Tìm hiểu về kỳ vọng dành cho kỳ thi, cấu trúc bài thi và cách diễn giải các câu hỏi. Thực hành với các câu hỏi trong bài thi mẫu.

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên kiểm tra trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi trên nền tảng AWS. Trong hội thảo trình độ trung cấp kéo dài nửa ngày này, chúng ta sẽ khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, liên kết chúng đến kiến trúc trên AWS và các lĩnh vực cụ thể để ôn thi. Chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi trong bài thi mẫu ở mỗi lĩnh vực chủ đề, hướng dẫn cách diễn giải các nội dung được kiểm tra, để bạn có thể dễ dàng loại bỏ những câu trả lời sai.

Cấp độ

Trung cấp

Cách thức

Đào tạo trên lớp, thảo luận nhóm và câu hỏi thực hành mẫu

Thời lượng

4 giờ

Khóa học này dành cho:

 • Kiến trúc sư giải pháp

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

 • Kỳ vọng dành cho kỳ thi
 • Cấu trúc bài thi, bao gồm các loại câu hỏi
 • Cách xác định mối liên quan giữa câu hỏi với các khái niệm kiến trúc của AWS
 • Cách diễn giải các nội dung được kiểm tra thông qua câu hỏi trong bài thi
 • Cách phân bổ thời gian ôn luyện cho kỳ thi

Chúng tôi đề xuất rằng những người tham dự khóa học này cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Một năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi trên nền tảng AWS
 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Kiến thức về Kiến trúc trên AWS hoặc tương đương

Khóa học này sẽ được cung cấp thông qua việc kết hợp:

 • Đào tạo trên lớp
 • Thảo luận nhóm
 • Câu hỏi thực hành mẫu
Certification Bootcamp Thumbnail

Truy cập aws.training