Amazon Route 53

Một cách đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng Internet

Amazon Route 53 là một dịch vụ web về Hệ thống tên miền (DNS) trên đám mây có tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao. Dịch vụ này được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp một cách cực kỳ tin cậy và chi phí hiệu quả trong việc định tuyến cho người dùng cuối đến các ứng dụng Internet bằng cách chuyển đổi tên như www.example.com sang địa chỉ IP dạng số như 192.0.2.1 mà các máy tính sử dụng để kết nối với nhau. Amazon Route 53 cũng hoàn toàn tuân thủ IPv6.

Amazon Route 53 kết nối hiệu quả yêu cầu của người dùng với cơ sở hạ tầng đang chạy trong AWS – như các phiên bản Amazon EC2, trình cân bằng tải Elastic Load Balancing hoặc vùng lưu trữ Amazon S3. Bạn cũng có thể dùng Amazon Route 53 để định tuyến người dùng đến cơ sở hạ tầng bên ngoài AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon Route 53 để cấu hình kiểm tra tình trạng DNS, sau đó liên tục theo dõi khả năng phục hồi sau lỗi của ứng dụng và kiểm soát việc khôi phục ứng dụng bằng Bộ điều khiểu khôi phục ứng dụng Route 53.

Tính năng Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 giúp bạn dễ dàng quản lý lưu lượng truy cập trên toàn cầu thông qua nhiều loại định tuyến, gồm có Định tuyến dựa trên độ trễ, DNS theo vị trí địa lý, Vị trí địa lý gần đúng và thuật toán Weighted Round Robin – tất cả đều có thể kết hợp với chuyển đổi dự phòng DNS nhằm cho phép nhiều loại kiến trúc yêu cầu độ trễ thấp và dung sai cao. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan đơn giản của Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53, bạn có thể dễ dàng quản lý cách định tuyến người dùng cuối đến các điểm cuối ứng dụng – dù là trong một khu vực AWS đơn lẻ hay phân tán trên toàn cầu. Amazon Route 53 cũng cung cấp tính năng Đăng ký tên miền – bạn có thể mua và quản lý tên miền chẳng hạn như example.com và Amazon Route 53 sẽ tự động định cấu hình cài đặt DNS cho miền của bạn.

Amazon Route 53 (1:36)

Lợi ích

Tính khả dụng và độ tin cậy cao

Amazon Route 53 được xây dựng bằng cơ sở hạ tầng sẵn có và đáng tin cậy của AWS. Tính chất phân tán của máy chủ DNS của chúng tôi giúp đảm bảo khả năng định tuyến nhất quán người dùng cuối đến ứng dụng của bạn. Các tính năng như Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 và kiểm soát định tuyến giúp bạn cải thiện độ tin cậy với khả năng chuyển đổi dự phòng được cấu hình dễ dàng để định tuyến lại người dùng đến một vị trí thay thế nếu điểm cuối ứng dụng chính của bạn hiện không khả dụng. Amazon Route 53 được thiết kế để cung cấp mức độ phụ thuộc theo yêu cầu của các ứng dụng quan trọng. Amazon Route 53 được hỗ trợ theo Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon Route 53.

Linh hoạt

Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 định tuyến truy cập dựa trên nhiều tiêu chí, chẳng hạn như tình trạng của điểm cuối, vị trí địa lý và độ trễ. Bạn có thể định cấu hình nhiều chính sách lưu lượng truy cập và quyết định chính sách nào hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa các chính sách lưu lượng truy cập bằng trình chỉnh sửa trực quan đơn giản trong bảng điều khiển Route 53, SDK AWS hoặc API Route 53. Tính năng lập phiên bản của Lưu lượng truy cập duy trì lịch sử thay đổi đối với chính sách lưu lượng truy cập của bạn, do đó bạn có thể dễ dàng quay trở lại phiên bản trước bằng bảng điều khiển hoặc API.

