HỌC TẬP QUA TRÒ CHƠI

AWS Industry Quest

Trở thành công ty hàng đầu trong ngành khi bạn học tập và xây dựng

Giới thiệu về AWS Industry Quest

AWS Industry Quest là một trải nghiệm học tập tương tác dạy bạn cách xây dựng các giải pháp đám mây cho ngành của bạn. Chọn một ngành – Dịch vụ tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Sản xuất và Công nghiệp ô tô và nhiều ngành khác sẽ được bổ sung thêm – tùy chỉnh hình đại diện của bạn và tiếp quản một tổ chức ảo để biến tổ chức đó thành công ty hàng đầu trong ngành.

Xây dựng các giải pháp theo ngành cụ thể để giành lấy huy hiệu số mà bạn có thể chia sẻ với mạng lưới của mình. Đăng ký Bộ xây dựng kỹ năng AWS với gói đăng ký Cá nhân hoặc Nhóm và bắt đầu tìm hiểu để đưa tổ chức ảo của bạn lên hàng đầu.

AWS Industry Quest: Chăm sóc sức khỏe

AWS Industry Quest: Chăm sóc sức khỏe là trải nghiệm học tập độc đáo dựa trên trò chơi và lấy bối cảnh tại một bệnh viện ảo. AWS Industry Quest: Chăm sóc sức khỏe mang đến cho bạn cơ hội phát triển kỹ năng thông qua nhiệm vụ giải quyết thách thức. Nhiệm vụ được đưa ra bao gồm tìm cách giám sát, cảnh báo và khắc phục các phát hiện không tuân thủ HIPAA, thu thập thông tin chuyên sâu sử dụng trí tuệ nhân tạo/máy học (AI/ML) từ dữ liệu chăm sóc sức khỏe, xây dựng thành công khả năng tương tác trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, đơn giản hóa và tự động hóa biểu mẫu ủy quyền trước, v.v.

AWS Industry Quest: Dịch vụ tài chính

AWS Industry Quest: Dịch vụ tài chính cho phép bạn cá nhân hóa ảnh đại diện, tiếp quản công ty dịch vụ tài chính ảo, tái cấu trúc thương hiệu và đưa công ty lên vị thế đầu ngành bằng cách hoàn thành bài tập xây dựng giải pháp. Nhiệm vụ được đưa ra bao gồm phát hiện gian lận thanh toán, dự đoán rủi ro tín dụng, liên quan đến tài khoản tiền gửi phi máy chủ, v.v.

AWS Industry Quest: Sản xuất và Công nghiệp ô tô

AWS Industry Quest: Sản xuất và Công nghiệp ô tô cho phép bạn xây dựng giải pháp cho ngành sản xuất và công nghiệp ô tô. Mô phỏng theo trò chơi này sử dụng các nhiệm vụ dựa trên kịch bản nhằm giúp bạn phát triển kỹ năng thực tế cho hoạt động tạo nguyên mẫu ảo với công cụ CAD, trực quan hóa dữ liệu robot, chuyển đổi giao thức công nghiệp tại Biên, v.v.