Với Amazon FSx for Lustre, bạn chỉ phải trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng và không áp dụng mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Mặc dù giá được tính theo tháng, mức sử dụng của bạn sẽ được tính theo giây và bạn bị tính phí cho mức sử dụng trung bình trong tháng của mình.

Dung lượng lưu trữ hệ thống tệp: bạn trả tiền cho việc sử dụng hệ thống tệp dựa trên dung lượng lưu trữ được đo bằng gigabyte-tháng (GB-Tháng).

Hệ thống tệp lâu dài lý tưởng cho dung lượng lưu trữ và khối lượng công việc lâu dài. Dữ liệu được sao chép và máy chủ tệp được thay thế nếu hỏng. Hệ thống tệp ban đầu lý tưởng cho dung lượng lưu trữ tạm thời và việc xử lý dữ liệu ngắn hạn hơn. Dữ liệu không được sao chép và không duy trì nếu máy chủ tệp hỏng.

Dung lượng lưu trữ SSD được tối ưu hóa cho khối lượng công việc đòi hỏi cao về độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu các cấp độ IOPS/thông lượng cao nhất. Dung lượng lưu trữ HDD được tối ưu hóa cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng không đòi hỏi cao về độ trễ. Đối với các hệ thống tệp dựa trên HDD, bộ nhớ đệm SSD tùy chọn cải thiện hiệu suất bằng cách tự động đặt dữ liệu đọc thường xuyên nhất trên SSD (kích cỡ bộ nhớ đệm chiếm 20% kích cỡ hệ thống tệp của bạn).

Sao lưu: Đối với dung lượng lưu trữ sao lưu, bạn trả tiền cho lượng dữ liệu sao lưu được lưu trữ, đo bằng gigabyte-tháng (GB-Tháng). Bản sao lưu mang tính tăng dần, có nghĩa là chỉ những thay đổi sau lần sao lưu gần nhất mới được lưu lại, nhờ vậy, bạn tiết kiệm được chi phí lưu trữ do không bị trùng lặp dữ liệu.

Nén dữ liệu: Bạn có thể dùng chức năng nén dữ liệu để giảm mức tiêu thụ dung lượng của cả ổ lưu trữ hệ thống tệp và các bản sao lưu hệ thống tệp.

Truyền dữ liệu: Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng (AZ) hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS được tính theo mức phí cho việc truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực AWS. 

Dữ liệu được truyền "ra" khỏi Amazon FSx đến một Khu vực AWS khác (bao gồm việc sao chép bản sao lưu trên các Khu vực) được tính theo mức phí liên khu vực cho hoạt động truyền dữ liệu liên khu vực cụ thể.

Mức giá

  • Hệ thống tệp của SSD
  • Hệ thống tệp của HDD
  • Truyền dữ liệu
  • Truyền dữ liệu trong cùng Khu vực AWS

    Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS được tính theo mức phí 0,01 USD/GB theo mỗi chiều.

    Giá truyền dữ liệu liên khu vực

  • Hệ thống tệp Thế hệ trước

Ví dụ 1 về giá

Giả sử bạn muốn cung cấp 4800 GB dung lượng lưu trữ cho hệ thống tệp tạm thời nằm ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), chạy hệ thống tệp để xử lý khối lượng công việc kéo dài 8 giờ mỗi ngày rồi xóa đi. Giả sử bạn làm như vậy trong 30 ngày (một tháng).

Lưu trữ:
0,140 USD/GB-tháng / 30 / 24 = 0,000194 USD/GB-giờ
4.800 GB x 0,000194 USD/GB-giờ x 8 giờ x 30 ngày = 224 USD/tháng

Tổng phí hàng tháng: 224 USD

Ví dụ về giá 2

Giả sử bạn muốn lưu trữ 2000 GB dữ liệu trên một hệ thống tệp có mức thông lượng tối thiểu 125 MB/giây nằm ở Khu vực miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Dựa trên mức tiết kiệm nén dữ liệu thông thường là 50%, bạn cung cấp một hệ thống tệp lâu dài có dung lượng lưu trữ 1200 GB và thông lượng trên mỗi đơn vị lưu trữ là 125 MB/giây/TiB. Để tăng cường bảo vệ dữ liệu, giả sử bạn có bộ nhớ dự phòng 1200 GB trong tháng.

Lưu trữ: 1200 GB x 0,145 USD/GB tháng= 174 USD/tháng
Dự phòng: 1200 GB x 0,050 USD/GB tháng= 60 USD/tháng

Tổng phí hàng tháng: 234 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm về Amazon FSx for Lustre.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon FSx trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập