Amazon Route 53

Một cách đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng Internet

Định tuyến người dùng cuối đến trang của bạn một cách đáng tin cậy bằng các máy chủ Hệ thống tên miền (DNS) phân tán trên toàn cầu và khả năng tự động thay đổi quy mô.

Thiết lập định tuyến DNS của bạn trong vài phút bằng quá trình đăng ký tên miền và các công cụ phân luồng lưu lượng trực quan đơn giản.

Tùy chỉnh các chính sách định tuyến DNS của bạn để giảm độ trễ, cải thiện mức độ sẵn sàng của ứng dụng và duy trì khả năng tuân thủ.

Cách hoạt động

Amazon Route 53 là một dịch vụ web về Hệ thống phân giải tên miền (DNS) có tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao. Route 53 kết nối yêu cầu của người dùng với các ứng dụng Internet chạy trên AWS hoặc tại chỗ.

Sơ đồ thể hiện cách Amazon Route 53 kết nối người dùng cuối với các ứng dụng Internet. Nội dung mô tả tại liên kết: “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.

Trường hợp sử dụng

Quản lý lưu lượng truy cập mạng trên toàn cầu

Tạo, trực quan hóa và mở rộng các mối quan hệ định tuyến phức tạp giữa các bản ghi và chính sách với các tính năng DNS toàn cầu dễ sử dụng.

Xây dựng ứng dụng có tính khả dụng cao

Thiết lập chính sách định tuyến để xác định sẵn và tự động hóa phản hồi nhằm phục hồi ứng dụng bằng cách chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng có thể thay thế.

Thiết lập DNS riêng

Chỉ định và truy cập vào các tên miền tùy chỉnh trong Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon. Sử dụng các máy chủ và tài nguyên AWS nội bộ mà không để lộ dữ liệu DNS lên Internet công cộng.

Cách bắt đầu

Đọc thêm về Amazon Route 53

Tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ bạn định tuyến ứng dụng.

Khám phá về giá của Amazon Route 53

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng, không cần trả trước.

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, nhận hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.


Khám phá thêm về AWS