Với AWS Elemental MediaTailor, Ad Insertion, bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng quảng cáo được chèn vào luồng video. Nếu bạn sử dụng các tính năng chuyển mã quảng cáo tích hợp với tốc độ hơn 10 thao tác chuyển mã trên mỗi 1000 lần chèn quảng cáo, bạn sẽ phải trả phụ phí cho Các tháo tác chuyển mã quảng cáo.

Đối với MediaTailor Channel Assembly, bạn trả phí theo giờ cho kênh tuyến tính đang chạy. Mức định giá sẽ khác nhau phụ thuộc vào việc kênh đã tạo là kênh cơ bản hay tiêu chuẩn. Kênh cơ bản bị giới hạn nên chỉ lập lịch cho nội dung video theo nhu cầu (VOD) còn kênh tiêu chuẩn có thể lập lịch cả VOD và các nguồn trực tiếp. Thời lượng của mỗi kênh đang chạy được làm tròn đến phút gần nhất. 

Bạn sẽ chịu phí Phân phối quảng cáo nếu các phân đoạn quảng cáo, tệp kê khai được cá nhân hóa hoặc tệp kê khai cụm kênh từ MediaTailor được cung cấp qua Internet hoặc qua một CDN như Amazon CloudFront. 

Không áp dụng chi phí trả trước hay phí tối thiểu.

Giá chèn quảng cáo

Chi phí cho mỗi nghìn lần chèn quảng cáo/tháng

Giá chuyển mã quảng cáo

Để chất lượng video nội dung quảng cáo phù hợp với chương trình chính, AWS Elemental MediaTailor cung cấp tính năng chuyển mã nội dung quảng cáo nhanh chóng bằng AWS Elemental MediaConvert. Bạn có thể được chuyển mã 10 quảng cáo riêng biệt trên mỗi 1000 lần chèn quảng cáo mà không phải trả phụ phí. Thao tác chuyển mã quảng cáo bổ sung được tính theo bậc giá cơ bản theo nhu cầu cho việc sử dụng MediaConvert.

Ví dụ: giá tệp đầu ra đã chuyển mã cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,0075 USD/phút cho SD, 0,015 USD/phút cho HD và 0,003 USD/phút cho nội dung chỉ có âm thanh.

Để biết thêm chi tiết, truy cập trang về giá của AWS Elemental MediaConvert.

Định giá cụm kênh

Kênh cơ bản bị giới hạn nên chỉ lập lịch cho nội dung video theo nhu cầu (VOD) còn kênh tiêu chuẩn có thể lập lịch cả VOD và các nguồn trực tiếp.

Chi phí theo giờ của kênh đang chạy

Định giá phân phối quảng cáo

Bạn sẽ chịu phí nếu phân phối các phân đoạn quảng cáo và tệp kê khai được cá nhân hóa đến các điểm đích qua Internet hoặc qua một CDN bao gồm Amazon CloudFront.

Chúng tôi luôn đề nghị bạn sử dụng một CDN như Amazon CloudFront với AWS Elemental MediaTailor vì CloudFront lưu nội dung quảng cáo và tệp kê khai vào bộ nhớ đệm để tăng hiệu quả phân phối đến người xem cuối. Điều này cải thiện hiệu suất và sẽ giảm chi phí của bạn thông qua việc giảm khối lượng quảng cáo bắt nguồn từ MediaTailor.

