Trình dựng hình ảnh EC2

Xây dựng và duy trì bảo mật hình ảnh

Trình dựng hình ảnh EC2 đơn giản hóa việc tạo, duy trì, xác thực, chia sẻ và triển khai hình ảnh Linux hoặc Windows Server để sử dụng với Amazon EC2 và tại chỗ.

Giữ cho hình ảnh máy chủ được cập nhật có thể tốn thời gian, tốn nhiều tài nguyên và dễ bị lỗi. Hiện tại, khách hàng có thể cập nhật và chụp nhanh các VM hoặc có các nhóm xây dựng các tập lệnh tự động hóa để duy trì hình ảnh.

Trình dựng hình ảnh giảm đáng kể nỗ lực giữ cho hình ảnh được cập nhật và bảo mật bằng cách cung cấp giao diện đồ họa đơn giản, tính năng tự động hóa được tích hợp và các cài đặt bảo mật do AWS cung cấp. Với Trình dựng hình ảnh, không có các bước thủ công để cập nhật hình ảnh cũng như bạn không phải xây dựng quy trình tự động hóa của riêng mình.

Trình dựng hình ảnh được cung cấp miễn phí, ngoài chi phí cho các tài nguyên AWS cơ bản được sử dụng để tạo, lưu trữ và chia sẻ hình ảnh.

SiteMerch_Image-Factory_Editorial

Lợi ích

Cải thiện năng suất CNTT

Trình dựng hình ảnh giảm đáng kể nỗ lực giữ cho hình ảnh được cập nhật và bảo mật bằng cách cung cấp giao diện đồ họa đơn giản, tính năng tự động hóa được tích hợp và các cài đặt bảo mật do AWS cung cấp. Với Trình dựng hình ảnh, không có các bước thủ công để cập nhật hình ảnh cũng như bạn không phải xây dựng quy trình tự động hóa của riêng mình. Không phải viết và duy trì mã tự động sẽ giải phóng tài nguyên và tiết kiệm thời gian CNTT.

Bảo mật đơn giản hơn

Trình dựng hình ảnh EC2 cho phép bạn tạo hình ảnh chỉ với các thành phần thiết yếu, giảm mức độ tiếp xúc với các lỗ hổng bảo mật. Khi có bản vá bảo mật, Trình dựng hình ảnh có thể tự động vá hình ảnh của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng các chính sách bảo mật do AWS cung cấp (như thực thi mật khẩu mạnh, mã hóa toàn bộ đĩa, bật tường lửa và hơn thế nữa) hoặc chính sách bảo mật tùy chỉnh cho hình ảnh của bạn để đáp ứng các tiêu chí tuân thủ nội bộ hiện hành.

Quản lý hình ảnh đơn giản cho cả AWS và tại chỗ

Trình dựng hình ảnh EC2, kết hợp với AWS VM Import/Export (VMIE), cho phép bạn tạo và duy trì hình ảnh cho Amazon EC2 (AMI) cũng như các máy ảo Microsoft Hyper-V (VHDX), VMware vSphere (VMDK) và Open Virtualization Format (OVF) tại chỗ.

Hỗ trợ xác thực được tích hợp

Trình dựng hình ảnh EC2 cho phép bạn dễ dàng xác thực hình ảnh của mình về chức năng, tính tương thích và tuân thủ bảo mật với các thử nghiệm do AWS cung cấp và các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng chúng trong sản xuất. Làm như vậy sẽ giảm các lỗi tìm thấy trong hình ảnh thông thường do không kiểm tra đủ. Việc triển khai hình ảnh vào môi trường sản xuất có thể được thực hiện tùy thuộc vào các thử nghiệm đã vượt qua được.

Thực thi chính sách tập trung

Trình dựng hình ảnh EC2 cho phép kiểm soát phiên bản để quản lý sửa đổi dễ dàng. Nó tích hợp với AWS Resource Access Manager và AWS Organizations để cho phép chia sẻ tập lệnh tự động, công thức và hình ảnh trên các tài khoản AWS. Kiểm tra bảo mật và tuân thủ cũng cho phép các nhóm CNTT và Bảo mật thông tin thực thi tốt hơn các chính sách và tuân thủ hình ảnh.

Cách thức hoạt động

Trình dựng hình ảnh cung cấp tất cả tính năng để tự động hóa các quy trình quản lý hình ảnh. Khách hàng có thể tạo một quy trình tự động với trình hướng dẫn trực quan trong bảng điều khiển AWS để tạo hình ảnh Linux và Windows Server tuân thủ để sử dụng trên AWS và tại chỗ. Khi có bản cập nhật phần mềm, Trình dựng hình ảnh sẽ tự động tạo một hình ảnh mới và phân phối cho các khu vực AWS được quy định sau khi chạy thử nghiệm trên nó.

Product-Page-Diagram_Image-Factory

Ví dụ về tùy chỉnh phần mềm được cài đặt trên hình ảnh bao gồm: 1/ Ứng dụng (xây dựng môi trường, công cụ năng suất kinh doanh và cơ sở dữ liệu) 2/ Cập nhật hệ điều hành 3/ Bản vá bảo mật. 

Ví dụ về bảo mật hình ảnh với các mẫu do AWS cung cấp và/hoặc tùy chỉnh bao gồm: 1/ Đảm bảo các bản vá bảo mật được áp dụng, 2/ Thực thi mật khẩu mạnh, 3/ Bật mã hóa toàn bộ đĩa, 4/ Đóng tất cả các cổng mở không cần thiết, 5/ Bật tường lửa phần mềm, 6/ Bật kiểm soát ghi nhật ký/kiểm tra.

Ví dụ về kiểm tra hình ảnh với các kiểm tra do AWS cung cấp và/hoặc kiểm tra của riêng bạn bao gồm: 1/ Kiểm tra xem AMI có thể khởi động không, 2/ Kiểm tra ứng dụng mẫu có thể chạy không, 3/ Kiểm tra bản vá cụ thể đã được áp dụng chưa, 5/ Kiểm tra chính sách bảo mật.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Khám phá các tính năng của Trình dựng hình ảnh EC2

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Trình dựng hình ảnh EC2 trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập