AWS Step Functions

Tích hợp hàm vào các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp

AWS Step Functions là một dịch vụ điều hợp hàm phi máy chủ, giúp người dùng dễ dàng tích hợp tuần tự các hàm AWS Lambda và nhiều dịch vụ AWS vào những ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp. Thông qua giao diện trực quan của dịch vụ này, bạn có thể tạo và chạy một chuỗi các quy trình công việc dựa trên sự kiện, có sẵn các điểm kiểm tra để giúp duy trì trạng thái của ứng dụng. Đầu ra của một bước sẽ đóng vai trò là đầu vào của bước tiếp theo. Mỗi bước trong ứng dụng sẽ thực thi theo thứ tự như logic mà doanh nghiệp của bạn đã đặt.

Việc điều hợp một chuỗi gồm nhiều ứng dụng phi máy chủ riêng lẻ, quản lý các lượt thử lại và gỡ lỗi có thể là thách thức lớn. Khi các ứng dụng phân tán của bạn ngày một phức tạp, việc quản lý chúng cũng trở nên khó khăn hơn. Với các biện pháp kiểm soát vận hành tích hợp sẵn, Step Functions quản lý việc tuần tự hóa, quá trình xử lý lỗi, logic thử lại và trạng thái, nhờ đó loại bỏ gánh nặng vận hành cho đội ngũ của bạn.

Tạo quy trình công việc trong 10 phút


Bạn muốn tìm hiểu cách tạo quy trình công việc không có máy chủ với AWS Step Functions và AWS Lambda? Tìm hiểu thêm

Luồng công việc serverless

Lợi ích

Xây dựng và cập nhật ứng dụng nhanh chóng

AWS Step Functions cho phép bạn xây dựng các luồng công việc trực quan để áp dụng nhanh các yêu cầu kinh doanh thành các yêu cầu kỹ thuật. Bạn có thể xây dựng các ứng dụng chỉ trong vài phút và khi cần thay đổi, bạn có thể hoán đổi hoặc sắp xếp lại các thành phần mà không cần tùy chỉnh bất kỳ mã nào.

Cải thiện khả năng phòng chống

AWS Step Functions quản lý trạng thái, các điểm kiểm soát và khởi động lại giúp bạn để đảm bảo ứng dụng của bạn được thực hiện theo thứ tự và theo yêu cầu. Tích hợp chức năng tự động xử lý ngoại lệ, thử lại và lùi về trạng thái cũ với các lỗi và ngoại lệ. 

Viết ít mã hơn

AWS Step Functions quản lý tính logic trong ứng dụng giúp bạn và triển khai các tính năng cơ bản như thực hiện theo nhánh, thực hiện song song và tạm dừng hoạt động. Tính năng này giúp loại bỏ mã bổ sung có thể được lặp lại trong các vi dịch vụ và chức năng của bạn.

Cách thức hoạt động

 • Tổng quan
 • Lỗi-Mô hình bàn giao
 • Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • Mô hình xâu chuỗi
 • Mô hình Saga
 • Tổng quan
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Tổng quan
 • Lỗi-Mô hình bàn giao
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Lỗi-Mô hình bàn giao
 • Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • Mô hình xâu chuỗi
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Lỗi-Mô hình xâu chuỗi
 • Mô hình Saga
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Mô hình Saga

Trường hợp sử dụng

Xử lý dữ liệu

Step Functions có thể giúp đảm bảo rằng các công việc ETL chạy ổn định, thực hiện theo thứ tự và hoàn tất thành công, thay vì sắp xếp thủ công các công việc đó hoặc duy trì một ứng dụng riêng biệt. Bạn cũng có thể sử dụng Step Functions để chuẩn hóa luồng công việc đào tạo machine learning để cải thiện độ chính xác của các mô hình machine learning.

Tự động hóa các tác vụ

Step Functions cung cấp quy trình tự động hóa có thể kiểm tra thường xuyên các triển khai, nâng cấp, cài đặt và di chuyển. Bạn có thể sử dụng Step Functions để dễ dàng tự động hóa các tác vụ định kỳ như quản lý bản vá, lựa chọn cơ sở hạ tầng và đồng bộ hóa dữ liệu và Step Functions sẽ tự động thay đổi quy mô, phản hồi thời gian chờ và thử lại các tác vụ không thành công.

Hiện đại hóa một đơn khối

Bằng cách sử dụng Step Functions để khắc phục một số nhiệm vụ từ phần còn lại trên nền tảng code có sẵn của bạn, bạn có thể giải quyết việc chuyển đổi các ứng dụng đơn khối thành các vi dịch vụ như một chuỗi các bước nhỏ. Tính năng này cho phép bạn gỡ rối mã kinh doanh quan trọng một cách an toàn và theo tốc độ của riêng bạn mà không làm gián đoạn hoạt động và trong khi vẫn tiếp tục cung cấp các tính năng mới.

Điều phối ứng dụng

Sử dụng Step Functions để kết hợp nhiều chức năng AWS Lambda vào các ứng dụng không cần máy chủ phản hồi và các vi dịch vụ mà không cần viết mã cho luồng công việc, các quy trình song song, xử lý lỗi, thời gian chờ hoặc thử lại Bạn cũng có thể điều phối dữ liệu và dịch vụ chạy trên các phiên bản Amazon EC2, container hoặc máy chủ tại chỗ.

Xem thêm trường hợp sử dụng »

Khách hàng

Xem thêm chứng thực từ khách hàng »

Video của khách hàng

Tính năng mới

ngày
 • ngày
1
Ngày 3 tháng 12 năm 2019

Giới thiệu về Express Workflows của AWS Step Functions


Express Workflows là một loại quy trình công việc AWS Step Functions mới, phối hợp các dịch vụ điện toán AWS, cơ sở dữ liệu và dịch vụ nhắn tin một cách hiệu quả về mặt chi phí với tốc độ hơn 100.000 sự kiện mỗi giây.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

AWS Step Functions bổ sung hỗ trợ cho cơ cấu song song động trong luồng công việc


AWS Step Functions hiện hỗ trợ cơ cấu song song động, vì vậy, bạn có thể tối ưu hóa hiệu năng và hiệu quả của các luồng công việc ứng dụng.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

AWS Step Functions bổ sung hỗ trợ cho luồng công việc lồng nhau


Giờ đây, AWS Step Functions cho phép bạn phối hợp các quy trình phức tạp hơn bằng cách biên soạn các chương trình theo mô-đun và có thể tái sử dụng.

Xem toàn bộ thông báo »

Bài đăng mới nhất trên blog

1

Bắt đầu sử dụng AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS Step Functions

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi