Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT

Quản lý bảo mật trên các thiết bị và nhóm IoT của bạn

Kiểm tra tình hình bảo mật của các tài nguyên IoT trên nhóm thiết bị của bạn để dễ dàng xác định những lỗ hổng bảo mật.

Sử dụng các mô hình máy học (ML) hoặc xác định những hành vi thiết bị của riêng bạn để giám sát lưu lượng đến từ một IP độc hại hoặc sự gia tăng đột biến trong các nỗ lực kết nối.

Nhận cảnh báo bảo mật khi một quy trình kiểm tra không thành công hoặc phát hiện bất thường trong hành vi. Nhanh chóng hành động để giảm thiểu rủi ro hoạt động.

Dễ dàng giảm thiểu các vấn đề bảo mật thông qua những hành động tích hợp sẵn, chẳng hạn như cập nhật chứng chỉ thiết bị, cách ly một nhóm thiết bị hoặc thay thế các chính sách mặc định.

Giữ an toàn cho thiết bị thông minh (2:00)
Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT
Tìm hiểu cách sử dụng Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT để quản lý mức độ bảo mật của nhóm IoT. Có cái nhìn tổng quan về các khả năng chính, chẳng hạn như kiểm tra cấu hình IoT và liên tục giám sát thiết bị IoT.
Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT
Tìm hiểu cách sử dụng Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT để quản lý mức độ bảo mật của nhóm IoT. Có cái nhìn tổng quan về các khả năng chính, chẳng hạn như kiểm tra cấu hình IoT và liên tục giám sát thiết bị IoT.

Cách thức hoạt động

Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT giúp bạn dễ dàng kiểm tra cấu hình, xác thực thiết bị, phát hiện bất thường và tiếp nhận cảnh báo để giúp đảm bảo bảo mật cho nhóm thiết bị IoT của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa đánh giá bảo mật


Triển khai các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như xác thực, cấp phép và kiểm tra liên tục với nhiều cấp độ nghiêm ngặt khác nhau để tuân thủ biện pháp thực hành bảo mật tốt nhất cũng như giám sát thiết bị để tìm ra mọi bất thường.

Gửi cảnh báo tới giao diện AWS ưu tiên

Gửi cảnh báo tới bảng điều khiển AWS IoT, Amazon CloudWatch, Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon và Quản lý thiết bị của AWS IoT, đồng thời thực hiện các hành động giảm thiểu như đẩy mạnh các bản sửa lỗi bảo mật.

Xác định và đánh giá vector tấn công


Phát hiện việc sử dụng các dịch vụ và giao thức mạng không bảo mật với các điểm yếu bảo mật đã biết, đồng thời lên kế hoạch khắc phục thích hợp để ngăn chặn truy cập thiết bị trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu.

Phân tích hành vi lịch sử của thiết bị để tìm ra bất thường

Sử dụng các mô hình ML để phân tích dữ liệu lịch sử của thiết bị. Ví dụ: bạn có thể liên tục tải nhập và đánh giá dữ liệu với kích cỡ thông điệp để có thể chỉ ra các vấn đề như lạm dụng thông tin chứng thực.

Cách bắt đầu sử dụng

Đăng nhập vào bảng điều khiển

Truy cập bảng điều khiển Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT.

Đăng nhập »

Tìm hiểu cách sử dụng Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT

Tham gia khóa đào tạo trực tuyến.

Bắt đầu đào tạo »

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Khám phá tài liệu về Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT.

Khám phá thêm »

Khám phá thêm về AWS