Tính năng mới

Đọc các bài viết về Tính năng mới để tìm hiểu về các tính năng mới nhất cũng như các thông báo về Amazon Redshift và Redshift Spectrum.

Bạn cần chứng minh tính khả thi?

Nếu đang xây dựng giải pháp chứng minh khái niệm với Amazon Redshift, bạn nên đọc Xây dựng chứng minh khái niệm cho Amazon Redshift. Để yêu cầu hỗ trợ chứng minh khái niệm từ phía chúng tôi, nhấp vào đây.

Tài liệu

Hướng dẫn bắt đầu: Giới thiệu Amazon Redshift, giúp tạo tài khoản và giới thiệu về lần trải nghiệm đầu tiên với Amazon Redshift thông qua một ví dụ đơn giản. Hướng dẫn này cũng chứa các mẹo và liên kết đến tài nguyên, tính năng sản phẩm cao cấp. HTML | PDF | Kindle

Hướng dẫn quản lý cụm Amazon Redshift: Giới thiệu về cách tạo và quản lý các cụm Amazon Redshift. HTML | PDF | Kindle

Hướng dẫn nhà phát triển cơ sở dữ liệu Amazon Redshift: Giải thích cách thiết kế, xây dựng, truy vấn và lưu giữ cơ sở dữ liệu để tạo kho dữ liệu. Hướng dẫn này cũng bao gồm cú pháp cho các lệnh và chức năng của Amazon Redshift SQL. HTML | PDF

Tài liệu tham khảo API Amazon Redshift: Mô tả chi tiết tất cả hoạt động API trong Amazon Redshift. Tài liệu này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ. HTML | PDF

Hướng dẫn về Amazon Redshift CLI: Mô tả chi tiết giao diện dòng lệnh cho Amazon Redshift. Hướng dẫn này cung cấp cú pháp, tùy chọn cơ bản và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh. HTML

Phương pháp hay nhất

Nạp dữ liệu: Nạp dữ liệu hiệu quả bằng lệnh COPY, chèn dữ liệu và các bảng xử lý. Tìm hiểu thêm »

Thiết kế lược đồ kho dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu đạt hiệu suất truy vấn cao, yêu cầu lưu trữ và bộ nhớ thấp và giảm tối thiểu các hoạt động I/O. Tìm hiểu thêm »

Tăng tốc hiệu suất truy vấn: Tăng tốc truy vấn nhằm đạt hiệu suất tối đa bằng các thủ thuật và phương pháp này. Tìm hiểu thêm »

Tập lệnh và công cụ điều chỉnh, quản lý

Tập lệnh quản trị Amazon Redshift   

Tập lệnh SQL để chạy chẩn đoán trên cụm Amazon Redshift bằng các bảng hệ thống. Tải xuống tại đây »

Danh sách tập lệnh:

 • top_queries.sql – trả về 50 câu lệnh truy vấn lâu nhất trong 7 ngày gần nhất
 • perf_alerts.sql – trả về các trường hợp cảnh báo hàng đầu, gộp với các lệnh quét bảng
 • filter_used.sql – trả về bộ lọc được áp dụng cho bảng cần quét để hỗ trợ chọn khóa sắp xếp
 • commit_stats.sql – hiển thị thông tin về việc sử dụng tài nguyên cụm thông qua câu lệnh COMMIT
 • current_session_info.sql – hiển thị thông tin về các phiên hiện đang chạy truy vấn
 • missing_table_stats.sql – hiển thị kế hoạch EXPLAIN có gắn cờ "thiếu thống kê" trên các bảng cơ sở
 • queuing_queries.sql – danh sách các truy vấn đang chờ trên vùng truy vấn WLM
  table_info.sql – Trả về thông tin lưu trữ bảng (kích cỡ, độ lệch, v.v.) 

Xem thông tin về quản trị SQL5    

Các góc nhìn SQL để quản lý cụm Amazon Redshift và tạo DDL lược đồ. Tất cả góc nhìn sẽ giả định bạn có một lược đồ tên là Admin. Tải xuống tại đây »

Danh sách các góc nhìn:

