Ổ đĩa thế hệ trước của Amazon EBS

Ổ đĩa EBS Magnetic được hỗ trợ bởi ổ đĩa cứng (HDD) và có thể được sử dụng cho những khối lượng công việc có các tập dữ liệu nhỏ hơn, trong đó dữ liệu không thường xuyên được truy cập hay độ ổn định hiệu năng không đóng vai trò quyết định. Ổ đĩa EBS Magnetic cung cấp trung bình khoảng 100 IOPS, với khả năng vượt mức cơ bản tới hàng trăm IOPS và hỗ trợ ổ đĩa có kích thước từ 1GB đến 1TB. Nếu cần hiệu năng hay độ ổn định hiệu năng cao hơn mức mà EBS Magnetic có thể cung cấp, bạn nên xem xét Ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) của Amazon EBS hoặc các loại ổ đĩa khác khác. Tìm hiểu thêm »

Thông tin chi tiết và giá cả của ổ đĩa thế hệ trước

Ổ đĩa Amazon EBS Magnetic

  EBS Magnetic

Loại ổ đĩa

EBS Magnetic

Trường hợp sử dụng

Truy cập dữ liệu không thường xuyên

Tên API

tiêu chuẩn

Kích thước ổ

1 GB - 1 TB

IOPS tối đa/Ổ

40-200

Hiệu năng vượt mức IOPS cơ bản tối đa

-

Tốc độ truy xuất tối đa/Ổ

40-90 MB/giây

Hiệu năng vượt mức tốc độ truy xuất cơ bản tối đa

-

IOPS tối đa/Phiên

48.000

Tốc độ truy xuất tối đa/Phiên

800 MB/giây

Ổ đĩa Amazon EBS Magnetic

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon VPC

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EBS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi