Những điều cần biết cho người thao tác với Đám mây AWS (Phiên bản thứ hai)

Tham gia khóa học kỹ thuật số miễn phí này để tìm hiểu những quy tắc cơ bản của Đám mây AWS, xây dựng các kỹ năng đám mây của bạn và chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Trong khóa học kỹ thuật số theo nhịp độ cá nhân này, bạn sẽ được tiếp thu kiến thức tổng quát về Đám mây AWS, bất kể vai trò kỹ thuật cụ thể. Khóa học này cung cấp tổng quan chi tiết về các khái niệm đám mây, dịch vụ, vấn đề bảo mật, kiến trúc, giá cả và sự hỗ trợ của AWS. Khóa học này còn giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS. 

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Đưa ra định nghĩa về Đám mây AWS và cơ sở hạ tầng chung cơ bản
 • Mô tả các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng thông thường
 • Mô tả các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của Đám mây AWS
 • Mô tả các khía cạnh cơ bản về bảo mật và tuân thủ của nền tảng AWS và mô hình bảo mật được chia sẻ
 • Xác định các mô hình thanh toán, quản lý tài khoản và định giá
 • Xác định nguồn tài liệu hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, yêu cầu hỗ trợ)
 • Mô tả tuyên bố giá trị của Đám mây AWS
 • Mô tả các đặc điểm cơ bản/cốt lõi của việc triển khai và vận hành trên Đám mây AWS

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

 • Bộ phận Bán hàng
 • Pháp lý
 • Tiếp thị
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Quản lý dự án
 • Chuyên viên cấp C
 • Học viên Học viện AWS
 • Các chuyên viên liên quan đến CNTT khác 
icon_apn-business

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training

Phương thức giảng dạy
Kỹ thuật số

mini-icon_level

Trình độ khóa học
Cơ bản

mini-icon_time

Thời gian học
6 giờ

mini-icon_language

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Anh