 • v_check_data_distribution.sql – xem phân bố dữ liệu thông qua lát cắt
 • v_constraint_dependency.sql – xem các ràng buộc khóa ngoại giữa các bảng
 • v_generate_group_ddl.sql – xem DDL cho một nhóm
 • v_generate_schema_ddl.sql – xem DDL cho các lược đồ
 • v_generate_tbl_ddl.sql – xem DDL cho một bảng, chứa khóa phân chia, khóa sắp xếp và các ràng buộc
 • v_generate_unload_copy_cmd.sql – tạo các lệnh ngừng tải và sao chép cho một đối tượng
 • v_generate_user_object_permissions.sql – xem DDL cho quyền của người dùng đối với các bảng và góc nhìn
 • v_generate_view_ddl.sql – xem DDL cho một góc nhìn
 • v_get_obj_priv_by_user.sql – xem bảng/góc nhìn mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_schema_priv_by_user.sql – xem lược đồ mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_tbl_priv_by_user.sql – xem các bảng mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_users_in_group.sql – xem tất cả người dùng trong một nhóm
 • v_get_view_priv_by_user.sql – xem các góc nhìn mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_object_dependency.sql – hợp nhất các góc nhìn phụ thuộc khác cùng với nhau
 • v_space_used_per_tbl.sql – kéo dung lượng đã dùng cho mỗi bảng
 • v_view_dependency.sql – xem tên các góc nhìn phụ thuộc vào các bảng/góc nhìn khác
 • v_check_transaction_locks.sql – xem thông tin về các khóa do các giao dịch đang thực hiện tạo ra
 • v_check_wlm_query_time.sql – xem thời gian chờ và thời gian thực thi WLM trong 7 ngày gần nhất
 • v_check_wlm_query_trend_daily.sql – xem số lượng truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo ngày
 • v_check_wlm_query_trend_hourly.sql – xem số lượng truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo giờ
 • v_generate_cancel_query.sql – xem truy vấn hủy
 • v_get_cluster_restart_ts.sql – xem ngày giờ khởi động lại gần nhất của cụm
 • v_get_vacuum_details.sql – xem chi tiết lệnh lấy lại dữ liệu

Tiện ích mã hóa theo cột

Xác định độ nén tối ưu của dữ liệu Amazon Redshift với tiện ích này. Tải xuống tại đây »

Tiện ích Dỡ tải/Sao chép

Dễ dàng di chuyển dữ liệu giữa hai bảng Amazon Redshift có thể ở trong các cơ sở dữ liệu, cụm hoặc khu vực khác nhau. Tất cả dữ liệu xuất ra đều được mã hóa bằng AWS Key Management Service (KMS). Bạn có thể sử dụng tiện ích này để bổ sung AWS Data Pipeline nhằm định kỳ di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, chẳng hạn như giữa hệ thống sản xuất và thử nghiệm, hoặc để lưu giữ các bản sao chỉ đọc trên các cụm khác. Tải xuống tại đây »

Các chức năng và công cụ do cộng đồng đóng góp

Công cụ phân tích & quản trị

Dễ dàng  

Các Hàm do người dùng định nghĩa (UDF) phổ biến. Tổng hợp các UDF hữu ích cho mọi người dùng. Do Periscope đóng góp. Tìm hiểu thêm » | Tải xuống tại đây »

Công cụ ETL của Yelp dành cho Amazon Redshift. Sử dụng Mycroft của Yelp để tự động tải dữ liệu vào Amazon Redshift. Đọc bài đăng blog này để tìm hiểu thêm thông tin. Tải xuống tại đây »

Khuôn khổ để phát triển các UDF. Periscope đã xây dựng một khuôn khổ để quản lý và kiểm thử các UDF nhằm giúp quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn. Do Periscope Data đóng góp. Tải xuống tại đây »

re:Dash. Một nền tảng cộng tác và trực quan hóa dữ liệu nguồn mở miễn phí để cho phép truy cập nhanh và dễ dàng vào hàng tỷ bản ghi. Nền tảng này có một trình duyệt lược đồ, bao gồm các tính năng lập lịch cải tiến, tự động hoàn tất và khả năng ghi các truy vấn Python. Do Everthing.me đóng góp. Tải xuống tại đây »

Bảng thông tin quản trị Amazon Redshift của EverythingMe. Theo dõi các truy vấn đang chạy, hàng đợi WLM và các bảng/lược đồ bằng công cụ thân thiện với người dùng này. Do EverythingMe đóng góp. Tải xuống tại đây »

Thư viện Spark-Redshift. Sử dụng thư viện này để tải dữ liệu từ Amazon Redshift vào Apache Spark SQL DataFrames và ghi dữ liệu từ Apache Spark trở lại Amazon Redshift. Một ví dụ điển hình cho việc sử dụng quá trình nhập AVRO với Amazon Redshift. Do Swiftkey đóng góp. Tải xuống tại đây »

Bài đăng trên blog

Tập hợp các bài viết blog phong phú của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về tình huống sử dụng và các phương pháp hay nhất nhằm giúp bạn hiểu tường tận về Amazon Redshift. Hãy truy cập vào danh sách các bài viết trên blog đầy đủ của chúng tôi theo các tài nguyên dưới đây.