  Phân phối quảng cáo ra theo khu vực (mỗi GB)
Phân phối quảng cáo RA từ MediaTailor Miền Tây Hoa Kỳ
(Oregon)
Miền Đông Hoa Kỳ
(Bắc Virginia)
Miền Đông Hoa Kỳ
(Ohio)
Châu Âu
(Ai-len)
Châu Âu
(Frankfurt)
Châu Phi
(Cape Town)
Châu Á Thái Bình Dương
(Mumbai)
Châu Á Thái Bình Dương
(Singapore)
Châu Á Thái Bình Dương
(Sydney)
Châu Á Thái Bình Dương
(Tokyo)
1 GB đầu tiên mỗi tháng 0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD  0,000 USD 
9,999 TB tiếp theo mỗi tháng 0,090 USD  0,090 USD  0,090 USD  0,090 USD  0,090 USD  0,154 USD  0,120 USD  0,120 USD  0,140 USD  0,140 USD 
40 TB tiếp theo mỗi tháng 0,085 USD  0,085 USD  0,085 USD  0,085 USD  0,085 USD  0,147 USD  0,085 USD  0,085 USD  0,135 USD  0,135 USD 
100 TB tiếp theo mỗi tháng 0,070 USD  0,070 USD  0,070 USD  0,070 USD  0,070 USD  0,126 USD  0,082 USD  0,082 USD  0,130 USD  0,130 USD 
Lớn hơn 150 TB mỗi tháng 0,050 USD  0,050 USD  0,050 USD  0,050 USD  0,050 USD  0,112 USD  0,080 USD  0,080 USD  0,120 USD  0,120 USD 

Ví dụ định giá

 • Ví dụ 1: Chèn quảng cáo
 • Nếu có 1.000 người đang xem một chương trình phát trực tiếp có 3 lần quảng cáo, mỗi lần gồm 5 quảng cáo riêng biệt, tổng cộng sẽ có 15.000 lần chèn quảng cáo và sẽ có giá 11,25 USD ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

  3 lần quảng cáo * 5 quảng cáo = 15 quảng cáo
  15 quảng cáo * 1000 người xem = 15.000 lần chèn quảng cáo
  15.000 lần chèn quảng cáo * 0,75 USD/1000 lần chèn quảng cáo = 11,25 USD

  Trong tình huống này, có tới 150 quảng cáo được bao gồm trong giá chuyển mã mà không bị tính thêm phí.

 • Ví dụ 2: Chuyển mã quảng cáo
 • Hãy xem xét trường hợp sử dụng giống như Ví dụ 1 với 15.000 lần chèn quảng cáo ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Giả sử rằng chương trình chính sử dụng nhóm tốc độ bit thích ứng với 5 luồng dữ liệu. Trong 5 luồng dữ liệu của chương trình chính có 2 luồng HD và 3 luồng SD. Nếu 15.000 lần chèn quảng cáo mỗi lần dài 30 giây và cần chuyển mã 200 quảng cáo thành định dạng giống như chương trình chính, giá chuyển mã sẽ là 1,3125 USD.

  200 quảng cáo - 150 quảng cáo miễn phí = 50 quảng cáo được tính theo bậc giá cơ bản AWS Elemental MediaConvert theo nhu cầu tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  50 quảng cáo * 30 giây = 25 phút
  (25 phút * 2 luồng dữ liệu HD/quảng cáo * 0,015 USD = 0,75 USD)
  (25 phút * 3 luồng dữ liệu SD/quảng cáo * 0,0075 USD = 0,5625 USD)

  0,75 USD + 0,5625 USD = 1,3125 USD

 • Ví dụ 3: Cụm kênh
 • Nếu bạn có một kênh tuyến tính cơ bản được nhóm cụm đang chạy tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) chỉ có các chương trình VOD đang chạy theo vòng lặp, đồng thời, kênh này được khởi chạy và duy trì trạng thái chạy theo vòng lặp 24x7 thông qua lập trình theo lịch trong một tháng, mức giá bạn cần trả cho tháng đó là 73,00 USD.

  730 giờ một tháng * 0,10 USD mỗi giờ chạy cho kênh cơ bản = 73,00 USD

  Nếu bạn có một kênh tuyến tính tiêu chuẩn được nhóm cụm đang chạy tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) có VOD và các chương trình từ nguồn trực tiếp, chạy 24x7 thông qua lập trình theo lịch trong một tháng, mức giá bạn cần trả cho tháng đó là 225,50 USD.

  730 giờ một tháng * 0,35 USD mỗi giờ chạy cho kênh tiêu chuẩn = 255,50 USD

Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên