Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus

Dịch vụ giám sát các hệ thống nằm trong bộ chứa của bạn an toàn, được quản lý và có mức độ sẵn sàng cao

Sử dụng ngôn ngữ truy vấn Prometheus (PromQL) để lọc, tổng hợp, tải nạp và truy vấn hàng triệu số liệu chuỗi thời gian duy nhất từ ​​các cụm Kubernetes tự quản lý của bạn.

Tự động điều chỉnh quy mô khi nhu cầu tải nạp và truy vấn của bạn tăng lên, đồng thời duy trì thời gian phản hồi ổn định cho các đợt triển khai bộ chứa lớn.

Tích hợp với các dịch vụ bảo mật AWS để đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật của công ty bạn.

Giảm chi phí vận hành cho hoạt động định cấu hình, nâng cấp và điều chỉnh quy mô của các máy chủ Prometheus độc lập.

Cách hoạt động

Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus là một dịch vụ tương thích với Prometheus, có tác dụng giám sát và cảnh báo về các ứng dụng và cơ sở hạ tầng nằm trong bộ chứa trên quy mô lớn. Dịch vụ này được tích hợp với Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon và AWS Distro dành cho OpenTelemetry.

Sơ đồ thể hiện cách mà Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus cho phép người dùng thu thập, giám sát và phân tích các chỉ số, cũng như đặt ra các quy tắc và cảnh báo.
Cách sử dụng Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus (3:54)
Sử dụng Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus
Prometheus là một giải pháp giám sát và cảnh báo mã nguồn mở phổ biến, được tối ưu hóa cho các môi trường bộ chứa. Tìm hiểu cách sử dụng giải pháp này với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus.

Trường hợp sử dụng

Giám sát hệ thống hợp nhất

Giám sát bộ chứa trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác. Tích hợp với Grafana được quản lý của Amazon để có được tính năng giám sát, cảnh báo và các chế độ xem bảng thông tin.

Tìm hiểu thêm về Grafana được quản lý của Amazon »

Khắc phục sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ

Sử dụng PromQL để theo dõi hiệu năng bộ chứa và tình trạng hệ thống, phát hiện lỗi và rút ngắn thời gian giải quyết trung bình với cảnh báo.

Tham gia hội thảo về khả năng quan sát »

Giám sát chỉ số của ứng dụng và khối lượng công việc

Thu thập chỉ số từ bất kỳ đâu bằng AWS Distro dành cho OpenTelemetry và gửi những chỉ số đó tới Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus qua một trình xuất nguồn mở.

Tìm hiểu thêm về AWS Distro dành cho OpenTelemetry »

Giám sát chỉ số có số lượng các giá trị riêng biệt lớn

Giám sát và cảnh báo về dữ liệu có số lượng các giá trị riêng biệt lớn, chẳng hạn như luồng video, ứng dụng mạng và dữ liệu chuỗi thời gian từ các thiết bị IoT.

Khám phá các tính năng »

Cách bắt đầu

Xem tài liệu

Tìm hiểu cách tạo không gian làm việc, cũng như tải nhập và truy vấn các chỉ số của bạn.

Khám phá các tùy chọn về khả năng quan sát

Tìm hiểu cách mà khả năng quan sát có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi về hoạt động.

Bắt đầu sử dụng Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus

Bắt đầu xây dựng trong Bảng điều khiển quản lý AWS.


Khám phá thêm về AWS