AWS Service Catalog

Tạo, sắp xếp và quản lý danh mục tuyển chọn gồm các sản phẩm AWS của bạn

AWS Service Catalog giúp các tổ chức tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS. Các dịch vụ CNTT này có thể bao gồm mọi thứ, từ ảnh máy ảo, máy chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu để hoàn thành kiến trúc ứng dụng đa bậc. AWS Service Catalog cho phép bạn quản lý tập trung các dịch vụ CNTT đã triển khai, cũng như các ứng dụng, tài nguyên và siêu dữ liệu của mình. Điều này giúp bạn đạt được khả năng quản lý đồng nhất và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, đồng thời tạo điều kiện để người dùng nhanh chóng triển khai chỉ các dịch vụ CNTT cần thiết đã được phê duyệt. Với AWS Service Catalog AppRegistry, các tổ chức có thể nắm rõ bối cảnh ứng dụng các tài nguyên AWS của họ. Bạn có thể xác định và quản lý các ứng dụng cũng như siêu dữ liệu của ứng dụng để theo dõi chi phí, hiệu quả, tính bảo mật, sự tuân thủ và trạng thái hoạt động ở cấp độ ứng dụng.

Giới thiệu về AWS Service Catalog (7:27)

Lợi ích

Bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp

AWS Service Catalog cung cấp một nơi duy nhất để các tổ chức có thể quản lý tập trung nhiều danh mục dịch vụ CNTT. Với AWS Service Catalog, bạn có thể kiểm soát dịch vụ CNTT và phiên bản nào sẵn dùng, cấu hình của dịch vụ được cung cấp cũng như quyền truy cập theo cá nhân, nhóm, bộ phận hay trung tâm chi phí.

Giúp nhân viên nhanh chóng tìm và triển khai các dịch vụ CNTT đã được phê duyệt

Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có quyền chỉ định danh mục dịch vụ AWS cũng như phần mềm AWS Marketplace riêng và cung cấp cho tổ chức của bạn. Sau đó, người dùng cuối có thể nhanh chóng khám phá và triển khai các dịch vụ CNTT bằng cách sử dụng cổng tự phục vụ.

Quản lý tập trung vòng đời của dịch vụ CNTT

AWS Service Catalog cho phép bạn bổ sung nhiều phiên bản của dịch vụ CNTT, còn người dùng cuối sẽ được thông báo để họ có thể theo kịp bản cập nhật mới nhất. Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có khả năng kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ CNTT bằng cách đặt ra các ràng buộc, chẳng hạn như giới hạn các Khu vực AWS mà sản phẩm có thể ra mắt.

Kết nối với phần mềm ITSM/ITOM

Trình kết nối quản lý dịch vụ AWS giúp các quản trị viên của bộ phận Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) cải thiện hoạt động quản lý đối với các sản phẩm do AWS và bên thứ ba cung cấp. Các công cụ ITSM, chẳng hạn như ServiceNowJira Service Desk, có quan hệ kết nối với các dịch vụ Quản trị và quản lý AWS như AWS Service Catalog, AWS Config và AWS Systems Manager. Người dùng ITSM có thể kết nối với AWS Service Catalog để yêu cầu, cung cấp và quản lý các tài nguyên và dịch vụ của AWS cũng như bên thứ 3.

Quản lý toàn bộ thông tin ứng dụng trên AWS

AWS Service Catalog AppRegistry cung cấp kho lưu trữ duy nhất dành cho hoạt động thu thập và quản lý tài nguyên ứng dụng trên AWS. Bạn xác định siêu dữ liệu của ứng dụng, có thể bao gồm thông tin từ hệ thống nội bộ, dịch vụ AWS khác và đối tác phần mềm. Nhà xây dựng có thể đưa tham chiếu vào ứng dụng trong mã cơ sở hạ tầng. Khi đó, các bên liên quan sẽ có thông tin cập nhật về nội dung và siêu dữ liệu của ứng dụng, chẳng hạn như quyền sở hữu trong tổ chức, mức độ nhạy cảm của dữ liệu và trung tâm chi phí.

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình về Wiley

Wiley đang sử dụng AWS để cung cấp dịch vụ về năng lực tự phục vụ cho các nhà phát triển, khởi chạy ứng dụng mới chỉ trong vài phút thay vì vài tuần và đem đến khả năng tạo ra nền tảng xuất bản kỹ thuật số mới.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về Verge

“Bằng cách sử dụng các dịch vụ ổn định và tuân thủ HIPAA được triển khai từ AWS Service Catalog, chúng tôi đã có thể vừa tăng thời gian đưa sản phẩm ra thị trường vừa tiếp tục dẫn dắt các cuộc đối thoại xung quanh vấn đề bảo mật.”

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về Cloudticity

Cloudticity vận hành nền tảng dịch vụ được quản lý Oxygen của mình trên AWS đồng thời sử dụng AWS Service Catalog để tạo và quản lý các danh mục dịch vụ CNTT.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Nghiên cứu điển hình về TechnipFMC

TechnipFMC cải thiện độ bảo mật, cung cấp dịch vụ CNTT nhanh chóng và tạo ra nền tảng có thể lặp lại cho các dự án di chuyển ứng dụng trong tương lai bằng cách sử dụng AWS Service Catalog.

Đọc về nghiên cứu điển hình>>

Bài viết và bài đăng trên blog

Ngày
  • Ngày
Thêm…
Các bài đăng bổ sung về AWS Service Catalog có sẵn trong  blog Mạng lưới đối tác AWS (APN).
Tài liệu về di chuyển dữ liệu
Đọc hướng dẫn bắt đầu

Làm theo hướng dẫn bắt đầu để tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT của bạn.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Service Catalog (Danh mục dịch vụ) trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Service Catalog trong bảng điều khiển.

Đăng nhập 

Tìm hiểu thêm về AWS Service Catalog

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Service Catalog
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi