gián đoạn đó. Tùy chọn Multi-AZ giúp bạn luôn sẵn sàng trong việc di chuyển cơ sở dữ liệu cũng như sao chép dữ liệu một cách liên tục nhờ cho phép các phiên bản sao lưu dư thừa.

AWS Schema Conversion Tool

AWS Schema Conversion Tool giúp có thể dự đoán di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất bằng cách tự động chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu nguồn và phần lớn các đối tượng mã cơ sở dữ liệu, bao gồm giao diện, quy trình lưu trữ và chức năng, thành một định dạng phù hợp với cơ sở dữ liệu đích. Những đối tượng không thể chuyển đổi tự động sẽ được đánh dấu cho chuyển đổi thủ công để hoàn thành việc di chuyển. SCT cũng có thể quét mã nguồn ứng dụng của bạn để tìm những lệnh SQL nhúng và chuyển đổi những lệnh này như một phần của hoạt động chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu. Trong quy trình này, SCT sẽ thực hiện tối ưu hóa mã thuần đám mây bằng cách chuyển đổi những chức năng cũ của Oracle và SQL Server thành dịch vụ AWS tương đương qua đó giúp bạn hiện đại hóa các ứng dụng cùng lúc với quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu. Khi hoạt động chuyển đổi lược đồ được hoàn tất, SCT có thể giúp di chuyển dữ liệu từ một số kho dữ liệu tới Amazon Redshift bằng cách sử dụng các tác nhân di chuyển dữ liệu được tích hợp sẵn.

Cơ sở dữ liệu nguồn có thể là cơ sở dữ liệu tại chỗ hoặc trong Amazon RDS hoặc EC2 và cơ sở dữ liệu đích có thể ở trong Amazon RDS hoặc EC2. AWS Schema Conversion Tool hỗ trợ những chuyển đổi sau. 

Cơ sở dữ liệu nguồn Cơ sở dữ liệu đích trên Amazon RDS
Oracle Database
Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Oracle Data Warehouse Amazon Redshift
Microsoft SQL Server Amazon Aurora, Amazon Redshift, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Teradata Amazon Redshift
IBM Netezza Amazon Redshift
Greenplum Amazon Redshift
HPE Vertica Amazon Redshift
MySQL và MariaDB PostgreSQL
PostgreSQL Amazon Aurora, MySQL, MariaDB
Amazon Aurora PostgreSQL
IBM DB2 LUW Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL

Bạn có thể tải AWS Schema Conversion Tool xuống cho nền tảng mà bạn chọn từ các liên kết dưới đây.


15

Khi di chuyển cơ sở dữ liệu đồng nhất, các công cụ cơ sở dữ liệu nguồn và đích sẽ giống hoặc tương thích với nhau như từ Oracle tới Amazon RDS for Oracle, từ MySQL tới Amazon Aurora, MySQL tới Amazon RDS for MySQL hoặc từ Microsoft SQL Server tới Amazon RDS for SQL Server. Do cấu trúc lược đồ, loại dữ liệu và mã cơ sở dữ liệu tương thích giữa các cơ sở dữ liệu nguồn và đích, loại di chuyển này là quy trình một bước. Bạn thiết lập một tác vụ di chuyển với các kết nối tới cơ sở dữ liệu nguồn và đích, sau đó bắt đầu di chuyển bằng cách nhấn nút. AWS Database Migration Service sẽ thực hiện phần việc còn lại. Cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Đích có thể là cơ sở dữ liệu trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

DMS-Homogeneous-Diagram-2
expedia_logo_break

Expedia, Inc. là một trong những công ty du lịch hàng đầu thế giới, hỗ trợ hàng triệu du khách mỗi tháng lên kế hoạch và đặt chuyến đi một cách dễ dàng. “Chúng tôi đang di chuyển một số cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora," ông Kuldeep Chowhan, Giám đốc kỹ thuật của Expedia, Inc. cho biết. "Việc dễ dàng di chuyển bằng AWS Database Migration Service đã đơn giản hóa quy trình này và cho phép chúng tôi tăng tốc độ di chuyển. Khả năng giám sát chặt chẽ quy trình, tính năng ghi nhật ký chi tiết và hỗ trợ từ AWS đã giúp chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào một quá trình di chuyển thành công."


