Chi phí để hoàn thành dự án: Chi phí ước tính để hoàn thành dự án này là dưới 1 USD. Chi phí này giả định rằng bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất và bạn chấm dứt tất cả các tài nguyên (nghĩa là xóa dữ liệu kiểm tra Glacier) sau chính sách lưu giữ 30 ngày. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể khiến chi phí của bạn thay đổi. Sử dụng Công cụ tính giá để ước tính các chi phí theo nhu cầu sử dụng của bạn

Ước tính thanh toán hàng tháng: Tổng chi phí thiết lập và duy trì kho lưu trữ tuân thủ sẽ khác nhau tùy thuộc vào kích thước lưu trữ, vị trí, số lượng yêu cầu được thực hiện, và phí chuyển dữ liệu. Phí Glacier tiêu chuẩn sẽ được áp dụng, bắt đầu từ $ 0.007 USD/GB/tháng. 

Giá cả AWS được tính theo mức sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Chi phí hàng tháng của bạn bao gồm tổng nhu cầu sử dụng với từng dịch vụ. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách chúng ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon Glacier

  Mô tả sản phẩm: Amazon Glacier là một dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật, bền bỉ và có mức phí cực kỳ thấp để lưu trữ dữ liệu và sao lưu dài hạn. Amazon Glacier được tối ưu hóa cho dữ liệu được truy cập không thường xuyên trong đó thời gian truy xuất vài giờ là phù hợp.

  Amazon Glacier Vault Lock cho phép bạn dễ dàng triển khai và thực thi các biện pháp kiểm soát tuân thủ đối với từng kho lưu trữ trên Amazon Glacier thông qua chính sách khóa kho lưu trữ. Bạn có thể chỉ định các điều khiển, chẳng hạn như “viết một lần đọc nhiều lần” (WORM) trong chính sách khóa kho lưu trữ và khóa chính sách khỏi các chỉnh sửa trong tương lai. Sau khi khóa, chính sách không còn có thể thay đổi. Amazon Glacier thi hành các điều khiển được thiết lập trong chính sách khóa kho lưu trữ để giúp đạt được các mục tiêu tuân thủ của bạn, ví dụ, để lưu giữ dữ liệu. Bạn có thể triển khai nhiều biện pháp kiểm soát tuân thủ đa dạng trong chính sách khóa kho lưu trữ thông qua ngôn ngữ chính sách AWS Identity and Access Management (IAM). Để biết thêm thông tin về các chính sách khóa kho lưu trữ, hãy xem Kiểm soát truy cập Amazon Glacier với Chính sách khóa kho lưu trữ.

  Cách định giá: Định giá Amazon Glacier dựa trên bốn yếu tố: lượng dữ liệu được lưu trữ, vị trí dữ liệu được lưu trữ, số lượng yêu cầu được thực hiện và phí truyền dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Định giá Amazon Glacier.

  Ước tính chi phí: Sử dụng Glacier ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), lưu trữ 1 TB ở mức 0.007 USD/GB/tháng sẽ là 7.00 USD/tháng.

  Yêu cầu tải lên và truy xuất có giá 0.05 USD/1000.

  Truyền vào là miễn phí. Truyền dữ liệu trong cùng một khu vực là miễn phí và đến các khu vực khác là 0.020 USD/GB. Truyền dữ liệu ra Internet có giá từ 0.090 USD sau 1 TB đầu tiên và tăng lên sau 10 TB.

 • AWS Identity and Access Management (IAM)

  Mô tả sản phẩm: AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn kiểm soát an toàn việc truy cập vào tài nguyên và dịch vụ AWS đối với người dùng của bạn. Khi sử dụng IAM, bạn có thể tạo, quản lý người dùng và nhóm AWS, sử dụng các quyền để cho phép và từ chối quyền truy cập vào tài nguyên AWS của họ.

  Cách định giá: IAM là một tính năng được cung cấp miễn phí của tài khoản AWS. Bạn chỉ phải trả phí cho việc sử dụng các dịch vụ AWS khác bởi người dùng của bạn.