AWS SDK dành cho JavaScript

Phát triển và triển khai ứng dụng bằng AWS SDK for JavaScript. SDK này cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho TypeScript hạng nhất và giúp bạn dễ dàng gọi dịch vụ AWS bằng cách sử dụng các API JavaScript có đặc tính rõ ràng để xây dựng các ứng dụng Node.js, web, web di động trở nên dễ dàng.

Phát triển ứng dụng phía máy chủ

Node.js

Phát triển các ứng dụng web hiện đại phía máy chủ bằng cách sử dụng Nút, Mô đun nút và máy chủ HTTP nút. Truy cập các dịch vụ AWS trực tiếp từ các ứng dụng RESTful bằng cách sử dụng khung Node.js.

Bắt đầu với AWS SDK for JavaScript cho Node.js »

Phát triển ứng dụng web

JavaScript

Phát triển các ứng dụng front-end hiện đại và truy cập các dịch vụ AWS trực tiếp từ mã JavaScript chạy trên trình duyệt của bạn.

Bắt đầu sử dụng AWS SDK for JavaScript >>

Phát triển ứng dụng di động

React

Phát triển các ứng dụng hiện đại dành cho thiết bị di động bằng cách sử dụng React Native và truy cập các dịch vụ AWS trực tiếp từ thiết bị di động iOS và Android.

Bắt đầu sử dụng AWS SDK for JavaScript trong React Native »

Cách thức hoạt động

AWS SDK dành cho JavaScript giúp đơn giản hóa việc sử dụng các Dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển JavaScript. AWS SDK dành cho JavaScript hỗ trợ các vấn đề cần cân nhắc về vòng đời API như quản lý thông tin xác thực, thử lại, chuyển đổi dữ liệu và tuần tự hóa và giải tuần tự hóa. AWS SDK dành cho JavaScript cũng hỗ trợ mức trừu tượng cấp cao hơn cho quy trình phát triển đơn giản hóa. Truy cập GitHub để xem các thư viện JavaScript nguồn mở tập trung vào AWS.

AWS SDK dành cho JavaScript hỗ trợ ba lần thời gian hoạt động: JavaScript dành cho trình duyệt, Node.js dành cho máy chủ, React Native dành cho hoạt động phát triển di động. Ứng dụng này cũng hỗ trợ thời gian hoạt động chéo: một gói ứng dụng dịch vụ có thể được chạy trên các trình duyệt, Node.js và React-Native mà không cần thay đổi mã.

Khách hàng sử dụng SDK AWS cho JavaScript sẽ có được những lợi ích sau:

Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến SDK AWS dành cho JavaScript. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng và đề xuất nào, vui lòng tạo yêu cầu tính năng trên GitHub.

Tính năng chính

Hỗ trợ TypeScript hạng nhất

Javascript SDK của chúng tôi được ghi hoàn toàn trong Typescript, sau đó được biên soạn sang JavaScript. Điều này cho phép bạn sử dụng các lợi ích của Typescript, chẳng hạn như kiểm tra loại tĩnh và hỗ trợ lớp cũng như mô đun. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng mới từ ES6, ES7 trở lên mà không cần lo về khả năng tương thích ngược. Mã đã hoàn tất do trình biên soạn tạo ra sẽ tương thích ngược với ES5 và sẽ hoạt động bình thường với các trình duyệt cũ. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Blog dành cho Nhà phát triển AWS JavaScript.  

Ngăn phần mềm trung gian

AWS SDK dành cho JavaScript giới thiệu ngăn phần mềm trung gian, cho phép bạn tùy chỉnh hành vi của SDK bằng việc sửa đổi phần mềm trung gian. Bạn có thể thêm các hành động không đồng bộ tùy chỉnh vào SDK AWS dành cho JavaScript và/hoặc xóa các hành động mặc định. Những hành động này tuần tự hóa các thông số nhập vào dữ liệu qua mạng và giải tuần tự hóa dữ liệu phản hồi vào các đối tượng JavaScript. Những hành động đó được triển khai bằng các hàm do các phần mềm trung gian gọi và được thực thi theo thứ tự cụ thể. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Blog dành cho Nhà phát triển AWS JavaScript.  

Kiến trúc theo mô đun

Giảm kích thước gói ứng dụng và cải thiện hiệu năng ứng dụng của bạn bằng cách chỉ nhập các gói mà ứng dụng của bạn yêu cầu. AWS SDK dành cho Javascript có kiến trúc mô đun cùng một gói riêng được xuất bản cho từng dịch vụ. Những gói này được xuất bản trong phạm vi của @aws-sdk/ trên NPM để giúp dễ dàng xác định các gói là một phần của AWS SDK dành cho JavaScript chính thức. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Blog dành cho Nhà phát triển AWS JavaScript.  

Hướng dẫn

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển mô tả các tính năng của phiên bản AWS SDK dành cho JavaScript phiên bản 3 mới nhất và cách sử dụng.

Hướng dẫn tham khảo API

Hướng dẫn tham khảo JavaScript API mô tả các hoạt động của API cho phiên bản SDK AWS dành cho JavaScript mới nhất. Hướng dẫn tham khảo này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Ví dụ về mã SDK

Ví dụ về mã SDK chứa các ví dụ về mã JavaScript và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực dành cho các dịch vụ AWS nhằm thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn di chuyển

Hướng dẫn di chuyển SDK AWS dành cho JavaScript phiên bản 3 mô tả cách di chuyển từ phiên bản 2 sang phiên bản 3 của SDK dành cho JavaScript.

Tài nguyên khác

Trung tâm nhà phát triển AWS JavaScript

Tìm thêm tài nguyên và hướng dẫn khác cho việc dựng ứng dụng JavaScript trên AWS.

Blog nhà phát triển AWS

Đọc blog dành cho Nhà phát triển AWS để biết tin tức và thông báo mới nhất về JavaScript.

Repos AWS JavaScript trên GitHub

Truy cập GitHub để xem AWS SDK và repos thư viện cấp cao.

Bạn có muốn chạy khối lượng công việc Java trên AWS không? Có một đại diện AWS cùng bạn theo dõi dự án CNTT của bạn.