Ngày càng khó để có được thông tin chuyên sâu nhanh chóng từ dữ liệu của bạn khi khối lượng, tốc độ và sự đa dạng của dữ liệu tăng lên. Để hợp lý hóa quy trình, mở rộng khả năng và giảm chi phí nắm bắt và phân tích nội dung này, các tổ chức cần hiện đại hóa các giải pháp kho dữ liệu.

Cloudwick là đối tác tư vấn nâng cao cho Amazon Web Services (AWS) với Năng lực dữ liệu lớn và Mạng lưới đối tác AWS (APN), nổi bật là Đối tác APN về hiện đại hóa hồ dữ liệu và kho dữ liệu. Đánh giá về kiến ​​trúc giải pháp này sẽ chứng minh phạm vi rộng và sự đa dạng của các dịch vụ có thể được cung cấp với các nhà cung cấp AWS và AWS Marketplace như Cloudwick. Giải pháp này cung cấp đầy đủ các tùy chọn tích hợp, bao gồm nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, quản lý dữ liệu, lập danh mục dữ liệu và phân tích, cũng như tạo báo cáo và trực quan hóa.

Các chuyên gia tư vấn của Cloudwick có thể hướng dẫn bạn trong suốt quá trình này, đẩy nhanh thời gian có được kiến thức phân tích bằng cách lập kiến ​​trúc nhanh chóng và an toàn cho kho dữ liệu hiện đại trên AWS. Họ sẽ hướng dẫn triển khai nền tảng kho dữ liệu và có thể tận dụng chuyên môn dữ liệu lớn của mình để tích hợp nhiều tài nguyên AWS, cũng như các nhà cung cấp công cụ và ISV bên thứ ba.


Gói tư vấn khởi đầu nhanh được giảm giá

Cloudwick đã phối hợp với AWS để đưa ra gói chương trình giảm giá và dựa trên thời gian để bạn nhanh chóng bước chân vào hành trình đến với kho dữ liệu hiện đại. Gói Khởi đầu nhanh này bắt đầu với phiên khởi động tại chỗ và sử dụng phiên để thu thập các yêu cầu của từng trường hợp, bao gồm việc thực hiện kho dữ liệu hiện đại toàn diện.

Tìm hiểu thêm về mục tiêu của gói tư vấn Khởi đầu nhanh, các hoạt động chính, dịch vụ được cung cấp và mong đợi của khách hàng tại đây.


Khai thác thông tin chuyên sâu và giảm chi phí bằng cách hiện đại hóa kho dữ liệu của bạn với Đối tác AWS.

Trong báo cáo nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin thiết yếu cần biết để tận dụng các dịch vụ AWS cho nhu cầu phân tích và lưu kho dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về Amazon RedShift với các tài liệu, thực hành tốt nhất, tập lệnh và công cụ.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên về Bắt đầu để tìm hiểu thêm.