Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên

Tìm hiểu về kỳ vọng dành cho kỳ thi, cấu trúc bài thi và cách diễn giải các câu hỏi

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – cấp độ Hội viên xác thực trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và có khả năng chịu lỗi cao trên nền tảng AWS. Tham gia khóa đào tạo trung cấp này để tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, cách những lĩnh vực đó được liên kết đến kiến trúc trên AWS và những lĩnh vực cụ thể để ôn thi.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Tìm hiểu công tác chuẩn bị của quá trình kiểm tra
  • Hiểu cấu trúc bài kiểm tra và các loại câu hỏi
  • Xác định mối liên quan giữa câu hỏi với các khái niệm kiến trúc của AWS
  • Diễn giải các nội dung được kiểm tra thông qua câu hỏi trong bài kiểm tra
  • Phân bổ thời gian học tập của bạn cho kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – cấp độ Hội viên

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

  • Kiến trúc sư giải pháp đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – cấp độ Hội viên
icon_solutions-architect

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training

Phương thức giảng dạy
Lớp học hoặc kỹ thuật số

mini-icon_level

Trình độ khóa học
Trung cấp

mini-icon_time

Thời gian học
4 giờ (lớp học) hoặc 2 giờ (kỹ thuật số)

mini-icon_language

Ngôn ngữ giảng dạy
Nhiều ngôn ngữ