Thông tin chung

Câu hỏi: Các khu vực AWS địa phương là gì?

Các khu vực AWS địa phương cho phép bạn sử dụng các dịch vụ AWS chọn lọc, như dịch vụ điện toán và lưu trữ, gần hơn với nhiều người dùng cuối hơn, cung cấp cho họ quyền truy cập có độ trễ rất thấp vào các ứng dụng chạy cục bộ. Các khu vực AWS địa phương cũng được kết nối với khu vực chính thông qua mạng riêng có băng thông dự phòng và băng thông rất lớn của Amazon, mang đến cho các ứng dụng chạy trong Các khu vực AWS địa phương khả năng truy cập nhanh, an toàn và liền mạch với các dịch vụ AWS còn lại.

Câu hỏi: Ai nên dùng Các khu vực AWS địa phương?

Bạn nên sử dụng Các khu vực AWS địa phương để triển khai khối lượng công việc gần người dùng cuối của mình hơn để đảm bảo yêu cầu về độ trễ thấp. AWS Local Zones có kết nối riêng với internet và hỗ trợ AWS Direct Connect, nên các tài nguyên được tạo ra trong Vùng địa phương có thể phục vụ người dùng cuối tại địa phương với các giao tiếp có độ trễ rất thấp.

Câu hỏi: AWS Local Zones khác với Vùng sẵn sàng như thế nào?

Vùng địa phương ra đời nhằm đưa các dịch vụ cốt lõi vốn cần thiết cho những phần khối lượng công việc có đòi hỏi khắt khe về độ trễ của bạn đến gần hơn với người dùng cuối, trong khi đó, Vùng sẵn sàng cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ các dịch vụ AWS. Các dịch vụ như Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon VPC, và các dịch vụ khác có sẵn tại địa phương và có thể được sử dụng để phục vụ người dùng cuối ở khu vực địa lý lân cận với độ trễ cực thấp, trong khi có thể truy cập riêng các dịch vụ AWS khác như Amazon S3 và Amazon Aurora thông qua VPC qua mạng riêng AWS. Cả Vùng địa phương và Vùng sẵn sàng đều cho phép bạn xây dựng ứng dụng có tính sẵn sàng cao.

Hỏi:Vùng địa phương chuyên dụng khác với Vùng địa phương như thế nào?

Vùng địa phương chuyên dụng của AWS là Vùng địa phương được xây dựng để một khách hàng hoặc cộng đồng sử dụng độc quyền. Các Vùng địa phương chuyên dụng cung cấp các lợi ích tương tự như Vùng địa phương và có thêm một lợi ích bổ sung là AWS sẽ làm việc với khách hàng để cung cấp các tính năng bảo mật và tuân thủ mà họ cần ở các vùng riêng của họ. Các tính năng này cho phép khách hàng giám sát và kiểm soát quyền truy cập và hoạt động trên các Vùng địa phương chuyên dụng của họ.

Hỏi: Tôi cần cân nhắc gì về thời điểm sử dụng Vùng địa phương AWS, AWS Wavelength hoặc AWS Outposts cho các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu cục bộ hoặc có độ trễ thấp?

AWS đang tạo điều kiện cho khách hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm nhất quán để hỗ trợ các ứng dụng có độ trễ thấp hoặc yêu cầu xử lý dữ liệu cục bộ ở bất cứ nơi đâu khách hàng cần triển khai.

AWS Outposts được thiết kế cho các khối lượng công việc cần duy trì tại chỗ do yêu cầu về độ trễ, khi mà khách hàng muốn chạy khối lượng công việc đó liền mạch với các khối lượng công việc khác còn lại trong AWS. AWS Outposts là các kệ lưu trữ và điện toán được quản lý hoàn toàn và có thể đặt cấu hình, xây dựng bằng phần cứng do AWS thiết kế, cho phép khách hàng chạy tác vụ điện toán và lưu trữ ngay tại chỗ, đồng thời kết nối liền mạch với hàng loạt dịch vụ của AWS trong đám mây.

AWS Local Zones là một loại cơ sở hạ tầng AWS mới, được thiết kế để chạy các khối lượng công việc đòi hỏi độ trễ dưới 10 mili giây, ví dụ như kết xuất video và các ứng dụng máy tính bàn ảo nặng về đồ họa. Không phải khách hàng nào cũng muốn vận hành trung tâm dữ liệu tại chỗ riêng, trong khi có những khách hàng có thể muốn loại bỏ hoàn toàn trung tâm dữ liệu cục bộ của họ. Với các Vùng địa phương, khách hàng nắm trong tay tất cả lợi ích của việc có được các tài nguyên điện toán và lưu trữ gần với người dùng cuối hơn mà không cần phải sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của chính mình.

Wavelength được thiết kế để cung cấp các ứng dụng có độ trễ cực thấp cho các thiết bị 5G bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và công cụ AWS cho mạng 5G. Wavelength kết hợp lưu trữ và điện toán bên trong mạng 5G của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng mới cho người dùng 5G cuối yêu cầu độ trễ dưới 10 mili giây, như là các thiết bị IoT, phát trực tuyến trò chơi, xe tự hành và sản xuất nội dung phương tiện truyền thông trực tiếp.

Hỏi: Vùng địa phương hiện có sẵn ở những địa điểm nào?

Vùng địa phương hiện có sẵn tại 33 thành phố lớn trên toàn cầu: 16 vùng ở Hoa Kỳ, 4 vùng ở LATAM (Buenos Aires, Lima, Querétaro và Santiago), 5 vùng ở Châu Á (Bangkok, Delhi, Manila, Kolkata và Đài Bắc), 6 vùng ở EMEA (Copenhagen, Hamburg, Helsinki, Lagos, Muscat và Warsaw), 1 vùng ở New Zealand (Auckland) và 1 vùng ở Úc (Perth). Vào đầu năm 2022, AWS đã công bố trước kế hoạch cho ra mắt Vùng địa phương tại 33 khu vực đô thị trên khắp thế giới. Đến nay, chúng tôi đã cung cấp rộng rãi 17 Vùng địa phương trên toàn cầu và sẽ tiếp tục cho ra mắt các Vùng địa phương còn lại đã được công bố từ trước. Để biết danh sách đầy đủ các Vùng địa phương sẵn có đã được công bố, hãy xem Địa điểm Vùng địa phương AWSHướng dẫn sử dụng.

Hỏi: Làm thế nào để tôi bắt đầu sử dụng?

AWS Local Zones có thể truy cập được từ Điểm cuối API và từ Bảng điều khiển của khu vực chính. Để bắt đầu, trước hết bạn cần kích hoạt Các khu vực AWS địa phương cho tài khoản AWS của bạn trước khi có thể triển khai các tài nguyên cho các khu vực đó. Sau khi kích hoạt AWS Local Zones, các vùng đó sẽ hiển thị cùng với tất cả các Vùng sẵn sàng khác, khi đó, bạn sẽ có thể truy cập và quản lý AWS Local Zones với cùng API và Bảng điều khiển quản lý AWS mà bạn vốn đã quen dùng cho AWS.

Câu hỏi: Liệu có thể sử dụng AWS Local Zones để đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu không?

Các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu thay đổi tùy thuộc theo lãnh thổ pháp lý.  Khách hàng có thể cấu hình dữ liệu lưu trên AWS Local Zones nhờ sử dụng Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon File Storage (FSx) và các dịch vụ địa phương khác. Để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt về lưu trữ dữ liệu của lãnh thổ pháp lý, chúng tôi khuyên khách hàng nên phối hợp chặt chẽ với các nhóm tuân thủ và bảo mật của họ để xác nhận.

Hỏi: Những loại phiên bản nào được hỗ trợ trong Vùng địa phương?

Chúng tôi hỗ trợ các loại phiên bản khác nhau trong mỗi Vùng địa phương. Bạn có thể tìm thấy các loại phiên bản và dịch vụ được cung cấp tại các Vùng địa phương trên trang tính năng Vùng địa phương AWS. Bạn cũng có thể sử dụng phần Loại phiên bản của Bảng điều khiển EC2 hoặc API DescribeInstanceTypeOfferings để khám phá và so sánh các loại phiên bản và kích thước được hỗ trợ trong Vùng địa phương AWS.

Dịch vụ AWS và kết nối mạng

Câu hỏi: Những dịch vụ AWS nào có sẵn để sử dụng trong các Khu vực AWS Địa phương?

