Amazon Security Lake

Tự động tập trung hóa dữ liệu bảo mật chỉ với vài bước 

các tài khoản mới sử dụng Amazon Security Lake

Tập trung khả năng hiển thị dữ liệu từ các nguồn đám mây và tại chỗ trên các tài khoản và Khu vực AWS của bạn.

Hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu của bạn trên quy mô lớn bằng cách chuẩn hóa dữ liệu bảo mật theo tiêu chuẩn mở.

Tối ưu hóa và quản lý dữ liệu bảo mật để lưu trữ và truy vấn hiệu quả hơn.

Cách hoạt động

Hồ bảo mật của Amazon tự động tập trung dữ liệu bảo mật của bạn từ môi trường AWS, nhà cung cấp SaaS, tại chỗ và các nguồn đám mây vào một hồ dữ liệu xây dựng cho mục đích nhất định được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Với Security Lake, bạn có thể hiểu sâu hơn về dữ liệu bảo mật của bạn trên toàn bộ tổ chức. Bạn cũng có thể cải thiện các biện pháp bảo vệ khối lượng công việc, ứng dụng và dữ liệu của bạn. Hồ dữ liệu đã áp dụng tiêu chuẩn mở Khung lược đồ an ninh mạng mở (OCSF). Với sự hỗ trợ của OCSF, dịch vụ này chuẩn hóa và kết hợp dữ liệu bảo mật từ AWS và nhiều nguồn dữ liệu bảo mật doanh nghiệp.

Sơ đồ cho thấy cách Amazon Security Lake tự động xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong tài khoản của bạn chỉ trong vài bước. Nội dung mô tả tại liên kết: “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.
Giới thiệu về Hồ bảo mật của Amazon (01:18)
Tại sao nên dùng Hồ bảo mật?
Đội ngũ bảo mật của bạn có thể sử dụng Hồ bảo mật để phân tích dữ liệu trên toàn bộ môi trường đa đám mây và đám mây kết hợp của bạn nhằm cải thiện khả năng bảo vệ khối lượng công việc, ứng dụng và dữ liệu.
Tại sao nên dùng Hồ bảo mật?
Đội ngũ bảo mật của bạn có thể sử dụng Hồ bảo mật để phân tích dữ liệu trên toàn bộ môi trường đa đám mây và đám mây kết hợp của bạn nhằm cải thiện khả năng bảo vệ khối lượng công việc, ứng dụng và dữ liệu.

Trường hợp sử dụng

Phân tích nhanh chóng dữ liệu bảo mật của nhiều năm

Tập trung hàng petabyte dữ liệu từ đám mây, tại chỗ và các nguồn tùy chỉnh vào vùng lưu trữ Amazon S3 và sử dụng các công cụ ưa thích của bạn để phân tích bảo mật.

Đơn giản hóa việc giám sát và báo cáo về tuân thủ

Dễ dàng tập trung dữ liệu bảo mật vào một hoặc nhiều Khu vực tổng hợp, giúp giám sát và báo cáo về tuân thủ dễ dàng hơn.

Hỗ trợ điều tra bảo mật với khả năng quan sát cao hơn

Cung cấp cho nhóm bảo mật của bạn khả năng quan sát rộng hơn để bắt đầu các cuộc điều tra bảo mật kỹ lưỡng và ứng phó nhanh chóng với các sự cố bảo mật.

Thống nhất việc quản lý dữ liệu bảo mật trên các môi trường lai

Tối ưu hóa khả năng truy cập dữ liệu trong toàn tổ chức của bạn để tạo điều kiện tiếp cận toàn diện hơn với các hoạt động bảo mật.

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách hoạt động của Security Lake

Tìm hiểu thêm về các tính năng và khả năng mà Security Lake cung cấp.

Khám phá các Câu hỏi thường gặp

Đọc các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về Security Lake.

Bắt đầu với Bậc miễn phí của AWS

Hãy dùng thử miễn phí Security Lake trong 15 ngày và nhận toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng.


Khám phá thêm về AWS