AWS Service Catalog giúp các tổ chức tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS. Các dịch vụ CNTT này có thể bao gồm mọi thứ, từ ảnh máy ảo, máy chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu đến hoàn thành kiến trúc ứng dụng đa bậc. AWS Service Catalog cho phép bạn quản lý tập trung các dịch vụ CNTT thường được triển khai đồng thời giúp bạn vừa đạt được khả năng quản trị đồng nhất và đáp ứng yêu cầu tuân thủ vừa cho phép người dùng nhanh chóng triển khai chỉ các dịch vụ CNTT được phê duyệt mà họ cần.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí
Hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển

Nhận 12 tháng truy cập vào Bậc miễn phí của AWS và tận hưởng các tính năng hỗ trợ cơ bản của AWS, bao gồm dịch vụ khách hàng 24x7x365, các diễn đàn hỗ trợ, v.v.


benefit_standardization

AWS Service Catalog cung cấp một nơi duy nhất để các tổ chức có thể quản lý tập trung nhiều danh mục dịch vụ CNTT. Với AWS Service Catalog, bạn có thể kiểm soát dịch vụ CNTT và phiên bản nào có thể sử dụng, cấu hình của dịch vụ được cung cấp cũng như quyền truy cập theo cá nhân, nhóm, bộ phận hay trung tâm chi phí.

benefit_servicecatalog_control

Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có quyền chỉ định danh mục dịch vụ AWS cũng như phần mềm AWS Marketplace riêng và cung cấp cho tổ chức của bạn. Sau đó, người dùng cuối có thể nhanh chóng khám phá và triển khai các dịch vụ CNTT bằng cách sử dụng cổng tự phục vụ.

benefit_self-service

AWS Service Catalog cho phép bạn bổ sung nhiều phiên bản của dịch vụ CNTT theo nhu cầu, còn người dùng cuối sẽ được thông báo để họ có thể dễ dàng theo kịp bản cập nhật mới nhất. Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có khả năng kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ CNTT bằng cách quy định giới hạn, ví dụ như Khu vực AWS mà sản phẩm được quyền khởi chạy hay phạm vi IP cho phép.

CloudFormation_Benefit_Integration

Các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), ví dụ như ServiceNow, có thể kết nối với AWS Service Catalog để giúp người dùng nền tảng ITSM yêu cầu dịch vụ và tài nguyên AWS dễ dàng hơn. AWS Service Catalog Connector for ServiceNow giúp đơn giản hóa việc cung cấp sản phẩm AWS cho người dùng ServiceNow và đem đến cho các quản trị viên ServiceNow khả năng quản trị và giám sát các sản phẩm AWS.


Wiley đang sử dụng AWS để cung cấp dịch vụ về năng lực tự phục vụ cho các nhà phát triển, khởi chạy ứng dụng mới chỉ trong vài phút thay vì vài tuần và đem đến khả năng tạo ra nền tảng xuất bản kỹ thuật số mới. Tìm hiểu thêm »

Cloudticity vận hành nền tảng dịch vụ được quản lý Oxygen của mình trên AWS đồng thời sử dụng AWS Service Catalog để tạo và quản lý các danh mục dịch vụ CNTT. Tìm hiểu thêm »

“Bằng cách sử dụng các dịch vụ ổn định và tuân thủ HIPAA được triển khai từ AWS Service Catalog, chúng tôi đã có thể vừa tăng thời gian đưa sản phẩm ra thị trường vừa tiếp tục dẫn dắt các cuộc đối thoại xung quanh vấn đề bảo mật.” Tìm hiểu thêm »

TechnipFMC cải thiện độ bảo mật, cung cấp dịch vụ CNTT nhanh chóng và tạo ra nền tảng có thể lặp lại cho các dự án di chuyển ứng dụng trong tương lai bằng cách sử dụng AWS Service Catalog. Tìm hiểu thêm »


Đọc về mẹo sử dụng, phương pháp thực hành tốt nhất và hướng dẫn dành cho AWS Service Catalog ở đây.

feature_blog_blue