Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến được sử dụng cho blog, trang web doanh nghiệp, chiến dịch chính trị và nhiều trường hợp sử dụng khác. Hệ thống này được sử dụng bởi hơn 3% trong số 1 triệu trang web hàng đầu trên Internet và hơn 10% trong số 10.000 trang web hàng đầu trên Internet. Drupal đặc biệt thông dụng với các trang web khối lượng lớn và được sử dụng bởi tất cả mọi người, từ Pinterest cho đến NBA và tựa game Liên minh Huyền thoại.

Trong phòng thực hành này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập trang web Drupal để chạy blog. Drupal yêu cầu có cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu. Trong phòng thực hành này, bạn sẽ sử dụng Amazon RDS, một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần bởi AWS, để cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ cho trang web Drupal.

Cơ sở dữ liệu Drupal của bạn sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu ổn định, lâu dài cho trang web Drupal. Tất cả bài đăng blog bạn viết hoặc trang đích bạn tạo sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu này. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn gặp lỗi, thì bạn có thể mất tất cả dữ liệu tạo nên trang web của bạn.

Việc vận hành và duy trì cơ sở dữ liệu là một công việc khó khăn. Tối ưu hóa hiệu năng cơ sở dữ liệu, chiến thuật chuyển đổi dự phòng và quy trình khôi phục sau thảm họa đều là những công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm. Chỉ một sai sót trong lĩnh vực này thôi cũng khiến doanh nghiệp của bạn trả giá đắt. Nếu bạn đang vận hành một trang web Drupal, bạn sẽ muốn tập trung vào việc tạo ra nội dung có ý nghĩa với người dùng của mình, chứ không phải là duy trì cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng một giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần như Amazon RDS là một cách tuyệt vời để giảm tải công việc duy trì cơ sở dữ liệu. AWS đã tự động hóa phần việc nặng nhọc không có gì khác biệt của việc vận hành cơ sở dữ liệu để bạn tự do làm tốt công việc của mình.

Với Amazon RDS, bạn có thể:

  • Nhanh chóng và dễ dàng cung cấp công cụ phổ biến về cơ sở dữ liệu quan hệ được đặt cấu hình bằng các cài đặt mặc định hợp lý để giúp tăng hiệu năng;
  • Sao chép và chuyển đổi dự phòng tự động trên nhiều Vùng sẵn sàng để trang web của bạn có thể tiếp tục vận hành khi gặp sự cố;
  • Thay đổi kích thước chỉ bằng một cú nhấp chuột để bạn có thể tăng quy mô của cơ sở dữ liệu khi lưu lượng đến trang web tăng.

Với các tính năng này, bạn có thể vận hành một trang web Drupal hiệu năng cao mà không cần lo lắng về việc quản trị cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng xây dựng trang web và xử lý các sự cố khi thay đổi quy mô.

Trong các mô-đun tiếp theo, bạn sẽ đặt cấu hình một quá trình cài đặt Drupal bằng Amazon RDS. Để đặt cấu hình cho trang web Drupal này, bạn sẽ tạo các tài nguyên sau trong AWS:

  • Một phiên bản Amazon EC2 để cài đặt và lưu trữ trang web Drupal;
  • Một cơ sở dữ liệu Amazon RDS để lưu trữ dữ liệu Drupal.

Trong bước bên dưới, bạn sẽ tạo tài khoản AWS để có thể theo dõi các mô-đun trong phòng thực hành này.

Kinh nghiệm sử dụng AWS: Trung cấp

Thời gian hoàn thành: 50 phút

Chi phí hoàn thành: Hướng dẫn này không mất phí để hoàn thành với giả định là bạn vẫn thuộc Bậc miễn phí của AWS*

Các kỹ thuật được sử dụng:

• Tài khoản AWS đang hoạt động**
• Trình duyệt: AWS đề xuất Firefox
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

*Ước tính này giả định bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất trong toàn bộ hướng dẫn và chấm dứt sử dụng mọi tài nguyên ngay khi hoàn thành.

**Các tài khoản đã được tạo trong vòng 24 giờ qua có thể chưa có quyền truy cập vào các tài nguyên cần thiết cho dự án này.

Sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tạo tài khoản AWS mới cho phòng thực hành này thay vì sử dụng tài khoản của tổ chức nhằm đảm bảo bạn có toàn quyền truy cập vào các dịch vụ cần thiết và không để sót bất kỳ tài nguyên nào trong phòng thực hành.

Khi đã thiết lập tài khoản AWS, hãy chuyển sang mô-đun tiếp theo nơi bạn sẽ khởi chạy phiên bản cơ sở dữ liệu bằng Amazon RDS.