Được thiết kế để sử dụng với các dịch vụ Amazon Web Services khác

Amazon Route 53 được thiết kế để hoạt động tốt với các tính năng và sản phẩm khác của AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon Route 53 để ánh xạ tên miền cho các phiên bản Amazon EC2, các kho lưu trữ Amazon S3, dữ liệu phân phối Amazon CloudFront và các tài nguyên AWS khác. Bằng cách sử dụng dịch vụ AWS Identity and Access Management (IAM) với Amazon Route 53, bạn sẽ có quyền kiểm soát cao đối với những người có thể cập nhật dữ liệu DNS của mình. Bạn có thể sử dụng Amazon Route 53 để ánh xạ zone apex của bạn (example.com so với www.example.com) cho phiên bản Elastic Load Balancing, dữ liệu phân phối Amazon CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk, API Gateway, điểm cuối VPC hoặc bộ chứa trang web Amazon S3 bằng cách sử dụng tính năng có tên là bản ghi Bí danh.


Đơn giản

Với chức năng đăng ký tự thực hiện, Amazon Route 53 có thể bắt đầu trả lời các truy vấn DNS của bạn trong vài phút. Bạn có thể định cấu hình cài đặt DNS của mình bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API dễ sử dụng của chúng tôi. Bạn cũng có thể tích hợp thông qua lập trình API của Amazon Route 53 vào ứng dụng web tổng thể của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API của Amazon Route 53 để tạo một bản ghi DNS mới bất cứ khi nào bạn tạo phiên bản EC2 mới. Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 giúp bạn dễ dàng thiết lập logic định tuyến tinh vi cho các ứng dụng của mình bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa chính sách trực quan đơn giản.

Nhanh

Bằng cách sử dụng hệ thống mạng máy chủ DNS truyền theo mọi hướng (anycast) toàn cầu trên toàn thế giới, Amazon Route 53 được thiết kế để tự động định tuyến người dùng của bạn đến vị trí tối ưu tùy thuộc vào điều kiện mạng. Kết quả là dịch vụ này cung cấp độ trễ truy vấn thấp cho người dùng cuối cũng như độ trễ cập nhật thấp đối với nhu cầu quản lý bản ghi DNS của bạn. Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 cho phép bạn tiếp tục cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách chạy ứng dụng của mình ở nhiều địa điểm trên thế giới cũng như sử dụng các chính sách về lưu lượng truy cập để đảm bảo người dùng cuối được định tuyến tới điểm cuối có trạng thái tốt gần nhất cho ứng dụng của bạn.

Mức chi phí hợp lý

Amazon Route 53 mang đến cho bạn các lợi ích về quy mô của AWS.  Bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng, chẳng hạn như số lượng truy vấn mà dịch vụ trả lời cho từng miền của bạn, số vùng được lưu trữ để quản lý miền thông qua dịch vụ và các tính năng tùy chọn như chính sách về lưu lượng truy cập và kiểm tra tình trạng, tất cả đều ở mức chi phí thấp mà không cần có cam kết sử dụng tối thiểu hoặc bất kỳ khoản phí trả trước nào.

Bảo mật

Bằng cách tích hợp Amazon Route 53 với AWS Identity and Access Management (IAM), bạn có thể cấp thông tin đăng nhập duy nhất và quản lý quyền cho mọi người dùng trong tài khoản AWS của mình và chỉ định ai có quyền truy cập vào những phần nào của dịch vụ Amazon Route 53. Khi bật tường lửa DNS Amazon Route 53 Resolver, bạn có thể đặt cấu hình để kiểm tra các yêu cầu DNS hướng ra theo danh sách các miền độc hại đã biết.

Có khả năng mở rộng

Route 53 được thiết kế để tự động mở rộng nhằm xử lý lượng truy vấn rất lớn mà không cần bạn phải can thiệp.

Đơn giản hóa đám mây lai

Amazon Route 53 Resolver cung cấp DNS đệ quy cho Amazon VPC của bạn và các mạng tại chỗ qua AWS Direct Connect hoặc AWS Managed VPN.

Bài viết và bài đăng trên blog

Quản lý DNS đám mây lai tập trung với Amazon Route 53 và AWS Transit Gateway
tác giả: Bhavin Desai 
 
Ngày 3 tháng 5 năm 2019
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng sản phẩm

Khám phá xem Amazon Route 53 làm gì để định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng của bạn  

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon Route 53 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập