Định giá Amazon Transcribe

Với Amazon Transcribe, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Amazon Transcribe. Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu phân tích lên tới 60 phút âm thanh mỗi tháng, miễn phí trong 12 tháng đầu tiên.  

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Transcribe. Bậc miễn phí của Amazon Transcribe sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Mức sử dụng của bạn cho Bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS và tự động áp dụng cho hóa đơn của bạn; mức sử dụng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

 

Giá tiêu chuẩn

API Amazon Transcribe cho cả bản chép lời trực tuyến và hàng loạt được lập hóa đơn hàng tháng dựa trên mức giá theo bậc hiển thị bên dưới. Mức giá và chiết khấu theo bậc thay đổi tùy vào khu vực và bạn có thể xem mức giá được áp dụng bằng cách chọn khu vực của bạn trong menu thả xuống ở bên dưới. Bạn có thể áp dụng mức chiết khấu dành riêng cho khu vực của bạn theo ví dụ sau cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Mức giá này bao gồm các tính năng như từ vựng tùy chỉnh và lọc từ vựng. Phụ phí áp dụng cho các tính năng như biên tập nội dung tự động và các mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh.

Dữ liệu âm thanh thường có các kênh riêng cho mỗi người nói. Ví dụ: một cuộc trò chuyện âm thanh giữa hai người có thể ghi lại từng người nói riêng biệt trên hai kênh riêng lẻ. Mức giá dưới đây bao gồm giá cho tối đa hai kênh cho mỗi luồng âm thanh hoặc tệp âm thanh. Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.

Định giá tiện ích bổ sung Biên tập nội dung tự động

Bạn có thể chọn biên tập thông tin nhạy cảm như thông tin nhận dạng cá nhân (PII) bằng tính năng Biên tập nội dung tự động dành cho nhu cầu chép lời của mình. Phụ phí được tính hàng tháng dựa trên mức định giá theo bậc hiển thị bên dưới. Mức giá và chiết khấu theo bậc thay đổi tùy vào khu vực và bạn có thể xem mức giá được áp dụng bằng cách chọn khu vực của bạn trong menu thả xuống ở bên dưới. Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Bậc miễn phí không áp dụng cho tính năng Biên tập nội dung tự động.

Định giá tiện ích bổ sung Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh

Bạn có thể xây dựng Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh (CLM) của mình bằng cách đào tạo các mô hình tiêu chuẩn của Amazon Transcribe bằng văn bản dành riêng cho lĩnh vực của bạn. Sau khi có CLM, bạn có thể chọn các tác vụ chép lời cần áp dụng CLM này. Bạn chỉ mất phụ phí CLM cho các tác vụ chép lời có áp dụng mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh. Bản âm thanh chép lời sử dụng Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh được tính phí hàng tháng dựa trên mức định giá theo bậc hiển thị bên dưới. Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Bậc miễn phí không áp dụng cho mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh.

Định giá Toxicity Detection

Với Amazon Transcribe, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Ngoài ra, bạn sẽ được tính phí hàng tháng dựa trên định giá theo bậc được hiển thị bên dưới.

 • Lô tiêu chuẩn
 • Xin lưu ý:

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  **Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

 • Phát trực tiếp tiêu chuẩn
 • Xin lưu ý:

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  *Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

 • Lô biên tập PII
 • Biên tập nội dung phát trực tiếp PII
 • Lô CLM
 • Phát trực tiếp CLM
 • Lô Toxicity Detection

Ví dụ về định giá*

Ví dụ về bản chép lời cuộc gọi

Giả sử bạn muốn sử dụng Amazon Transcribe để xử lý 200.000 cuộc gọi trực tiếp mỗi tháng (với âm thanh stereo có hai kênh) và mỗi cuộc gọi có thời lượng trung bình khoảng 10 phút. Con số này tương đương với 2 triệu phút âm thanh mỗi tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,024 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,015 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức giá bậc 3 là 0,0102 USD/phút (giảm 58% so với mức giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng:

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được chép lời ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

Tổng chi phí = [phút T1 * giá T1/phút] + [phút T2 * giá T2/phút] + [phút T3 * giá T3/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,024 USD] + [750.000 phút * 0,015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) phút * 0,0102 USD]