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Đọc các bài viết khác về Amazon Redshift trên Blog AWS News.

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất, thông tin tính năng và các tình huống sử dụng của khách hàng tại Blog AWS Big Data.

Tìm hiểu cách thức di chuyển từ một kho dữ liệu tại chỗ lên Amazon Redshift và nhiều chủ đề khác tại Blog Cơ sở dữ liệu AWS.

Hội thảo trực tuyến

Giới thiệu về Amazon Redshift Spectrum: Truy vấn exabyte dữ liệu trong S3

Redshift Spectrum mở rộng Amazon Redshift cho các dữ liệu được lưu trữ bên trong kho dữ liệu của bạn để truy vấn cả dữ liệu trong Amazon S3. Bạn có thể chạy các truy vấn trên dữ liệu S3 hoặc gộp dữ liệu S3 và Redshift để lấy thông tin chuyên sâu riêng biệt mà bạn không thể lấy được nếu truy vấn các silo dữ liệu độc lập.

Phân tích Serverless - Amazon Redshift Spectrum, AWS Glue và Amazon QuickSight

Tìm hiểu cách xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn không máy chủ bằng Amazon Redshift Spectrum, AWS Glue và Amazon QuickSight mà không cần đầu tư vào cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, các giải pháp ETL phức tạp và ứng dụng BI.

Phân tích kho dữ liệu lớn, nhanh chóng bất kể quy mô

Tìm hiểu cách chạy các truy vấn SQL đối với các định dạng dữ liệu mở được lưu trữ trong Amazon S3 và các dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu Amazon Redshift của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách phân tích kho dữ liệu lớn và kho dữ liệu, cách thu được kết quả nhanh chóng ở bất kỳ quy mô nào, từ gigabyte đến exabyte.

Phiên sự kiện đã chọn

Di chuyển kho dữ liệu truyền thống sang kho dữ liệu lớn hiện đại (ABD327)

Tìm hiểu về những khả năng, hiệu suất, các tính năng cải tiến quản lý mới nhất, cùng theo dõi 21st Century Fox thảo luận về việc họ di chuyển kho dữ liệu tại chỗ sang Amazon Redshift và kiến trúc kho dữ liệu lớn.

Phát triển một nền tảng thông tin – Hành trình khác biệt của Sysco (ABD303)

Cùng theo dõi cách nhóm Phân tích và Nghiệp vụ Thông minh của Sysco tạo kho dữ liệu lớn với các công cụ truy vấn và phân tích có thể thay đổi quy mô nhờ tận dụng các dịch vụ AWS như Amazon Redshift Spectrum, Amazon S3, Amazon EMR, AWS Glue, Amazon Elasticsearch Service và các dịch vụ AWS khác.

Những phương pháp hay nhất cho kho dữ liệu với Amazon Redshift và Redsh (ABD304)

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách kho dữ liệu hiện đại phân tích tất cả dữ liệu của bạn, bên trong và bên ngoài kho dữ liệu, mà không cần di chuyển dữ liệu. Lắng nghe chia sẻ về những phương pháp hay nhất để thiết kế lược đồ tối ưu, nạp dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa truy vấn để đạt được thông lượng và hiệu suất cao.

Tự phân tích với AWS Big Data và Tableau (ARC217)

Cùng xem cách nhóm Nghiệp vụ Thông minh Thanh toán Toàn cầu của Expedia đã tạo kiến trúc, thiết kế và xây dựng trọn vẹn một giải pháp tập hợp dữ liệu đám mây hoàn thiện bằng AWS và Tableau trực tuyến. Tìm hiểu về các phương pháp hay nhất, kỹ thuật tối ưu hóa và các bài học kinh nghiệm.

Di chuyển cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu sang đám mây (DAT317)

Tìm hiểu cách để di chuyển dễ dàng và bảo mật dữ liệu cùng mã lập trình hướng thủ tục từ kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn sang Amazon Redshift và các dịch vụ AWS khác bằng AWS Database Migration Service (AWS DMS) và AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

GPS: Thủ thuật tối ưu hóa: Amazon Redshift dành cho kho dữ liệu đám mây (GPSTEC315)

Tìm hiểu các mẹo và kỹ thuật tối ưu hóa việc triển khai Amazon Redshift sao cho thay đổi quy mô hiệu quả và tiết kiệm chi phí để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với kho dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon Redshift

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Redshift
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ với chúng tôi