Sản phẩm đám mây AWS

Amazon Web Services cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên đám mây toàn cầu nhằm giúp các tổ chức di chuyển nhanh hơn, chi phí CNTT thấp hơn và mở rộng quy mô.

Tìm kiếm tất cả các sản phẩm AWS

Tên dịch vụ
  • Tên dịch vụ
  • Danh mục sản phẩm
  • Ngày khởi chạy (mới nhất trước)
  • Ngày khởi chạy (cũ nhất trước)
1
Không tìm thấy kết quả

Mạng lưới các Khu vực AWS trên toàn cầu

Đám mây AWS trải rộng trên 84 Vùng sẵn sàng tại 26 khu vực địa lý trên khắp thế giới và đã công bố kế hoạch tăng thêm 24 Vùng sẵn sàng và 8 Khu vực AWS khác tại Úc, Canada, Ấn Độ, Israel, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
global-infra_11.21
50x50_orange

Khu vực và số lượng vùng sẵn sàng

Miền Đông Hoa Kỳ
Bắc Virginia (6), Ohio (3)

Miền Tây Hoa Kỳ
Phía Bắc California (3), Oregon (4)

Châu Á Thái Bình Dương
Mumbai (3), Seoul (4), Singapore (3), Sydney (3), Tokyo (4), Osaka (3), Đặc khu hành chính Hồng Kông (3), Jakarta (3)

Canada
Miền Trung (3)

Nam Mỹ
São Paulo (3)

Trung Hoa đại lục
Bắc Kinh (3), Ninh Hạ (3)

Châu Âu
Frankfurt (3), Ireland (3), London (3), Milan (3), Paris (3), Stockholm (3)

GovCloud (US)
Miền Đông Hoa Kỳ (3), Miền Tây Hoa Kỳ (3)

Trung Đông
Bahrain (3)

Châu Phi
Cape Town (3)

50x50_teal

Khu vực mới (Sắp triển khai)

Úc

Ấn Độ

Israel

New Zealand

Tây Ban Nha

Thụy Sĩ

Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

WavelengthZones

Vùng Wavelength

Châu Âu
London (1)
 
Miền Đông Hoa Kỳ
Bắc Virginia (8)
 
Miền Tây Hoa Kỳ
Oregon (5)
 
Châu Á Thái Bình Dương
Tokyo (2), Seoul (1)
Tìm hiểu thêm