Giá dịch vụ Amazon Transcribe

Với Amazon Transcribe, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Amazon Transcribe. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích bản âm thanh. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên.  

Định giá

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Bậc miễn phí của Amazon Transcribe sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Các ví dụ về giá cả

Ví dụ Thời lượng âm thanh Phí
Video trên mạng xã hội ~ 10 giây 0.006 USD
Quảng cáo qua đài ~ 15 giây
0.006 USD
Video trailer ~ 2 phút 30 giây 0,06 USD
Bản ghi âm hội thảo trực tuyến ~ 30 phút 0.72 USD
Tập “The Marvelous Mrs. Maisel” (Cô Maisel kỳ diệu) ~ 60 phút 1.44 USD
Thời lượng trung bình của một bản ghi âm cuộc họp ban giám đốc ~ 120 phút 2.88 USD
Bản ghi âm cuộc gọi chăm sóc khách hàng ~ 10 phút 0.24 USD

Giá dịch vụ Amazon Transcribe Medical

Với Transcribe Medical, bạn thanh toán theo mức sử dụng, dựa trên số giây đã chép lời mỗi tháng. Bắt đầu thật dễ dàng với bậc miễn phí của Transcribe Medical. Sau khi đăng ký, mỗi tháng bạn sẽ có đến 60 phút phân tích bản âm thanh. Ưu đãi miễn phí này sẽ áp dụng trong 12 tháng đầu tiên.

Định giá

Bậc miễn phí

60 phút/tháng, áp dụng trong 12 tháng

Bậc miễn phí của Transcribe Medical sẽ áp dụng cho bạn trong 12 tháng, kể từ ngày bạn tạo yêu cầu chép lời đầu tiên. Khi hết thời gian sử dụng miễn phí hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

Các ví dụ về giá cả

Ví dụ

Thời lượng

Phí

Cuộc trao đổi trước khi bệnh nhân đến thăm khám giữa bác sĩ, người quản lý phòng khám, y tá và những người khác

15 phút

1.125 USD

Bản ghi chép lời của bác sĩ

30 phút

2.25 USD

Bản âm thanh trao đổi trong dịch vụ y tế từ xa

45 phút

3.375 USD

Tư vấn y khoa qua điện thoại

60 phút

4.5 USD

Báo cáo thử nghiệm lâm sàng về thuốc

75 phút

5.625 USD

Cuộc trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân

90 phút

6,75 USD

Định giá dịch vụ Biên tập nội dung tự động

Bạn có thể chọn kích hoạt Biên tập nội dung tự động cho các tác vụ chép lời. Bạn sẽ phải chịu phí khi sử dụng tính năng Biên tập nội dung tự động ngoài các khoản phí khi sử dụng API Transcribe. Phụ phí bạn thanh toán được tính theo số giây của âm thanh được chép lại mỗi tháng khi bật Biên tập nội dung tự động.

Định giá

Ví dụ về giá

Ví dụ Thời lượng âm thanh Chi phí chép lời Chi phí biên tập nội dung Tổng chi phí
Bản ghi âm cuộc gọi chăm sóc khách hàng ~ 10 phút 0.24 USD 0.024 USD 0.264 USD

Các tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Transcribe

Truy cập trang tài nguyên
Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?
Hãy dùng thử bảng điều khiển Amazon Transcribe
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi