Bắt đầu với Apache MXNet trên AWS

Cách dễ dàng nhất để bắt đầu xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình deep learning của bạn trên Apache MXNet là sử dụng nền tảng machine learning Amazon SageMaker được quản lý toàn phần. Nền tảng này được tích hợp sẵn với Apache MXNet. 

Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

Đăng ký tài khoản AWS

Có khả năng sử dụng ngay các Dịch vụ AWS.

Truy cập Amazon SageMaker

Đăng nhập vào bảng điều khiển Amazon SageMaker.

Bạn có thể sử dụng AMI AWS Deep Learning để xây dựng môi trường tùy chỉnh với Apache MXNet. AMI AWS Deep Learning cung cấp cho nhà nghiên cứu và người thao tác machine learning cơ sở hạ tầng và công cụ để tăng tốc deep learning trên đám mây ở mọi quy mô. Bạn có thể nhanh chóng khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 được cài đặt sẵn với Apache MXNet và Gluon để đào tạo các mô hình AI tùy chỉnh, phức tạp, thử nghiệm các thuật toán mới hoặc học các kỹ năng và kỹ thuật mới. Dù bạn đang cần phiên bản CPU hay GPU Amazon EC2, bạn sẽ không bị tính thêm phí cho AMI Deep Learning – bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên AWS cần thiết để lưu trữ và chạy ứng dụng của mình.

Hướng dẫn MXNet

Thực hành với những hướng dẫn cơ bản về deep learning sau đây.

MXNet

Tìm hiểu về MXNet Gluon trong 60 phút

Sử dụng khóa học về sự cố kéo dài 60 phút này để tìm hiểu về Gluon, một API bắt buộc cho MXNet.

MXNet

Tạo ứng dụng thị giác máy tính

Hãy dùng thử hướng dẫn từng bước này để xây dựng một ứng dụng thị giác máy tính bằng MXNet.

MXNet

Xây dựng một ứng dụng xử lý ngôn ngữ

Sử dụng bộ công cụ GluonNLP để dễ dàng phát triển các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Gluon.

Tìm hiểu chi tiết về deep learning trên AWS

Amazon SageMaker

Amazon SageMaker là dịch vụ được quản lý toàn phần, cho phép các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, đào tạo cũng như triển khai các mô hình machine learning ở bất kỳ quy mô nào. Amazon SageMaker loại bỏ toàn bộ những rào cản thường gây cản trở cho nhà phát triển khi muốn sử dụng machine learning.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi