Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với AWS SDK dành cho Go. SDK giúp dễ dàng tích hợp ứng dụng Go của bạn với gói dịch vụ AWS đầy đủ, bao gồm Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon SQS, v.v.

Cách thức hoạt động

AWS SDK cho Go giúp đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Go. Nó hỗ trợ các mô hình lược giản cấp cao hơn cho quá trình phát triển đơn giản hóa, chẳng hạn như Amazon S3 Transfer Manager để tải tệp nhiều phần, đồng thời, liền mạch và các tiện ích Amazon DynamoDB AttributeValue và Expression để dễ dàng tích hợp các loại ứng dụng Go của bạn. Truy cập GitHub để xem các thư viện Go nguồn mở tập trung vào AWS.

Tính năng chính

Trải nghiệm Go quen thuộc

SDK tận dụng các tính năng ngôn ngữ Go hiện đại. Bạn có thể sử dụng mô-đun Go để mô hình hóa các tác nhân phụ thuộc của dịch vụ mà ứng dụng của bạn yêu cầu và kiểm soát thời điểm cập nhật các ứng dụng đó. Bạn cũng có thể tận dụng tính năng gói lỗi trong Go.

Khả năng mở rộng

SDK giới thiệu một ngăn phần mềm trung gian mới có thể được sử dụng để mở rộng hoặc tùy chỉnh đường dẫn yêu cầu và phản hồi cho mỗi hoạt động dịch vụ. SDK sử dụng một ngăn phần mềm trung gian tương tự để nối tiếp hóa và hủy nối tiếp hóa các thông báo định dạng mạng cho mỗi hoạt động API dịch vụ bằng cách kết hợp nhiều phần mềm trung gian với nhau.

Hiệu năng

SDK loại bỏ phản xạ thời gian hoạt động tốn kém khỏi quá trình nối tiếp hóa và hủy nối tiếp hóa các thông báo có định dạng mạng. Hoạt động này khiến SDK giảm đáng kể mức sử dụng bộ nhớ và CPU, giải phóng nhiều tài nguyên hơn cho ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn và ví dụ

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển mô tả các tính năng của phiên bản AWS SDK cho Go v2 mới nhất và cách sử dụng.

Hướng dẫn tham khảo API

Hướng dẫn tham khảo Java của Go mô tả các hoạt động của API cho phiên bản AWS SDK cho Go mới nhất. Hướng dẫn tham khảo này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Hướng dẫn di chuyển

Hướng dẫn di chuyển AWS SDK dành cho Go v2 mô tả cách di chuyển từ phiên bản 1 sang phiên bản 2 của SDK dành cho Go.

Mã mẫu

Mã mẫu SDK dành cho Go chứa các trường hợp sử dụng trong thế giới thực đối với các dịch vụ AWS nhằm thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng của bạn.

Tài nguyên khác

Blog nhà phát triển AWS

Đọc blog dành cho Nhà phát triển AWS để biết tin tức và thông báo mới nhất về Go.

Kho lưu trữ Github AWS

Truy cập GitHub để xem AWS SDK và kho lưu trữ thư viện cấp cao.