Trong AWS Transit Gateway, bạn bị tính phí theo số lượng kết nối mà bạn thực hiện với Transit Gateway mỗi giờ và lưu lượng truyền qua AWS Transit Gateway. Bạn có thể tạo một Transit Gateway để kết nối với nhiều Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Direct Connect, VPN và các ứng dụng thuộc Mạng diện rộng được xác định bằng phần mềm (SD-WAN), đồng thời Transit Gateway đó có thể hoạt động trên nhiều tài khoản. Chủ sở hữu tài khoản VPC bị tính phí theo giờ đối với mỗi giờ mà Amazon VPC của họ được liên kết với một AWS Transit Gateway.

Đối với liên kết AWS VPN, chủ sở hữu tài khoản Transit Gateway bị tính phí theo giờ. Đối với liên kết AWS Direct Connect, chủ tài khoản Direct Connect Gateway bị tính phí theo giờ. Đối với liên kết Transit Gateway Connect (ứng dụng SD-WAN), chủ tài khoản Transit Gateway bị tính phí theo giờ. Đối với liên kết ngang hàng, mỗi chủ tài khoản Transit Gateway bị tính phí theo giờ đối với liên kết ngang hàng với Transit Gateway khác.

Tính phí theo giờ cũng bắt đầu khi chủ tài khoản Transit Gateway chấp nhận VPC của bạn và dừng khi liên kết được xóa. Mỗi khoảng thời gian sử dụng VPC Transit Gateway không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Tương tự, liên kết VPN sẽ bị tính phí theo giờ.

Giá kết nối AWS Site-to-Site VPN vẫn áp dụng ngoài giá của liên kết VPN AWS Transit Gateway. Vui lòng xem trang nói về sản phẩm để biết giá VPN site-to-site của AWS.

Phí xử lý dữ liệu áp dụng với mỗi gigabyte được gửi từ VPC, Direct Connect hoặc VPN đến Cổng chuyển tiếp AWS (1 gigabyte = 1024 megabyte). Bạn không mất phí xử lý dữ liệu bổ sung đối với Transit Gateway Connect ngoài khoản phí áp dụng cho VPC cơ sở hoặc phần đính kèm Direct Connect. Tương tự, bạn sẽ không mất phí xử lý dữ liệu bổ sung đối với phần đính kèm VPN IP riêng ngoài khoản phí áp dụng cho phần đính kèm Direct Connect cơ sở. Phí xử lý dữ liệu cũng áp dụng cho từng gigabyte nhận được theo từng phiên bản người nhận multicast. Phí xử lý dữ liệu không áp dụng cho dữ liệu được gửi từ một liên kết ngang hàng đến Transit Gateway. Dữ liệu được truyền qua một liên kết ngang hàng chịu phí truyền dữ liệu theo tiêu chuẩn liên khu vực như đã giải thích ở trang giá dịch vụ theo nhu cầu EC2.

Ví dụ về giá

Bạn đã tạo một AWS Transit Gateway ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và liên kết một Amazon VPC đến nó. Bạn đã tạo một tuyến để gửi lưu lượng đến một VPC khác qua Transit Gateway. 1 GB dữ liệu được gửi từ một phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) trên VPC đó đến một VPC khác.

Phí theo giờ của AWS Transit Gateway: Bạn sẽ bị tính phí theo giờ khi sử dụng AWS Transit Gateway. Đối với khu vực này, mức phí là 0.1 USD mỗi giờ (0.05 USD mỗi liên kết VPC). Khi một Transit Gateway được chia sẻ cho nhiều tài khoản AWS khác nhau, mức phí theo giờ được tính cho chủ tài khoản của VPC được liên kết với Transit Gateway.

Phí xử lý dữ liệu Transit Gateway: 1 GB được gửi từ phiên bản EC2 trên một VPC được liên kết với Transit Gateway. Xử lý dữ liệu Transit Gateway sẽ phát sinh phí mức bằng 0,02 USD. Phí xử lý dữ liệu được tính cho chủ sở hữu VPC, là người gửi lưu lượng đến Transit Gateway.

Phí xử lý dữ liệu Transit Gateway được tính trên các liên kết ngang hàng: 1 GB dữ liệu được gửi từ phiên bản EC2 số 1 trong một VPC được liên kết với Transit Gateway số 1 (khu vực Bắc Virginia) qua một liên kết ngang hàng đến Transit Gateway số 2 (khu vực Oregon), tại đó dữ liệu đến phiên bản EC2 số 2 trong một VPC. Tổng phí liên quan đến lưu lượng sẽ là 0,04 USD. Mức phí này gồm 0,02 USD cho Xử lý dữ liệu Transit Gateway trên Transit Gateway số 1 và 0,02 USD cho phí truyền dữ liệu liên khu vực đi. Ở đây, Transit Gateway số 2 sẽ không mất phí xử lý dữ liệu vì phí không được áp dụng cho dữ liệu được gửi từ một liên kết ngang hàng đến Transit Gateway. Bởi vì truyền dữ liệu liên khu vực đến được miễn phí nên không có phụ phí đối với phía Transit Gateway số 2 (khu vực Oregon).

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm lời đáp về AWS Transit Gateway
Tìm lời đáp về AWS Transit Gateway

Đọc câu hỏi thường gặp về AWS Transit Gateway.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Transit Gateway trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu