AWS PartnerEquip

Tương tác với các chuyên gia AWS và sớm tiếp cận lộ trình
Tổng quan

AWS PartnerEquip là chuỗi sự kiện được thiết kế cho các Đối tác chuyên môn của AWS (Năng lực AWS, Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý, Cung cấp dịch vụ và Hỗ trợ tiếp nhận dịch vụ) để họ truy cập vào nội dung chiến lược và bảo mật, bao gồm lộ trình sản phẩm, bản xem trước của bản phát hành tính năng và bản minh họa. Loạt sự kiện này giúp bạn nâng cao năng lực kỹ thuật của mình và xây dựng chiến lược cùng bán hàng với các chuyên gia AWS.

Đối tác trên toàn thế giới có thể tham dự các sự kiện trực tiếp tại khu vực của mình hoặc theo dõi trực tuyến nội dung onDemand và các phiên hỏi đáp trực tiếp. Để nhận lời mời tham gia AWS PartnerEquip, hãy trở thành Đối tác chuyên môn của AWS.

Xem lại Hướng dẫn về quyền lợi dành cho đối tác chuyên môn của AWS
Hình ảnh mọi người đang làm việc
Lợi ích

Đón đầu nhu cầu của khách hàng với quyền truy cập sớm vào lộ trình sản phẩm và các bản phát hành tính năng theo thỏa thuận NDA.

Mở khóa khả năng gặp gỡ các chuyên gia AWS phù hợp với Chuyên môn của bạn.

Kết nối và tương tác với các đồng nghiệp tại các công ty Đối tác AWS khác.

Đưa ra phản hồi trực tiếp cho các chuyên gia AWS để tác động đến lộ trình.

PartnerEquip: Trực tuyến

Các sự kiện trực tuyến được cung cấp trên onDemand để bạn có thể tùy ý tham dự. Các phiên được tổ chức theo các chủ đề kỹ thuật, bán hàng, phát triển doanh nghiệp và GTM như lộ trình NDA, bản xem trước phát hành tính năng và cùng bán hàng. Các sự kiện trực tuyến được tổ chức vào tuần thứ ba hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức hai lần một năm các phiên trực tuyến chuyên sâu hơn.

Đăng ký tham gia sự kiện PartnerEquip: Trực tuyến sắp tới
PartnerEquip: Trực tiếp

Một sự kiện trực tiếp kéo dài bốn ngày cung cấp trải nghiệm học tập tương tác độc đáo với nội dung kỹ thuật cấp cao. Các chuyên gia kỹ thuật của bạn có thể tham gia vào các phòng thực hành chuyên biệt, các phiên hỏi đáp và các cơ hội kết nối với các chuyên gia AWS.

Đăng ký tham gia phiên kéo dài từ ngày 8-11 tháng 4 tại Seattle, WA (dành cho các đối tác có những Năng lực sau: Bảo mật, MSSP cấp 1, Bảo hiểm mạng, AWS tích hợp, WAF, Khả năng phục hồi, Hoạt động trong đám mây, Dev Ops).