Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX)

Dịch vụ lưu bộ nhớ đệm được xây dựng cho mục đích nhất định cho tương thích DynamoDB

Tại sao nên dùng Trình tăng tốc DynamoDB?

Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX) là dịch vụ lưu bộ nhớ đệm được quản lý toàn phần, có độ sẵn sàng cao được xây dựng cho Amazon DynamoDB. DAX cải thiện hiệu năng lên đến 10 lần – từ mili giây đến micro giây – ngay cả với hàng triệu yêu cầu mỗi giây. DAX xử lý tất cả phần việc nặng nhọc cần thiết để tăng tốc trong bộ nhớ cho các bảng DynamoDB của bạn mà không cần đến các nhà phát triển quản lý việc vô hiệu hóa bộ nhớ đệm, điền dữ liệu hoặc quản lý cụm. Bạn không cần sửa đổi logic ứng dụng vì DAX tương thích với các lệnh gọi API DynamoDB hiện có. Tương tự như DynamoDB, bạn chỉ trả tiền cho dung lượng bạn cung cấp. Bạn có thể tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng tuyệt vời cho khách hàng của mình mà không cần lo lắng về hiệu năng ở quy mô lớn.

Lợi ích của Trình tăng tốc DynamoDB

Cách thức hoạt động

DAX được thiết kế để chạy trong môi trường Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Amazon VPC xác định một mạng ảo gần giống như một trung tâm dữ liệu truyền thống. Với VPC, bạn có quyền kiểm soát dải địa chỉ IP, mạng con, bảng định tuyến, cổng mạng và cài đặt bảo mật. Bạn có thể khởi chạy một cụm DAX trong mạng ảo của mình và kiểm soát quyền truy cập vào cụm bằng cách sử dụng các nhóm bảo mật Amazon VPC. 

Sơ đồ bên phải thể hiện thông tin tổng quan ở cấp độ cao về DAX.