AWS SimSpace Weaver

Xây dựng các trường hợp mô phỏng không gian linh động, quy mô lớn trên cơ sở hạ tầng được quản lý của AWS

Hiểu các kết quả có thể xảy ra trong thế giới thực và trực quan hóa môi trường chân thực bằng mô phỏng 3D khổng lồ ở quy mô thành phố.

Tăng kích thước, độ phức tạp và số lượng đối tượng trong mô phỏng của bạn, được phân phối trên các phiên bản do SimSpace Weaver quản lý toàn phần.

Tránh những thách thức tốn nhiều thời gian xung quanh việc quản lý dữ liệu, sao chép và đồng bộ hóa thời gian giữa các máy chủ.

Tích hợp liền mạch với các bộ công cụ phát triển và công cụ mô phỏng phổ biến, chẳng hạn như Unreal Engine và Unity.

Cách hoạt động

AWS SimSpace Weaver là một dịch vụ được quản lý giúp bạn tạo các thế giới mô phỏng có thể mở rộng với mức độ phức tạp và quy mô lớn hơn. Nhiều phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) quản lý điện toán, bộ nhớ hoặc kết nối mạng cơ sở, nhờ đó bạn có thể dành thời gian để xây dựng các trường hợp mô phỏng—trong khi chỉ cần bỏ ra chi phí rất ít về các giải pháp tại chỗ.

Sơ đồ cho thấy quy trình sử dụng các AWS SimSpace Weaver API và SDK để tạo một mô phỏng, triển khai mô phỏng trên nhiều máy chủ, sau đó kết nối với một ứng dụng máy khách để tương tác với mô phỏng.
Tại sao nên chọn AWS SimSpace Weaver (1:42)
Tại sao nên chọn AWS SimSpace Weaver?
Tìm hiểu cách điều chỉnh quy mô mô phỏng trên các phiên bản mà không gặp rắc rối khi quản lý những phiên bản đó. SimSpace Weaver giúp bạn dễ dàng xây dựng và vận hành các bản mô phỏng không gian quy mô lớn trên đám mây – cho phép AWS quản lý quy mô và độ phức tạp để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng.
Tại sao nên chọn AWS SimSpace Weaver?
Tìm hiểu cách điều chỉnh quy mô mô phỏng trên các phiên bản mà không gặp rắc rối khi quản lý những phiên bản đó. SimSpace Weaver giúp bạn dễ dàng xây dựng và vận hành các bản mô phỏng không gian quy mô lớn trên đám mây – cho phép AWS quản lý quy mô và độ phức tạp để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng.

Trường hợp sử dụng

Mô phỏng đám đông quy mô lớn

Tạo hàng triệu đơn vị động với các mô hình hành vi độc đáo trong môi trường ảo đại diện cho thế giới thực.

Tái tạo các môi trường có quy mô thành phố

Mô phỏng mô hình giao thông, mạng lưới giao thông công cộng hoặc cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng cho toàn bộ thành phố hoặc quốc gia.

Tạo trải nghiệm chân thực, tương tác

Chuẩn bị để các nhóm phản ứng với các tình huống trong thế giới thực bằng cách xây dựng môi trường đào tạo chân thực và tương tác, có thể được nhiều người dùng chia sẻ.

Cách bắt đầu

Tải xuống SDK ứng dụng

Tải xuống SDK ứng dụng AWS SimSpace Weaver và bắt đầu xây dựng ngay hôm nay.

Khám phá các tính năng của SimSpace Weaver

Tìm hiểu cách SimSpace Weaver quản lý cơ sở hạ tầng của bạn.

Khởi chạy một mô phỏng mẫu

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy.


Khám phá thêm về AWS