AWS Service Catalog

Tạo, sắp xếp và quản lý

AWS Service Catalog giúp các tổ chức tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS. Các dịch vụ CNTT này có thể bao gồm mọi thứ, từ ảnh máy ảo, máy chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu đến hoàn thành kiến trúc ứng dụng đa bậc. AWS Service Catalog cho phép bạn quản lý tập trung các dịch vụ CNTT thường được triển khai, đồng thời giúp bạn vừa đạt được khả năng quản trị đồng nhất và đáp ứng yêu cầu tuân thủ, vừa cho phép người dùng nhanh chóng triển khai chỉ các dịch vụ CNTT được phê duyệt mà họ cần.

AWS Service Catalog – Bắt đầu (1:34)

Lợi ích

Bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp

AWS Service Catalog cung cấp một nơi duy nhất để các tổ chức có thể quản lý tập trung nhiều danh mục dịch vụ CNTT. Với AWS Service Catalog, bạn có thể kiểm soát dịch vụ CNTT và phiên bản nào có thể sử dụng, cấu hình của dịch vụ được cung cấp cũng như quyền truy cập theo cá nhân, nhóm, bộ phận hay trung tâm chi phí.

Giúp nhân viên nhanh chóng tìm và triển khai dịch vụ CNTT được phê duyệt

Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có quyền chỉ định danh mục dịch vụ AWS cũng như phần mềm AWS Marketplace riêng và cung cấp cho tổ chức của bạn. Sau đó, người dùng cuối có thể nhanh chóng khám phá và triển khai các dịch vụ CNTT bằng cách sử dụng cổng tự phục vụ.

Quản lý tập trung vòng đời của dịch vụ CNTT

AWS Service Catalog cho phép bạn bổ sung nhiều phiên bản của dịch vụ CNTT theo nhu cầu, còn người dùng cuối sẽ được thông báo để họ có thể dễ dàng theo kịp bản cập nhật mới nhất. Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có khả năng kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ CNTT bằng cách quy định giới hạn, ví dụ như Khu vực AWS mà sản phẩm được quyền khởi chạy hay phạm vi IP cho phép.

Kết nối với phần mềm ITSM/ITOM

Các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), ví dụ như ServiceNowJira Service Desk, có thể kết nối với AWS Service Catalog, AWS Config và AWS Systems Manager để giúp người dùng nền tảng ITSM yêu cầu, cung cấp và quản lý dịch vụ cũng như tài nguyên AWS và bên thứ ba dễ dàng hơn. Trình kết nối quản lý dịch vụ AWS giúp quản trị viên ITSM cải thiện quản trị đối với các sản phẩm do AWS và bên thứ ba cung cấp.

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình về Wiley

Wiley đang sử dụng AWS để cung cấp dịch vụ về năng lực tự phục vụ cho các nhà phát triển, khởi chạy ứng dụng mới chỉ trong vài phút thay vì vài tuần và đem đến khả năng tạo ra nền tảng xuất bản kỹ thuật số mới.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về Verge

“Bằng cách sử dụng các dịch vụ ổn định và tuân thủ HIPAA được triển khai từ AWS Service Catalog, chúng tôi đã có thể vừa tăng thời gian đưa sản phẩm ra thị trường vừa tiếp tục dẫn dắt các cuộc đối thoại xung quanh vấn đề bảo mật.”

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về Cloudticity

Cloudticity vận hành nền tảng dịch vụ được quản lý Oxygen của mình trên AWS đồng thời sử dụng AWS Service Catalog để tạo và quản lý các danh mục dịch vụ CNTT.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về TechnipFMC

TechnipFMC cải thiện độ bảo mật, cung cấp dịch vụ CNTT nhanh chóng và tạo ra nền tảng có thể lặp lại cho các dự án di chuyển ứng dụng trong tương lai bằng cách sử dụng AWS Service Catalog.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Bài viết và bài đăng trên blog

Ngày
  • Ngày
Thêm…
Các bài đăng bổ sung về AWS Service Catalog có sẵn trong  blog Mạng lưới đối tác AWS (APN).
Tài liệu về di chuyển dữ liệu
Đọc hướng dẫn bắt đầu

Làm theo hướng dẫn bắt đầu để tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT của bạn.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Service Catalog (Danh mục dịch vụ) trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Service Catalog trong bảng điều khiển.

Đăng nhập 

Tìm hiểu thêm về AWS Service Catalog

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Service Catalog
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi