AWS Proton

Tăng cường tác động của bạn bằng các mẫu cơ sở hạ tầng tự phục vụ và tự động hóa cung cấp.

Tăng cường tác động của kỹ thuật nền tảng bằng cách triển khai các tính năng tự phục vụ có quy mô linh hoạt dành cho các nhà phát triển.

Tiếp lực cho các nhà phát triển để tiến bước nhanh hơn với một công cụ tự phục vụ có vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng và quản lý quá trình triển khai mã.

Tăng tốc quá trình tiếp nhận các biện pháp thực hành tốt nhất về DevOps trong nhóm của bạn.

Cách thức hoạt động

AWS Proton là công cụ quy trình triển khai dành cho các ứng dụng hiện đại, giúp các kỹ sư nền tảng và DevOps đạt được khả năng linh hoạt có tổ chức.

Trường hợp sử dụng

Triển khai các cổng thông tin của cơ sở hạ tầng tự phục vụ


Đẩy nhanh tốc độ của vòng đời phát triển phần mềm với các mẫu đã được phê duyệt trước dành cho cơ sở hạ tầng.

Tăng tốc quá trình triển khai ứng dụng hiện đại

Hỗ trợ các hoạt động triển khai đáng tin cậy cho các ứng dụng hiện đại với các tiêu chuẩn nhất quán về CI/CD, bảo mật và giám sát.

Theo dõi các phiên bản và bản cập nhật trong một giải pháp tập trung

Xem và quản lý mẫu cũng như phiên bản được sử dụng cho cơ sở hạ tầng của bạn trong một nền tảng.

Tiếp thêm khả năng linh hoạt cho các nhà phát triển


Sử dụng các thành phần của Proton để cho phép các nhà phát triển ứng dụng tùy chỉnh tài nguyên cơ sở hạ tầng.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS Proton

Tìm hiểu về các tính năng quản lý quy trình làm việc, tạo mẫu của Proton và hơn thế nữa.

Khám phá các tính năng của AWS Proton »

Bắt đầu với AWS Proton


Dùng thử AWS Proton ngay hôm nay thông qua bảng điều khiển.

Xem tài liệu về AWS Proton »

Xem lộ trình công khai của chúng tôi


Tìm hiểu về các tính năng sắp tới và đóng góp ý kiến của bạn.

Xem lộ trình công khai về Proton »

Khám phá thêm về AWS