Có nhiều dịch vụ AWS khác nhau như Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon FSx, Amazon Elastic Load Balancing, Amazon EMR, Amazon ElastiCache và Amazon Relational Database Service (RDS) có sẵn tại địa phương trong các Khu vực AWS địa phương. Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ điều phối hoặc làm việc với các dịch vụ cục bộ như Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EKS clusters, Amazon ECS clusters, Amazon EC2 Systems Manager, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và AWS CloudFormation. AWS Local Zones còn cung cấp kết nối băng thông cao, an toàn đến Khu vực AWS, cho phép bạn kết nối liền mạch với tất cả các dịch vụ trong Khu vực AWS thông qua cùng một bộ công cụ và API. Để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ được hỗ trợ tại Vùng địa phương mà bạn đang cân nhắc, hãy truy cập vào trang tính năng của chúng tôi.

Hỏi: Amazon VPC hoạt động như thế nào trong AWS Local Zones?

Bạn có thể mở rộng bất kỳ VPC nào từ khu vực chính vào Các khu vực AWS địa phương bằng cách tạo một mạng con mới và chỉ định mạng con đó cho Khu vực AWS địa phương. Khi bạn tạo một mạng con trong Khu vực AWS địa phương, VPC của bạn được mở rộng đến Khu vực địa phương đó và VPC sẽ coi mạng con đó như mọi mạng con trong bất kỳ AZ nào khác và các cổng, bảng định tuyến liên quan, v.v. sẽ được điều chỉnh tự động.

Hỏi:Vùng địa phương AWS có những loại ổ đĩa EBS nào?

Các Vùng địa phương ở Los Angeles (us-west-2-lax-1a và us-west-2-lax-1b), Dallas (us-east-1-dfw-2a) và Phoenix (us-west-2-phx-2a) cung cấp các ổ đĩa EBS gp2, gp3, io1, st1 và sc1. Tất cả Vùng địa phương khác cung cấp ổ đĩa gp2.

Hỏi: Ảnh chụp nhanh của các ổ đĩa EBS có được lưu trữ cục bộ trong Vùng địa phương không?

Toàn bộ bản sao nhanh cho các ổ đĩa EBS thuộc một Khu vực địa phương đều được lưu trữ trong Khu vực chính của Khu vực địa phương.

Hỏi: Đâu là hành vi mã hóa mặc định của các ổ đĩa EBS trong Vùng địa phương?

Trong Vùng địa phương Los Angeles (us-west-2-lax-1a và us-west-2-lax-1b), Vùng địa phương Phoenix (us-west-2-phx-2a) và Vùng địa phương Dallas (us-east-1-dfw-2a), theo mặc định, các ổ đĩa EBS không được mã hóa nếu không bật tùy chọn Mã hóa theo mặc định cho tài khoản. Trong tất cả Vùng địa phương khác, các ổ đĩa EBS được mã hóa theo mặc định bằng dịch vụ Mã hóa EBS của Amazon cho dữ liệu đang được lưu trữ và dữ liệu đang được truyền giữa Vùng địa phương và Khu vực chính. Theo mặc định, mã hóa EBS của Amazon sử dụng Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS) và các khóa được AWS quản lý. Tuy nhiên, khách hàng có thể chỉ định Khóa được quản lý dành cho khách hàng làm khóa mã hóa mặc định.

Định giá và thanh toán

Câu hỏi: Mô hình giá nào được hỗ trợ trong Khu vực địa phương cho Amazon EC2?

Có ba cách thức để chi trả cho các phiên bản Amazon EC2 trong Khu vực địa phương: Theo nhu cầu, Savings PlansPhiên bản spot.

Câu hỏi: Làm thế nào để xem thông tin về giá cho Các khu vực AWS địa phương?

Để biết thông tin về mức giá, vui lòng truy cập phần giá trên dịch vụ tương ứng. Bạn có thể lọc thông tin về giá bằng cách chọn vị trí Khu vực địa phương trong danh sách thả xuống.

Câu hỏi: Tôi có thể xem chi phí và mức sử dụng của tôi cho Khu vực AWS địa phương bằng cách nào?

Bạn có thể xem phí hàng tháng của bạn cho Khu vực AWS địa phương trong Bảng điều khiển quản lý chi phí và tính phí. Ngoài ra cũng có hai cách để hiểu rõ hơn về chi phí và mức sử dụng liên quan đến Khu vực AWS địa phương thông qua dữ liệu trong Báo cáo về mức sử dụng và chi phí và các báo cáo trong Cost Explorer.

Xem các tính năng của sản phẩm
Xem các tính năng của sản phẩm
Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu
Bắt đầu sử dụng AWS Local Zones
Bắt đầu