TÌM HIỂU VỀ...

Kiến trúc sư

Tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng và hệ thống trên AWS


Bắt đầu hành trình đào tạo Kiến trúc sư của bạn ngay hôm nay

Tìm hiểu cách thiết kế các kiến trúc linh hoạt, hiệu suất cao, bảo mật và tối ưu hóa chi phí. Giành được các chứng chỉ được ngành công nhận với Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên và Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp.
Người phụ nữ ngồi tại bàn với máy tính xách tay và học cách thiết kế các ứng dụng và hệ thống trên AWS

Hướng dẫn khởi động AWS: Kiến trúc sư

Được xây dựng cho các kiến trúc sư giải pháp, kiến trúc sư đám mây và kỹ sư, Hướng dẫn khởi động AWS này cung cấp tiến trình tài nguyên được khuyến nghị nên tìm hiểu liên quan đến kiến trúc trong Đám mây AWS. Đi kèm với các tính năng đào tạo trên lớp học và đào tạo kỹ thuật số được khuyến nghị, phòng thí nghiệm thực hành, hội thảo, sách trắng, chứng nhận, v.v.

 • Bắt đầu
 • Phân tích chuyên sâu hơn
 • Khám phá thông tin mới
 • Bắt đầu
 • Các khóa học được thiết kế để giúp bạn phát triển nền tảng của mình

  AWS Cloud Practitioner Essentials

  Cơ bản

  Xem thông tin tổng quan kéo dài cả ngày về Đám mây AWS, không phụ thuộc vào bất kỳ vai trò kỹ thuật cụ thể nào.

  Lớp học | 1 ngày Kỹ thuật số | 6 giờ

  Architecting on AWS

  Trung cấp

  Tìm hiểu cách sử dụng tối ưu hóa Đám mây AWS nhờ hiểu rõ về các dịch vụ AWS và cách chúng kết hợp với các giải pháp dựa trên đám mây.

  Lớp học | 3 ngày

  Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

  Trung cấp

  Tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi với khóa học kỹ thuật số theo nhu cầu hoặc lớp học có người hướng dẫn.

  Lớp học | 0,5 ngày Kỹ thuật số | 2 giờ

  Hội thảo chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

  Trung cấp

  Xem xét kết hợp các khóa học Architecting on AWSChuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp AWS - Hội viên để giúp bạn tập trung vào kỳ thi lấy chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên.

  Lớp học | 5 ngày
  Khám phá tất cả các khóa học Kiến trúc sư »
 • Phân tích chuyên sâu hơn
 • Các khóa học trung cấp và nâng cao được thiết kế để mở rộng kiến thức của bạn

  Advanced Architecting on AWS

  Nâng cao

  Mở rộng các khái niệm được giới thiệu trong Architecting on AWS, tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp phức tạp tích hợp bảo mật, quản trị và dịch vụ dữ liệu trên AWS. 

  Lớp học | 3 ngày

  Architecting on AWS - Trình tăng tốc

  Trung cấp

  Xem xét kết hợp các khóa học Architecting on AWS Advanced Architecting on AWS để được đào tạo toàn diện, chuyên sâu về kiến trúc đám mây.

  Lớp học | 5 ngày

  Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp

  Nâng cao

  Tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi với khóa học kỹ thuật số theo nhu cầu hoặc lớp học có người hướng dẫn.

  Lớp học | 1 ngày Kỹ thuật số | 4 giờ
  Khám phá tất cả các khóa học Kiến trúc sư »
 • Khám phá thông tin mới
 • Khám phá các khóa học mới nhất của chúng tôi

  Kiến trúc Giải pháp serverless

  Trung cấp

  Tìm hiểu cách kết hợp AWS managed services bao gồm AWS Lambda và Amazon API Gateway trong các mẫu theo sự kiện để hỗ trợ những ứng dụng serverless an toàn và có thể thay đổi quy mô.

  Kỹ thuật số | 6 giờ

  Kiến trúc tối ưu AWS

  Cơ bản

  Tìm hiểu cách đưa ra các quyết định kiến trúc sáng suốt thuần đám mây và nắm bắt tác động của các quyết định thiết kế của bạn.

  Kỹ thuật số | 1,5 giờ
  Khám phá tất cả các khóa học Kiến trúc sư »

Bạn đang tìm kiếm minh họa Lộ trình học tập kiến trúc sư?