Tài nguyên dành cho nhà phát triển

 • Tài liệu

  Khám phá hướng dẫn sử dụng, mẫu và các bài hướng dẫn.
  Tìm hiểu thêm »
 • Thông tin mới và thông báo phát hành

  Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về AWS.
  Tìm hiểu thêm »
 • SDK

  Phát triển và quản lý ứng dụng của bạn.
  Tìm hiểu thêm »

Video

AWS re:Invent 2021 | Từ trò chơi đến thế giới thực: Mô phỏng quy mô lớn với AWS

Tìm hiểu về cách các nhà phát triển chương trình mô phỏng thế giới thực thông qua việc tận dụng công nghệ và khung trò chơi để mô phỏng với quy mô lớn trên AWS.

Giới thiệu về mô phỏng 3D trong AWS SimSpace Weaver

Tìm hiểu thêm về AWS SimSpace Weaver, một dịch vụ được quản lý giúp bạn tạo các thế giới mô phỏng có thể mở rộng với mức độ phức tạp và quy mô lớn hơn.