Tổng chi phí = [6.000 USD] + [11.250 USD] + [10.200 USD] = 27.450 USD

Chép lời cuộc gọi với ví dụ về biên tập nội dung tự động

Bây giờ, giả sử 200.000 cuộc gọi đó chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII) như số An sinh xã hội và thông tin ngày sinh mà bạn cần xóa bỏ. Phí hàng tháng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) bao gồm chi phí chép lời tiêu chuẩn được tính ở trên là 27.450 USD cộng với chi phí bổ sung để biên tập nội dung tự động. Ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức định giá biên tập nội dung Bậc 1 (T1) là 0,0024 USD cho 250.000 phút chép lời đầu tiên. Mức định giá biên tập nội dung Bậc 2 là 0,0015 USD (giảm 38% so với mức định giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức định giá biên tập nội dung Bậc 3 là 0,00102 USD/phút (giảm 58% so với mức định giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc định giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng:

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được chép lời ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) được biên tập nội dung tự động = 2 triệu phút

Tổng chi phí = Chi phí chép lời tiêu chuẩn + [số phút nội dung T1 được biên tập * giá biên tập nội dung T1/phút] + [số phút nội dung T2 được biên tập * giá biên tập nội dung T2/phút] + [số phút nội dung T3 được biên tập * giá biên tập nội dung T3/phút]

Tổng chi phí = [27.450 USD] + [250.000 phút * 0,0024 USD] + [750.000 phút * 0,015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 – 250.000) phút * 0,0102 USD]

Tổng chi phí = [27.450 USD] + [600 USD] + [1.125 USD] + [1.020 USD] = 31.195 USD

Ví dụ về phụ đề video

Giả sử bạn muốn làm phụ đề cho 5.000 giờ nội dung phát trực tiếp bằng Amazon Transcribe. Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,024 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,015 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm hai mức giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau. 

Tính phí:

Tổng số phút âm thanh hàng tháng được chép lại = 300.000 phút 

Tổng chi phí = [số phút T1 * giá T1/phút] + [số phút T2 * giá T2/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,024 USD] + [50.000 phút * 0,015 USD] 

Tổng chi phí = [6.000 USD] + [750 USD] = 6.750 USD

 

Ví dụ về làm phụ đề video có mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh

Bây giờ, giả sử 5.000 giờ nội dung phát trực tiếp mà bạn muốn làm phụ đề là các bài giảng khoa học cấp độ đại học. Có nhiều thuật ngữ khoa học không phổ biến, vì vậy, bạn xây dựng một mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh bằng Amazon Transcribe để nhận dạng những thuật ngữ theo lĩnh vực cụ thể này. Phí hàng tháng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) bao gồm chi phí chép lời phát trực tiếp tiêu chuẩn được tính ở trên là 6.750 USD cộng với chi phí bổ sung để áp dụng một mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh. Ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức định giá Bậc 1 (T1) là 0,006 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút chép lời CLM đầu tiên. Mức định giá Bậc 2 là 0,00375 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút chép lời CLM tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm hai mức giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí:

Tổng số phút âm thanh hàng tháng được chép lại = 300.000 phút

Tổng chi phí = [Chi phí chép lời tiêu chuẩn] + [số phút sử dụng CLM T1 * giá sử dụng CLM T1/phút] + [số phút sử dụng CLM T2 * giá sử dụng CLM T2/phút]

Tổng chi phí = [6.750 USD] + [250.000 phút * 0,006 USD] + [50.000 phút * 0,00375 USD]

Tổng chi phí = [6.750 USD] + [1.500 USD] + [187.50 USD] = 8.437,50 USD

Ví dụ về làm phụ đề video có biên tập nội dung tự động và mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh

Giả sử bạn có 10.000 giờ họp với người môi giới/khách hàng mà bạn muốn làm phụ đề trong một tháng. Những cuộc họp này thường chứa thông tin nhạy cảm về khách hàng mà bạn muốn biên tập từ bất kỳ bản chép lời nào. Ngoài ra, bạn muốn sử dụng mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh (CLM) của Amazon Transcribe mà bạn đã đào tạo để nhận dạng các thuật ngữ dành riêng cho lĩnh vực như tên công ty, phương tiện đầu tư và thuật ngữ tài chính. Ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức định giá Bậc 1 (T1) cho việc chép lời phát trực tiếp, biên tập nội dung tự động và mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh lần lượt là 0,024 USD/phút, 0,0024 USD/phút và 0,006 USD/phút cho 250.000 phút phụ đề đầu tiên. Mức định giá Bậc 2 cho việc chép lời phát trực tiếp, biên tập nội dung tự động và mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh lần lượt là 0,015 USD/phút, 0,0015 USD/phút và 0,00375 USD (giảm 38% so với mức định giá T1) áp dụng cho 750.000 phút chép lời CLM tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm hai mức giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí:

