Với AWS Elemental MediaTailor, Ad Insertion, bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng quảng cáo được chèn vào luồng video. Nếu bạn sử dụng các tính năng chuyển mã quảng cáo tích hợp với tốc độ hơn 10 thao tác chuyển mã trên mỗi 1000 lần chèn quảng cáo, bạn sẽ phải trả phụ phí cho Các tháo tác chuyển mã quảng cáo.

Đối với MediaTailor Channel Assembly, bạn trả phí theo giờ cho kênh tuyến tính đang chạy. Thời lượng của mỗi kênh đang chạy được làm tròn đến phút gần nhất.

Bạn sẽ chịu Phí bổ sung nếu tệp kê khai Cụm kênh, phân đoạn quảng cáo hoặc tệp kê khai được cá nhân hóa từ MediaTailor được cung cấp qua Internet hoặc qua CDN thay vì qua Amazon CloudFront. 

Không áp dụng chi phí trả trước hay phí tối thiểu.

Giá chèn quảng cáo

Chi phí cho mỗi nghìn lần chèn quảng cáo/tháng

Giá chuyển mã quảng cáo

Để chất lượng video nội dung quảng cáo phù hợp với chương trình chính, AWS Elemental MediaTailor cung cấp tính năng chuyển mã nội dung quảng cáo nhanh chóng bằng AWS Elemental MediaConvert. Bạn có thể được chuyển mã 10 quảng cáo riêng biệt trên mỗi 1000 lần chèn quảng cáo mà không phải trả phụ phí. Thao tác chuyển mã quảng cáo bổ sung được tính theo bậc giá cơ bản theo nhu cầu cho việc sử dụng MediaConvert.

Ví dụ: giá tệp đầu ra đã chuyển mã cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,0075 USD/phút cho SD, 0,015 USD/phút cho HD và 0,003 USD/phút cho nội dung chỉ có âm thanh.

Để biết thêm chi tiết, truy cập trang về giá của AWS Elemental MediaConvert.

Giá cụm kênh

Chi phí theo giờ của kênh tuyến tính đang chạy

Ví dụ về giá dịch vụ

 • Ví dụ 1: Chèn quảng cáo
 • Ví dụ 2: Chuyển mã quảng cáo
 • Ví dụ 3: Cụm kênh
 • Ví dụ 1: Chèn quảng cáo
 • Nếu có 1.000 người đang xem một chương trình phát trực tiếp có 3 lần quảng cáo, mỗi lần gồm 5 quảng cáo riêng biệt, tổng cộng sẽ có 15.000 lần chèn quảng cáo và sẽ có giá 11,25 USD ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

  3 lần quảng cáo * 5 quảng cáo = 15 quảng cáo
  15 quảng cáo * 1000 người xem = 15.000 lần chèn quảng cáo
  15.000 lần chèn quảng cáo * 0,75 USD/1000 lần chèn quảng cáo = 11,25 USD

  Trong tình huống này, có tới 150 quảng cáo được bao gồm trong giá chuyển mã mà không bị tính thêm phí.

 • Ví dụ 2: Chuyển mã quảng cáo
 • Hãy xem xét trường hợp sử dụng giống như Ví dụ 1 với 15.000 lần chèn quảng cáo ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Giả sử rằng chương trình chính sử dụng nhóm tốc độ bit thích ứng với 5 luồng dữ liệu. Trong 5 luồng dữ liệu của chương trình chính có 2 luồng HD và 3 luồng SD. Nếu 15.000 lần chèn quảng cáo mỗi lần dài 30 giây và cần chuyển mã 200 quảng cáo thành định dạng giống như chương trình chính, giá chuyển mã sẽ là 1,3125 USD.

  200 quảng cáo - 150 quảng cáo miễn phí = 50 quảng cáo được tính theo bậc giá cơ bản AWS Elemental MediaConvert theo nhu cầu tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  50 quảng cáo * 30 giây = 25 phút
  (25 phút * 2 luồng dữ liệu HD/quảng cáo * 0,015 USD = 0,75 USD)
  (25 phút * 3 luồng dữ liệu SD/quảng cáo * 0,0075 USD = 0,5625 USD)

  0,75 USD + 0,5625 USD = 1,3125 USD

 • Ví dụ 3: Cụm kênh
 • Nếu bạn có một kênh tuyến tính đã lắp đặt đang chạy tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với các chương trình chạy theo vòng, kênh này đã bắt đầu và để chạy vòng 24x7 thông qua lập trình theo lịch trong một tháng, thì giá bạn trả cho tháng đó là 73 USD.

  730 giờ một tháng * 0,10 USD mỗi giờ chạy = 73 USD

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS. Nếu các phân đoạn quảng cáo và bảng kê khai cá nhân hóa được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác như Amazon CloudFront, bạn sẽ chịu phí phân phối quảng cáo qua internet.

Bạn có thắc mắc?
Liên hệ với chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên