Proxy cho Amazon RDS

Giúp cho các ứng dụng của bạn dễ dàng điều chỉnh quy mô, dễ phục hồi và an toàn hơn

Proxy cho Amazon RDS là proxy cơ sở dữ liệu có độ sẵn sàng cao, được quản lý toàn phần cho Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) của Amazon giúp các ứng dụng có khả năng điều chỉnh quy mô tốt hơn, dễ phục hồi hơn trước các lỗi cơ sở dữ liệu và bảo mật hơn.

Nhiều ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng được xây dựng trên kiến trúc phi máy chủ hiện đại, có thể có một số lượng lớn kết nối mở đến máy chủ cơ sở dữ liệu và có thể mở và đóng các kết nối cơ sở dữ liệu với tốc độ cao, làm cạn kiệt bộ nhớ cơ sở dữ liệu và điện toán tài nguyên. Proxy cho Amazon RDS cho phép ứng dụng tổng hợp và dùng chung các kết nối được thiết lập với cơ sở dữ liệu, cải thiện hiệu quả cơ sở dữ liệu và khả năng điều chỉnh quy mô ứng dụng. Với Proxy RDS, thời gian chuyển đổi dự phòng cho cơ sở dữ liệu Aurora và RDS được giảm đến 66% và thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu, xác thực cùng quyền truy cập sẽ có thể được quản lý thông qua tích hợp với Trình quản lý thông tin bí mật của AWS và Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM).

Proxy cho Amazon RDS có thể được kích hoạt cho hầu hết các ứng dụng mà không cần thay đổi mã. Bạn không cần phải cung cấp hoặc quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng bổ sung nào để bắt đầu sử dụng Proxy RDS. Cách định giá rất đơn giản và dựa trên dung lượng của các phiên bản cơ sở dữ liệu cơ bản. Bạn trả tiền cho mỗi Đơn vị công suất Aurora (ACU) cho phiên bản Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 hoặc cho mỗi vCPU cho các phiên bản được cung cấp. Proxy cho Amazon RDS có sẵn cho Amazon Aurora phiên bản tương thích với PostgreSQL, Amazon Aurora phiên bản tương thích với MySQL, Amazon RDS dành cho PostgreSQL, Amazon RDS dành cho MySQL, Amazon RDS dành cho MariaDB và Amazon RDS dành cho SQL Server.

Giới thiệu về Proxy cho Amazon RDS (12:13)

Lợi ích của RDS Proxy

Phiên bản Proxy cho Amazon RDS duy trì một nhóm các kết nối đã thiết lập với các phiên bản cơ sở dữ liệu RDS, giảm áp lực lên tài nguyên bộ nhớ và điện toán cơ sở dữ liệu thường xảy ra khi các kết nối mới được thiết lập. Proxy RDS cũng chia sẻ các kết nối cơ sở dữ liệu được sử dụng không thường xuyên, do đó giảm số kết nối truy cập cơ sở dữ liệu RDS. Việc gộp kết nối này cho phép cơ sở dữ liệu của bạn hỗ trợ hiệu quả một lượng lớn và tần suất kết nối ứng dụng để ứng dụng có thể điều chỉnh quy mô mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Proxy RDS giảm thiểu sự gián đoạn ứng dụng do mất điện ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu bằng cách tự động kết nối với phiên bản cơ sở dữ liệu mới trong khi vẫn duy trì các kết nối ứng dụng. Khi chuyển đổi dự phòng xảy ra, Proxy RDS sẽ định tuyến yêu cầu trực tiếp đến phiên bản cơ sở dữ liệu mới. Điều này giúp giảm thời gian chuyển đổi dự phòng cho cơ sở dữ liệu Aurora và RDS lên đến 66%. RDS Proxy cũng hỗ trợ Multi-AZ với hai chế độ chờ có thể đọc được cho quá trình chuyển đổi dự phòng thường dưới 35 giây, độ trễ ghi được cải thiện gấp 2 lần, thêm dung lượng đọc và giảm thời gian ngừng hoạt động để nâng cấp phiên bản nhỏ xuống dưới 1 giây.
Proxy cho Amazon RDS cung cấp quyền kiểm soát bổ sung đối với bảo mật dữ liệu bằng cách cho bạn lựa chọn thực thi xác thực IAM để truy cập cơ sở dữ liệu và tránh viết thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu trực tiếp vào trong mã của ứng dụng (mã hóa tại nguồn). Proxy RDS cũng cho phép bạn quản lý tập trung thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu bằng Trình quản lý thông tin bí mật của AWS.
Một máy chủ proxy cơ sở dữ liệu giúp xử lý tải bổ sung trên cơ sở dữ liệu của bạn. Mặc dù các máy chủ proxy truyền thống cho phép các ứng dụng điều chỉnh quy mô hiệu quả hơn, nhưng chúng rất khó triển khai, vá lỗi và quản lý – tốn thời gian và năng lượng mà bạn có thể dành vào việc phát triển các sản phẩm tuyệt vời. Proxy cho Amazon RDS cung cấp cho bạn những lợi ích của proxy cơ sở dữ liệu mà không cần thêm gánh nặng vá lỗi và quản lý máy chủ proxy của riêng bạn. Proxy RDS hoàn toàn ở dạng phi máy chủ và tự động điều chỉnh quy mô để phù hợp với khối lượng công việc của bạn.
Proxy cho Amazon RDS hoàn toàn tương thích với các giao thức của các công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ, vì vậy bạn có thể triển khai Proxy RDS cho ứng dụng của mình mà không cần thay đổi mã ứng dụng. Bạn chỉ cần trỏ các kết nối ứng dụng của mình đến proxy thay vì cơ sở dữ liệu RDS và mọi thứ còn lại sẽ được quản lý liền mạch.