Tổng số phút âm thanh hàng tháng được chép lời = 10.000 giờ x 60 phút/giờ = 600.000 phút

Tổng chi phí = số phút T1 * [giá T1/phút + mức định giá biên tập nội dung T1 + mức định giá CLM T1] + số phút T2 * [giá T2/phút + mức định giá biên tập nội dung T2 + mức định giá CLM T2]

Tổng chi phí = 250.000 phút * [0,024 USD + 0,0024 USD + 0,006 USD] + 350.000 phút * [0,015 USD + 0,0015 USD + 0,00375 USD]

Tổng chi phí = [8.100,00 USD] + [7.087,50 USD] = 15.187,50 USD

Lưu ý: Những tính toán này giả định rằng khối lượng sử dụng không bao gồm Bậc miễn phí.

Ví dụ về Amazon Transcribe Toxicity Detection

Giả sử bạn có 10.000 giờ ghi âm trong trò chơi mà bạn muốn phân tích để lọc ra nội dung độc hại. Ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) cho tính năng chép lời âm thanh và phát hiện nội dung độc hại lần lượt là 0,024 USD/phút và 0,0036 USD/phút cho 250.000 phút âm thanh đầu tiên. Mức giá Bậc 2 cho tính năng chép lời âm thanh và phát hiện nội dung độc hại là 0,015 USD/phút và 0,00225 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút âm thanh tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm hai bậc định giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Tính phí:

Tổng số phút âm thanh hàng tháng được chép lời = 10.000 giờ x 60 phút/giờ = 600.000 phút

Tổng chi phí = T1 phút * [Giá T1/phút + Giá phát hiện nội dung độc hại T1] + T2 phút * [Giá T2/phút + Giá phát hiện nội dung độc hại T2]

Tổng chi phí = 250.000 phút * [0,024 USD + 0,0036 USD] + 350.000 phút * [0,015 USD + 0,00225 USD]

Tổng chi phí = [6.900 USD] + [6.037 USD] = 12.937 USD. Lưu ý: Những tính toán này giả định rằng khối lượng sử dụng không bao gồm Bậc miễn phí.

* Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Những tính toán này giả định rằng khối lượng sử dụng không bao gồm Bậc miễn phí.

Giá của dịch vụ Amazon Transcribe Call Analytics

Amazon Transcribe Call Analytics là một API cung cấp bản chép lại cuộc gọi giàu thông tin, ẩn đi các thông tin nhạy cảm của khách hàng và trích xuất thông tin chi tiết thúc đẩy hành động từ cuộc trò chuyện. Với Amazon Transcribe Call Analytics, bạn có thể thanh toán theo mức sử dụng và được tính phí hàng tháng dựa trên giá theo bậc như sau. Bạn có thể áp dụng mức chiết khấu dành riêng cho khu vực của bạn theo ví dụ sau cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Mức giá này bao gồm các tính năng như từ vựng tùy chỉnh và lọc từ vựng. Phụ phí áp dụng cho tính năng tóm tắt cuộc gọi tổng hợp và các mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh.

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Transcribe Call Analytics. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích âm thanh cuộc gọi. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên. Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

 • Phân tích bản tốc ký
 • Bạn có thể chọn chỉ thanh toán cho tính năng phân tích sau cuộc gọi hoặc kết hợp tính năng phân tích theo thời gian thực và sau cuộc gọi (tùy chọn). Giá áp dụng cho các tính năng phân tích cuộc gọi chỉ theo thời gian thực, kết hợp với theo thời gian thực và sau cuộc gọi sẽ không thay đổi.

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  **Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

 • Phân tích cuộc gọi theo thời gian thực
 • Đối với phân tích cuộc gọi theo thời gian thực, một số tính năng như biên tập âm thanh thông tin cá nhân nhạy cảm và các đặc điểm của cuộc trò chuyện như thời gian không nói chuyện, gián đoạn, độ ồn và tốc độ nói chuyện được xử lý sau cuộc gọi. Các tính năng này được bao gồm trong giá phân tích cuộc gọi theo thời gian thực. Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh là tính năng bổ sung và được tính phí riêng.

