Giá Gói đăng ký nhóm AWS Skill Builder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Gói đăng ký Nhóm AWS Skill Builder cung cấp cho các tổ chức một trung tâm học tập trực tuyến với một tập hợp trải nghiệm đào tạo đa dạng để dạy các kỹ năng Đám mây AWS. Các kế hoạch học tập được tuyển chọn, hơn 1000 trải nghiệm trong phòng thí nghiệm mà không phải trả thêm phí, công cụ học tập dựa trên vai trò và trò chơi, chương trình đào tạo kỹ thuật số do giảng viên đứng lớp và tài liệu luyện thi Chứng nhận AWS cung cấp cho các nhóm chương trình đào tạo mà họ cần để phát triển và nâng cao kỹ năng đám mây của mình. Các tổ chức có thể thúc đẩy và theo dõi việc áp dụng chương trình đào tạo trên toàn lực lượng lao động của mình để đảm bảo phát triển các kỹ năng liên quan mà họ cần để đạt được kết quả kinh doanh và mức độ tăng trưởng mong muốn.

Gói đăng ký Nhóm AWS Skill Builder có giá 449 USD cho mỗi suất/năm.

Đây là gói đăng ký hàng năm, có sẵn cho các tổ chức muốn mua tối thiểu 5 suất. Sau đó, các tổ chức sẽ chỉ định suất cho nhân viên của mình. Mô hình dựa trên suất này đảm bảo rằng người dùng có suất hoạt động có thể truy cập tất cả các tài nguyên đào tạo theo gói đăng ký có sẵn.

Lưu ý: Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế thương vụ hiện hành. Để biết thêm thông tin về việc quản lý suất đăng ký và thanh toán, vui lòng truy cập vào phần Câu hỏi thường gặp.