Khi di chuyển dữ liệu không đồng nhất, các công cụ cơ sở dữ liệu nguồn và đích sẽ khác nhau, như trong trường hợp di chuyển từ Oracle sang Amazon Aurora, từ Oracle sang PostgreSQL hay từ Microsoft SQL Server sang MySQL. Trong trường hợp này, cấu trúc lược đồ, loại dữ liệu cũng như mã cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu nguồn và đích tương đối khác nhau nên cần phải chuyển đổi lược đồ và mã trước khi thực hiện hoạt động di chuyển dữ liệu. Điều này sẽ khiến cho việc di chuyển không đồng nhất cần được thực hiện qua hai bước. Đầu tiên là sử dụng AWS Schema Conversion Tool để chuyển đổi lược đồ và mã cơ sở dữ liệu nguồn cho phù hợp với cơ sở dữ liệu đích, sau đó sử dụng AWS Database Migration Service để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn tới đích. Trong quá trình di chuyển, AWS Database Migration Service sẽ tự động chuyển đổi tất cả các loại dữ liệu cần thiết. Cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Đích có thể là cơ sở dữ liệu trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

DMS-Hetrogeneous-Diagram

Thomas Publishing là một công ty 100 năm tuổi, họ xuất bản cuốn Thomas Register of American Manufacturers đầu tiên vào năm 1898. Thomas Publishing di chuyển cơ sở dữ liệu sản xuất của họ từ Oracle sang Amazon Aurora nhờ AWS Database Migration Service và Schema Conversion Tool. Toàn bộ quá trình di chuyển chỉ mất chưa đến 4 tuần.


Có thể sử dụng AWS Database Migration Service để di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi đám mây nhằm mục đích phát triển. Có hai tình huống thường gặp. Đầu tiên là việc triển khai hệ thống phát triển, kiểm thử và sắp xếp trên AWS để tận dụng khả năng mở rộng quy mô và cung cấp nhanh của đám mây. Theo đó, nhà phát triển và nhà kiểm thử có thể sử dụng bản sao của dữ liệu sản xuất thực và sao chép những cập nhật trở lại hệ thống sản xuất tại chỗ. Trường hợp thứ hai là khi hệ thống phát triển là các hệ thống tại chỗ (thường trên máy tính xách tay cá nhân) và bạn di chuyển bản sao hiện tại của cơ sở dữ liệu sản xuất Đám mây AWS lên những hệ thống tại chỗ này một lần hoặc liên tiếp. Điều này sẽ tránh làm gián đoạn các quy trình DevOps hiện có trong khi vẫn đảm bảo cập nhật hệ thống sản xuất.


Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service để hợp nhất nhiều cơ sở dữ liệu nguồn vào một cơ sở dữ liệu đích. Việc này có thể thực hiện cả với di chuyển đồng nhất và không đồng nhất và bạn có thể sử dụng tính năng này với tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Các cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Các cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt rải rác ở những vị trí khác nhau. Chẳng hạn, một trong những cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, trong khi cơ sở dữ liệu thứ hai nằm trong Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu thứ ba là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Đích có thể là cơ sở dữ liệu trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

DMS-MultiSource-Diagram

Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service để thực hiện sao chép dữ liệu liên tục. Sao chép dữ liệu liên tục được thực hiện trong vô số trường hợp bao gồm đồng bộ hóa phiên bản Khôi phục sau thảm họa, phân phối cơ sở dữ liệu địa lý và đồng bộ hóa môi trường Phát triển/Kiểm thử Bạn có thể sử dụng DMS để sao chép dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất cho tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Các cơ sở dữ liệu nguồn hoặc đích có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu duy nhất tới một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu đích hoặc dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu nguồn có thể được hợp nhất và sao chép tới một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu đích.

DMS-Replication-MySQL-Diagram

Bắt đầu thật dễ dàng. Theo dõi Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn bằng AWS Database Migration Service chỉ với vài cú nhấp chuột.

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy gọi cho các chuyên gia AWS.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho các chuyên gia AWS
Hãy liên hệ với chúng tôi