Lộ trình học tập cho đào tạo và chứng nhận

Lộ trình học tập là sự tiến triển của các khóa học và bài kiểm tra mà chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo để giúp nâng cao kỹ năng của mình hoặc chuẩn bị cho bạn sử dụng Đám mây AWS. Khám phá các lộ trình học tập của chúng tôi dưới đây, được nhóm thành ba loại: theo vai trò của bạn, theo khu vực giải pháp của bạn hoặc theo nhu cầu Đối tác APN của bạn.

Lộ trình dựa trên vai trò

Xây dựng các kỹ năng để giúp nâng cao sự nghiệp của bạn.

icon_architect
Kiến trúc sư

Học cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao

icon_cloud-practitioner-transparent
Người thao tác với đám mây

Học các kiến thức cơ bản và phương pháp thực tiễn tốt nhất về đám mây

icon_developer
Nhà phát triển

Học cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

icon_devops
Kỹ sư DevOps

Học cách thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống Đám mây AWS

icon_operations
Vận hành

Học cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

Machine Learning

Chúng tôi cung cấp bốn lộ trình học tập cho các vai trò machine learning (ML) chuyên dụng. Sử dụng các lộ trình này để xây dựng các kỹ năng phù hợp nhất với nhu cầu vai trò ML của bạn.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo ML của chúng tôi »

Machine Learning
icon_ml-decision-maker

Người ra quyết định kinh doanh

Machine Learning (ML), trí tuệ nhân tạo (AI) và deep learning (DL)
 

Machine Learning
icon_ml-data-platform-engineer
Kỹ sư nền tảng dữ liệu

Học về khối lượng công việc mô hình hóa machine learning (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao

Machine Learning
icon_data-scientist
Nhà khoa học dữ liệu

Đi sâu vào toán học, khoa học và thống kê đằng sau machine learning (ML)
 

Machine Learning
icon_ml-developer
Nhà phát triển

Học cách tích hợp machine learning (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các công cụ và ứng dụng

Lộ trình dành cho Giải pháp

Học về cung cấp giải pháp bằng cách sử dụng và triển khai các dịch vụ AWS chuyên biệt.

icon_advanced-networking
Kết nối mạng nâng cao

Học về thiết kế và triển khai AWS và kiến trúc CNTT lai ở quy mô lớn

icon_alexa-skill-builder
Bộ xây dựng kỹ năng Alexa

Tìm hiểu để xây dựng, kiểm tra và xuất bản các kỹ năng Amazon Alexa

icon_big-data
Phân tích dữ liệu

Học về thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích

icon_databases
Cơ sở dữ liệu

Tìm hiểu cách hoạch định, thiết kế, quản lý và bảo mật các giải pháp cơ sở dữ liệu trên AWS

icon_game-tech
Game Tech

Tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề thực tế về phát triển, điện toán và phân tích game

icon_machine-learning
Machine Learning

Tìm hiểu chi tiết cùng chương trình giảng dạy được sử dụng để đào tạo các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu của Amazon

icon_media-services
Dịch vụ nội dung đa phương tiện

Học về cách dịch vụ AWS Elemental giúp tạo ra trải nghiệm truyền thông chất lượng cao

icon_security
Bảo mật

Học về các quy trình và thực tiễn tốt nhất để giữ bảo mật cho nền tảng AWS

icon_storage
Lưu trữ

Học về kiến trúc và quản lý các giải pháp lưu trữ có sẵn cao

Lộ trình dành cho Đối tác APN

Đối với các đối tác APN, AWS cung cấp ba lộ trình dạy những điều cơ bản về Đám mây AWS và mở rộng năng lực chuyên môn.

icon_apn-business
Chuyên viên kinh doanh AWS

Học các kiến thức cơ bản về các dịch vụ AWS và các tuyên bố giá trị kinh doanh cốt lõi

icon_apn-tech
Chuyên viên kỹ thuật AWS

Học các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật điện toán Đám mây AWS

icon_apn-proserv
Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS

Xây dựng và mở rộng các năng lực dịch vụ chuyên nghiệp

Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác

Tạo lộ trình học tập cho Đối tác APN tùy chỉnh dựa trên vai trò và lĩnh vực trọng tâm của bạn.

Khám phá Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác »

Bạn vẫn có thắc mắc về khóa đào tạo?