Với nhiều tính năng của Amazon S3, bạn có thể quản lý dữ liệu một cách nhanh chóng và tập trung theo quy mô, thực thi các chính sách truy cập được điều chỉnh tốt, bảo vệ dữ liệu khỏi các lỗi và mối đe dọa, lưu trữ dữ liệu qua nhiều lớp lưu trữ để tối ưu hóa chi phí và hiệu suất, kiểm tra và báo cáo trên nhiều khía cạnh của bộ dữ liệu được lưu trữ của bạn (chẳng hạn như yêu cầu truy cập, mức sử dụng và thanh toán). Xem các video này để biết thông tin giới thiệu về một số tính năng S3 được sử dụng nhiều nhất và truy cập tài nguyên nhà phát triển để bắt đầu.

Độ bền dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu

Amazon S3 được thiết kế để cung cấp độ bền dữ liệu lên tới 99,999999999%. S3 tự động tạo các bản sao của tất cả các đối tượng được tải lên và lưu trữ chúng trên ít nhất ba Vùng sẵn sàng (AZ). Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn được bảo vệ bởi mô hình khả năng phục hồi đa AZ và chống lại các sự cố ở cấp độ trang web. Xem video để tìm hiểu thêm về lợi ích của độ bền của 11 9 đối với dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu của bạn.

Độ bền dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu

Các tính năng quản lý dữ liệu

Với S3, quản lý dữ liệu với mức độ chi tiết của đối tượng, cũng như ở cấp độ tài khoản và vùng lưu trữ. Nối thẻ vào các đối tượng riêng lẻ, sau đó có thể sử dụng những đối tượng này để xác định các đối tượng cần sao chép giữa các khu vực, hạn chế quyền truy cập, truyền dữ liệu sang các lớp lưu trữ chi phí thấp hơn và các hoạt động khác. S3 cũng hỗ trợ S3 Batch Operations – tính năng lưu trữ duy nhất cho phép bạn thực hiện hành động chống lại hàng ngàn, hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đối tượng trên các tài nguyên S3 của bạn với một yêu cầu API hoặc một vài lần nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý S3.

Giới thiệu về tính năng quản lý S3
Giới thiệu S3 Batch Operations

S3 Batch Operations

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển: S3 Batch Operations »

Bạn cần tìm thêm?
Tìm hiểu cách sử dụng tính năng này bằng cách xem các video hướng dẫn về S3 Batch Operations »

Biện pháp thực hành tốt nhất đối với kho hàng S3 của Amazon
Sao chép liên khu vực và Versioning

Lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí

Tất cả khách hàng S3 có thể lưu trữ dữ liệu của mình trên một loạt các lớp lưu trữ riêng biệt được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu truy cập khác nhau với chi phí tương ứng. Bạn cũng có thể sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để tìm hiểu các mẫu truy cập dữ liệu và các công cụ Vòng đời S3 để chuyển các đối tượng ít truy cập hơn sang các lớp lưu trữ chi phí thấp hơn.

Giới thiệu về Lớp lưu trữ S3
Giới thiệu về S3 Intelligent-Tiering
Quản lý vòng đời dữ liệu Amazon S3

Quản lý truy cập và bảo mật

Khi tạo và theo mặc định, tất cả tài nguyên S3 là riêng tư và chỉ có thể được truy cập bởi chủ sở hữu tài nguyên hoặc quản trị viên tài khoản. Thiết kế bảo mật này cho phép bạn định cấu hình các chính sách truy cập được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu về tổ chức, quản trị, bảo mật và tuân thủ. Bạn có thể sử dụng S3 Block Public Access để hạn chế tất cả các yêu cầu truy cập vào dữ liệu của mình. S3 cũng cho phép bạn chọn trong số các tùy chọn mã hóa khác nhau. Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về Quản lý truy cập và bảo mật S3

Chủ đề về quản lý truy cập và bảo mật

Cấu hình chính sách truy cập S3
Các phương pháp tốt nhất để kiểm soát truy cập và mã hóa của Amazon S3

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu