Định giá Amazon FSx dành cho Lustre

Công cụ tính giá AWS

Tính toán chi phí kiến trúc và Amazon FSx for Lustre của bạn chỉ với một ước tính duy nhất.

Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn ngay bây giờ

Hình ảnh máy tính

Tổng quan

Với Amazon FSx for Lustre, bạn chỉ phải trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng và không áp dụng mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Mặc dù mức định giá được tính theo tháng, mức sử dụng của bạn sẽ được tính theo giây và bạn sẽ bị tính phí cho mức sử dụng trung bình trong tháng của mình.

Lưu trữ hệ thống tệp: Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ trung bình được cung cấp cho các hệ thống tệp mỗi tháng, tính bằng gigabyte-tháng "GB-tháng", như được thể hiện trong các ví dụ về định giá.

Hệ thống tệp lâu dài lý tưởng cho dung lượng lưu trữ và khối lượng công việc lâu dài. Dữ liệu được sao chép và máy chủ tệp được thay thế nếu hỏng. Hệ thống tệp ban đầu lý tưởng cho dung lượng lưu trữ tạm thời và việc xử lý dữ liệu ngắn hạn hơn. Dữ liệu không được sao chép và không duy trì nếu máy chủ tệp hỏng.

Dung lượng lưu trữ SSD được tối ưu hóa cho khối lượng công việc đòi hỏi cao về độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu các cấp độ IOPS/thông lượng cao nhất. Dung lượng lưu trữ HDD được tối ưu hóa cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng không đòi hỏi cao về độ trễ. Đối với các hệ thống tệp dựa trên HDD, bộ nhớ đệm SSD tùy chọn cải thiện hiệu năng bằng cách tự động đặt dữ liệu đọc thường xuyên nhất trên SSD (kích cỡ bộ nhớ đệm chiếm 20% kích cỡ hệ thống tệp của bạn).

IOPS siêu dữ liệu: Mỗi hệ thống tệp đều bao gồm một lượng IOPS siêu dữ liệu mặc định dựa trên dung lượng lưu trữ được cung cấp. Bạn có thể tùy ý cung cấp IOPS siêu dữ liệu mức cao hơn và trả tiền cho IOPS trung bình đã cung cấp vượt quá mức mặc định được bao gồm trong dung lượng lưu trữ, tính theo “IOPS-Tháng”.

Sao lưu: Đối với dung lượng lưu trữ sao lưu, bạn trả tiền cho lượng dữ liệu sao lưu được lưu trữ, tính bằng gigabyte-tháng (GB-tháng). Bản sao lưu mang tính tăng dần, có nghĩa là chỉ những thay đổi sau lần sao lưu gần nhất mới được lưu lại, nhờ vậy, bạn tiết kiệm được chi phí lưu trữ do không bị trùng lặp dữ liệu.

Nén dữ liệu: Bạn có thể sử dụng tính năng nén dữ liệu để giảm mức tiêu thụ dung lượng lưu trữ của cả kho lưu trữ hệ thống tệp và các bản sao lưu hệ thống tệp.

Truyền dữ liệu: Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng (AZ) hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS được tính theo mức phí cho việc truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực. 

Dữ liệu được truyền “ra” khỏi Amazon FSx đến một Khu vực khác (bao gồm việc sao chép bản sao lưu trên các Khu vực) được tính theo mức phí liên Khu vực cho hoạt động truyền dữ liệu liên Khu vực cụ thể.

Định giá

 • Hệ thống tệp của SSD
 • Hệ thống tệp của HDD
 • Truyền dữ liệu
 • Nếu bạn truy cập dữ liệu của mình từ môi trường tại chỗ bằng AWS VPN và AWS Direct Connect, phí truyền dữ liệu tiêu chuẩn của các dịch vụ đó sẽ được áp dụng.

  Truyền dữ liệu trong cùng Khu vực AWS

  Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các AZ hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực được tính theo mức phí 0,01 USD/GB theo mỗi chiều.

  Định giá truyền dữ liệu liên Khu vực

 • Hệ thống tệp thế hệ trước

Ví dụ về định giá 1

Giả sử bạn muốn cung cấp 4.800 GB dung lượng lưu trữ cho hệ thống tệp tạm thời nằm ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), chạy hệ thống tệp để xử lý khối lượng công việc kéo dài 8 giờ mỗi ngày rồi xóa đi. Giả sử bạn làm như vậy trong 30 ngày (một tháng).

Lưu trữ:
0,140 USD/GB-tháng / 30 / 24 = 0,000194 USD/GB-giờ
4.800 GB * 0,000194 USD/GB-giờ * 8 giờ* 30 ngày = 224 USD/tháng

Tổng phí hàng tháng: 224 USD

Ví dụ 2 về giá

Giả sử bạn muốn lưu trữ 2.000 GB dữ liệu trên một hệ thống tệp có công suất thông lượng tối thiểu 125 MB/giây và 3000 IOPS siêu dữ liệu ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Dựa trên mức tiết kiệm nén dữ liệu thông thường là 50%, bạn cung cấp một hệ thống tệp lâu dài có dung lượng lưu trữ 1.200 GB và thông lượng trên mỗi đơn vị lưu trữ là 125 MB/giây/TiB. Hệ thống tệp có dung lượng lưu trữ 1.200 GB bao gồm 1.500 IOPS siêu dữ liệu, vì vậy bạn sẽ trả phí cho 1.500 IOPS siêu dữ liệu bổ sung. Để tăng cường bảo vệ dữ liệu, giả sử bạn có bộ nhớ dự phòng 1.200 GB trong tháng.

Dung lượng lưu trữ: 1.200 GB * 0,145 USD/GB-tháng = 174 USD/tháng
IOPS siêu dữ liệu: 1.500 IOPS * 0,055 USD/IOPS-tháng = 82,50 USD/tháng
Dự phòng: 1.200 GB * 0,050 USD/GB-tháng = 60 USD/tháng

Tổng phí hàng tháng: 316,50 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng