Lộ trình học tập cho đào tạo và chứng nhận

Cho dù vai trò của bạn là kinh doanh hay kỹ thuật, hãy sử dụng các lộ trình học tập được đề xuất bên dưới để khám phá các khóa học và bài kiểm tra nhằm xây dựng các kỹ năng Đám mây AWS của bạn.

Lộ trình dựa trên vai trò

Người thao tác với đám mây

Người thao tác với đám mây

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản và phương pháp thực tiễn tốt nhất về đám mây

Kiến trúc

Kiến trúc sư

Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao

Nhà phát triển

Nhà phát triển

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

Vận hành

Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

Lộ trình dành cho Giải pháp

Machine Learning

Tìm hiểu chi tiết cùng chương trình giảng dạy được sử dụng để đào tạo các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu của Amazon

Video trực tiếp về Dịch vụ nội dung đa phương tiện AWS

Dịch vụ nội dung đa phương tiện AWS

Tìm hiểu cách tạo những trải nghiệm nội dung đa phương tiện với chất lượng chuyên nghiệp bằng các dịch vụ AWS Elemental

Lưu trữ

Lưu trữ

Quá trình từ kiến thức cơ bản đến khả năng phân tích chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ về dịch vụ lưu trữ trên AWS

Lộ trình chuyên môn

Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn

Thiết kế và triển khai các dịch vụ AWS để tạo ra giá trị từ dữ liệu

kết nối mạng

Kết nối mạng nâng cao

Thiết kế và triển khai AWS và kiến trúc CNTT lai ở quy mô lớn

Bảo mật

Tìm hiểu các quy trình và thực tiễn tốt nhất để giữ bảo mật cho nền tảng AWS

Bạn vẫn có thắc mắc về khóa đào tạo?