Cách thức hoạt động

Proxy cho Amazon RDS nằm giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý hiệu quả các kết nối với cơ sở dữ liệu và cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô của ứng dụng.

Proxy cho Amazon RDS hoạt động như thế nào

Trường hợp sử dụng

Phát triển ứng dụng phi máy chủ

Với Proxy cho Amazon RDS, bạn có thể xây dựng các ứng dụng phi máy chủ dễ điều chỉnh quy mô và có mức độ sẵn sàng cao hơn vì chúng sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ hiệu quả hơn. Các ứng dụng phi máy chủ hiện đại hỗ trợ khối lượng công việc có độ biến động cao và có thể cố gắng mở một loạt các kết nối cơ sở dữ liệu mới hoặc duy trì nhiều kết nối mở nhưng không hoạt động. Sự gia tăng các kết nối hoặc một số lượng lớn các kết nối mở có thể khiến máy chủ cơ sở dữ liệu chịu áp lực, dẫn đến truy vấn chậm hơn và khả năng điều chỉnh quy mô ứng dụng hạn chế. Bằng cách gộp chung và chia sẻ các kết nối cơ sở dữ liệu đã được thiết lập, Proxy RDS cho phép bạn điều chỉnh quy mô hiệu quả đến nhiều kết nối hơn từ ứng dụng phi máy chủ của bạn. Proxy RDS cho phép bạn duy trì hiệu năng cơ sở dữ liệu có thể dự đoán bằng cách kiểm soát tổng số kết nối cơ sở dữ liệu đã được mở. Cuối cùng, Proxy RDS duy trì mức độ sẵn sàng của ứng dụng phi máy chủ bằng cách từ chối các kết nối ứng dụng không dùng được và có thể làm giảm hiệu suất cơ sở dữ liệu.

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và các ứng dụng thương mại điện tử

Các ứng dụng SaaS hoặc ứng dụng thương mại điện tử thường duy trì một số lượng lớn các kết nối cơ sở dữ liệu mở để đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng cho người dùng, mặc dù chỉ một phần nhỏ các kết nối mở này có thể được sử dụng tích cực tại một thời điểm nhất định. Các kết nối mở nhưng không hoạt động này vẫn tiêu tốn bộ nhớ cơ sở dữ liệu và tài nguyên điện toán. Thay vì cung cấp quá nhiều cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các kết nối hầu như không hoạt động, bạn có thể sử dụng Proxy RDS để giữ các kết nối không hoạt động từ ứng dụng, đồng thời chỉ thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu theo yêu cầu để phục vụ các yêu cầu hiện hoạt một cách tối ưu.

Khám phá thêm các trường hợp sử dụng trong Câu hỏi thường gặp