Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

Tìm hiểu về kỳ vọng dành cho kỳ thi, cấu trúc bài thi và cách diễn giải các câu hỏi.

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên xác thực trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và dung sai cao trên nền tảng AWS. Tham gia khóa đào tạo trung cấp kéo dài nửa ngày này để tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, cách những lĩnh vực đó được liên kết đến kiến trúc trên AWS và những lĩnh vực cụ thể để ôn thi.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

  • Kỳ vọng dành cho kỳ thi
  • Cấu trúc bài thi, bao gồm các loại câu hỏi
  • Cách xác định mối liên quan giữa câu hỏi với các khái niệm kiến trúc của AWS
  • Cách diễn giải các nội dung được kiểm tra thông qua câu hỏi trong bài thi
  • Cách phân bổ thời gian ôn luyện cho kỳ thi

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

  • Kiến trúc sư giải pháp
icon_solutions-architect

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_language

Phương thức giảng dạy
Lớp học

Trình độ khóa học
Trung cấp

Thời gian học
4 giờ

Ngôn ngữ giảng dạy
Nhiều ngôn ngữ