Giá dịch vụ Amazon Transcribe

Với Amazon Transcribe, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Amazon Transcribe. Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu phân tích lên tới 60 phút âm thanh mỗi tháng, miễn phí trong 12 tháng đầu tiên.  

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Transcribe. Bậc miễn phí của Amazon Transcribe sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Giá tiêu chuẩn

Ví dụ về định giá*

Ví dụ về bản chép lời cuộc gọi

Giả sử rằng bạn muốn sử dụng Amazon Transcribe để xử lý 200.000 cuộc gọi mỗi tháng và mỗi cuộc gọi trung bình khoảng 10 phút. Con số này tương đương với 2 triệu phút âm thanh mỗi tháng ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,024 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,015 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức giá bậc 3 là 0,0102 USD/phút (giảm 58% so với mức giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng: 

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được chép lời ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

Tổng chi phí = [phút T1 * giá T1/phút] + [phút T2 * giá T2/phút] + [phút T3 * giá T3/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,024 USD] + [750.000 phút * 0,015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) phút * 0,0102 USD]

Tổng chi phí = [6.000 USD] + [11.250 USD] + [10.200 USD] = 27.450 USD

Ví dụ về phụ đề video

Giả sử bạn muốn làm phụ đề cho 5.000 giờ nội dung phát trực tiếp bằng Amazon Transcribe. Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,024 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,015 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm hai mức giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau. 

Tính phí:

Tổng số phút âm thanh hàng tháng được chép lại = 300.000 phút 

Tổng chi phí = [phút T1 * giá T1/phút] + [phút T2 * giá T2/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,024 USD] + [50.000 phút * 0,015 USD] =

Tổng chi phí = [6.000 USD] + [750 USD] = 6.750 USD

 

* Những tính toán này giả định rằng khối lượng sử dụng không bao gồm Bậc miễn phí.

Giá của dịch vụ Amazon Transcribe Call Analytics

Amazon Transcribe Call Analytics là một API cung cấp bản chép lại cuộc gọi giàu thông tin, ẩn đi các thông tin nhạy cảm của khách hàng và trích xuất thông tin chi tiết thúc đẩy hành động từ cuộc trò chuyện. Với Amazon Transcribe Call Analytics, bạn có thể thanh toán theo mức sử dụng và được tính phí hàng tháng dựa trên giá theo bậc như sau. Bạn có thể áp dụng mức chiết khấu dành riêng cho khu vực của bạn theo ví dụ sau cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mức sử dụng sẽ được tính phí theo mức tăng từng giây, với mức tối thiểu trên mỗi khoản phí yêu cầu 15 giây. Mức giá này bao gồm các tính năng như từ vựng tùy chỉnh và lọc từ vựng. Phụ phí áp dụng cho các mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh.

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Transcribe Call Analytics. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích âm thanh cuộc gọi. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên. Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Ví dụ về giá cả

Giả sử rằng bạn muốn sử dụng Amazon Transcribe Call Analytics để xử lý 200.000 cuộc gọi mỗi tháng và mỗi cuộc gọi trung bình khoảng 10 phút. Con số này tương đương với 2 triệu phút âm thanh mỗi tháng ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá Bậc 1 (T1) là 0,0300 USD/phút áp dụng cho 250.000 phút đầu tiên của bản chép lời. Mức giá bậc 2 là 0,0186 USD/phút (giảm 38% so với mức giá T1) áp dụng cho 750.000 phút tiếp theo. Mức giá bậc 3 là 0,0138 USD/phút (giảm 54% so với mức giá T1) áp dụng cho 4.000.000 phút tiếp theo. Vì khối lượng sử dụng của bạn gồm ba bậc giá khác nhau, các khoản phí hàng tháng của bạn sẽ như sau.

Cách tính phí hàng tháng:

Tổng số phút cuộc gọi hàng tháng được phân tích ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) = 2 triệu phút

Tổng chi phí = [phút T1 * giá T1/phút] + [phút T2 * giá T2/phút] + [phút T3 * giá T3/phút]

Tổng chi phí = [250.000 phút * 0,0300 USD] + [750.000 phút * 0,0186 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) phút * 0,0138 USD]

Tổng chi phí = [7.500 USD] + [13.950 USD] + [13.800 USD] = 35.250 USD

Giá dịch vụ Amazon Transcribe Medical

Với Transcribe Medical, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Transcribe Medical. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích bản âm thanh. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên.

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Bậc miễn phí của Transcribe Medical sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Giá tiêu chuẩn

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ

Thời lượng

Phí

Cuộc trao đổi trước khi bệnh nhân đến thăm khám giữa bác sĩ, người quản lý phòng khám, y tá và những người khác

15 phút

1.125 USD

Bản ghi chép lời của bác sĩ

30 phút

2,250 USD

Bản âm thanh cuộc hội thoại chăm sóc y tế từ xa

45 phút

3.375 USD

Tư vấn y khoa qua điện thoại

60 phút

4,500 USD

Báo cáo thử nghiệm lâm sàng về thuốc

75 phút

5.625 USD

Cuộc trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân

90 phút

6,750 USD

Định giá dịch vụ Biên tập nội dung tự động

Bạn có thể chọn kích hoạt Biên tập nội dung tự động cho các tác vụ chép lời của mình. Phụ phí bạn thanh toán được tính theo số giây của âm thanh được chép lại mỗi tháng khi đã bật Biên tập nội dung tự động.

Phụ phí Biên tập nội dung tự động

Ví dụ về giá

Ví dụ Thời lượng âm thanh Chi phí chép lời Chi phí biên tập nội dung Tổng chi phí
Bản ghi âm cuộc gọi chăm sóc khách hàng ~ 10 phút 0,240 USD 0,024 USD 0,264 USD

Giá Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh

Bạn có thể xây dựng Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh (CLM) của riêng mình bằng cách đào tạo các mô hình tiêu chuẩn của Transcribe với văn bản cụ thể tại miền của bạn. Sau khi có CLM, bạn có thể chọn các tác vụ chép lời cần áp dụng CLM này. Bạn chỉ mất phụ phí CLM cho các tác vụ chép lời có áp dụng mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh.

Giá dịch vụ

Ví dụ về giá

Ví dụ Thời lượng âm thanh Chi phí chép lời Phụ phí Mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh Tổng chi phí
Bản ghi âm cuộc gọi với khách hàng ~ 10 phút âm thanh  0,240 USD 0,060 USD 0,300 USD

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Transcribe

Truy cập trang tài nguyên
Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?
Hãy dùng thử bảng điều khiển Amazon Transcribe
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi