Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA) đem lại trải nghiệm OpenShift được quản lý được tích hợp với AWS. Tổng chi phí của ROSA bao gồm hai thành phần: phí dịch vụ ROSA phí cơ sở hạ tầng AWS.

Phí dịch vụ ROSA cộng dồn theo nhu cầu với mức phí theo giờ là 0,171 USD cho mỗi 4 vCPU được các nút thợ sử dụng. Ngoài phí dịch vụ của nút thợ, ROSA với các cụm mặt phẳng điều khiển được lưu trữ (HCP) có mức phí mỗi cụm là 0,25 USD mỗi giờ. Hợp đồng dịch vụ ROSA có thời hạn 1 năm và 3 năm* giúp tiết kiệm từ 33% đến 55% phí dịch vụ theo nhu cầu đối với nút thợ. Phí dịch vụ ROSA được thống nhất trên tất cả các Khu vực AWS tiêu chuẩn được hỗ trợ.

Chi phí hàng năm cho phí dịch vụ nút thợ của ROSA Theo nhu cầu Với hợp đồng 1 năm Với hợp đồng 3 năm*
Phí nút thợ cho mỗi 4 vCPU/năm 1500 USD 1000 USD 667 USD

Giảm giá phí dịch vụ dành cho khách hàng di chuyển khối lượng công việc Red Hat OpenShift hiện có và IBM được chọn sang ROSA. Xem chi tiết bên dưới.

Phí cơ sở hạ tầng của AWS bao gồm phí cho các nút thợ cơ bản, nút cơ sở hạ tầng, nút mặt phẳng điều khiển, kho lưu trữ và mạng. Phạm vi Amazon EC2 tối thiểu để triển khai ROSA nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) bao gồm 3 nút thợ, 3 nút cơ sở hạ tầng và 3 nút mặt phẳng điều khiển. Để triển khai thành một Vùng sẵn sàng đơn lẻ, phạm vi tối thiểu rút gọn còn 2 nút thợ, 2 nút cơ sở hạ tầng và 3 nút mặt phẳng điều khiển. Kích thước nút mặt phẳng điều khiển và cơ sở hạ tầng phụ thuộc vào số lượng nút thợ trong một cụm. Xem thảo luận về Giới hạn và khả năng điều chỉnh quy mô trong tài liệu về ROSA. Ngoài phí cho các thành phần cụm được đề cập trên đây, các cụm ROSA nhiều Vùng sẵn sàng phải chịu phí cho dữ liệu được truyền giữa các nút. Phí truyền dữ liệu tăng lên khi các nút được thêm vào cụm. Thông tin về phí chuyển dữ liệu trong khu vực được ghi lại ở đây. Phí cơ sở hạ tầng của AWS sẽ khác nhau tùy theo Khu vực. Sử dụng Công cụ tính giá AWS để ước tính chi phí cơ sở hạ tầng theo kế hoạch trong Khu vực ưa thích của bạn.

Ví dụ định giá

* Hợp đồng có thời hạn 3 năm chưa được cung cấp thông qua bảng điều khiển AWS nhưng bạn có thể lấy hợp đồng này khi liên hệ với aws-redhat-partnerteam@amazon.com

** Không bao gồm chi phí dịch vụ AWS ngoài Amazon EC2 và Amazon EBS. Vui lòng xem Cơ sở hạ tầng được cung cấp của AWS để biết thêm chi tiết về các phần được cung cấp.

Giảm giá cho khách hàng hiện tại của Red Hat OpenShift và IBM

Khách hàng di chuyển khối lượng công việc không phải của ROSA OpenShift sang ROSA sẽ đủ điều kiện được giảm 75% mức giá hợp đồng có thời hạn 1 năm đối với phí dịch vụ ROSA trong thời hạn còn lại của gói đăng ký ngoài ROSA OpenShift của họ. Để tìm hiểu thêm về chiết khấu dành cho khối lượng công việc IBM hoặc nhận chiết khấu khi di chuyển OpenShift, hãy liên hệ với aws-redhat-partnerteam@amazon.com.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Câu hỏi thường gặp về Red Hat OpenShift trên AWS

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng ký để xem trước
Bạn còn có thắc mắc khác?
Liên hệ với chúng tôi