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  **Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

 • Tóm tắt cuộc gọi tổng hợp (Sau cuộc gọi)
 • Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu là 15 giây. Bạn sẽ được tính phí hàng tháng dựa trên định giá theo bậc được hiển thị bên trên.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: Ví dụ về phân tích cuộc gọi

Giả sử bạn muốn sử dụng Phân tích cuộc gọi của Amazon Transcribe để xử lý 200.000 cuộc gọi trực tiếp mỗi tháng (với âm thanh stereo có hai kênh) và mỗi cuộc gọi có thời lượng trung bình khoảng 10 phút. Con số này tương đương với 2 triệu phút âm thanh mỗi tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,0300 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,0186 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức giá bậc 3 là 0,0138 USD/phút (giảm 54% so với mức giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng:

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được phân tích ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

Tổng chi phí = [phút T1 * giá T1/phút] + [phút T2 * giá T2/phút] + [phút T3 * giá T3/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,0300 USD] + [750.000 phút * 0,0186 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) phút * 0,0138 USD]

Tổng chi phí = [7.500 USD] + [13.950 USD] + [13.800 USD] = 35.250 USD

Ví dụ 2: Ví dụ về phân tích cuộc gọi và tóm tắt cuộc tổng hợp

Bây giờ, giả sử bạn muốn tóm tắt 200.000 cuộc gọi đó. Phí hàng tháng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) bao gồm chi phí phân tích bản chép lời cuộc gọi là 35.250 USD được tính ở trên cộng với chi phí bổ sung để tóm tắt cuộc gọi tổng hợp. Ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức định giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp Bậc 1 (T1) là 0,0024 USD cho 250.000 phút chép lời đầu tiên. Mức định giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp Bậc 2 là 0,0015 USD (giảm 38% so với mức định giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức định giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp Bậc 3 là 0,0011 USD/phút (giảm 54% so với mức định giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc định giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng:

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được phân tích ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

Tổng chi phí = Chi phí phân tích cuộc gọi của Transribe + [Số phút tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T1 * Giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T1/phút] + [Số phút tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T2 * Giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T2/phút] + [Tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T3 * Giá tóm tắt cuộc gọi tổng hợp T3/phút]

Tổng chi phí = 35.250 USD + [250.000 * 0,0024 USD] + [750.000 * 0,0015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) phút * 0,0011 USD]] 

Tổng chi phí = 35.250 USD + 600 USD + 1.125 USD + 1.100 USD = 38.075 USD

Tóm tắt cuộc gọi tổng hợp là tính năng bổ sung tùy chọn

Giá dịch vụ Amazon Transcribe Medical

Với Transcribe Medical, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Transcribe Medical. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích bản âm thanh. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên.

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Bậc miễn phí của Transcribe Medical sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Giá tiêu chuẩn

 • Lô tiêu chuẩn
 • Xin lưu ý:

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  *Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

 • Phát trực tiếp tiêu chuẩn
 • Xin lưu ý:

  *Đối với cuộc trò chuyện hai kênh, bạn chỉ trả tiền cho tổng thời lượng âm thanh và sẽ không bị tính phí riêng cho mỗi kênh.
  *Đối với khối lượng công việc lớn hơn, khối lượng bổ sung có thể được giảm giá. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định giá AWS hoặc người quản lý tài khoản của bạn để biết mức giá.

Ví dụ về định giá

Ví dụ

Thời lượng

Phí

Cuộc trao đổi trước khi bệnh nhân đến thăm khám giữa bác sĩ, người quản lý phòng khám, y tá và những người khác

15 phút

1.125 USD

Bản ghi chép lời của bác sĩ

30 phút

2,250 USD

Bản âm thanh cuộc hội thoại chăm sóc y tế từ xa

45 phút

3.375 USD

Tư vấn y khoa qua điện thoại

60 phút

4,500 USD

Báo cáo thử nghiệm lâm sàng về thuốc

75 phút

5.625 USD

Cuộc trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân

90 phút

6,750 USD

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Transcribe

Truy cập trang tài nguyên
Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?
Hãy dùng thử bảng điều khiển Amazon Transcribe
Bạn có câu hỏi khác ư?
Hãy liên hệ với chúng tôi