AWS App Runner

Triển khai các ứng dụng web và API ở quy mô lớn

Xây dựng và chạy các ứng dụng web bảo mật trên quy mô lớn mà không cần kinh nghiệm về bộ chứa hay cơ sở hạ tầng trước đó.

Điều chỉnh quy mô các ứng dụng theo nhu cầu một cách tiết kiệm chi phí, với độ sẵn sàng cao và độ trễ thấp.

Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và việc tuân thủ mà vẫn tập trung vào ứng dụng của mình.

Kết nối với các dịch vụ cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và hàng đợi tin nhắn trên AWS hỗ trợ các ứng dụng của bạn.

Cách hoạt động

AWS App Runner là một dịch vụ ứng dụng được quản lý toàn phần cho phép bạn xây dựng, triển khai và chạy các ứng dụng web cũng như dịch vụ API mà không cần có kinh nghiệm từ trước với cơ sở hạ tầng hoặc bộ chứa.

Sơ đồ cho thấy cách thêm nguồn, định cấu hình và xây dựng, xem xét và tạo, nhận URL bảo mật với App Runner.
AWS App Runner (01:24)
Tại sao nên chọn App Runner?
AWS App Runner sẽ tự động xây dựng và triển khai ứng dụng web, cân bằng tải lưu lượng truy cập thông qua quy trình mã hóa, điều chỉnh quy mô để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập, cho phép cấu hình cách truy cập dịch vụ, cũng như giao tiếp với các ứng dụng AWS khác trong một Amazon VPC riêng.
Tại sao nên chọn App Runner?
App Runner giúp dễ dàng tự động xây dựng và triển khai ứng dụng web trong bộ chứa, cân bằng tải lưu lượng truy cập thông qua quy trình mã hóa, điều chỉnh quy mô để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập, cũng như giao tiếp với các ứng dụng và dịch vụ AWS khác.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng ứng dụng frontend và backend

Bạn có thể sử dụng App Runner để xây dựng và chạy dịch vụ API, dịch vụ web backend, trang web và hơn thế nữa.

Chạy đồng thời hàng nghìn vi dịch vụ

Linh hoạt thay đổi quy mô từng thành phần trong ứng dụng của bạn, giảm rủi ro đối với khả năng phục hồi của ứng dụng, thúc đẩy nâng cao tốc độ và đổi mới.

Cải thiện thời gian đưa ra thị trường

Sử dụng các công nghệ và phương pháp tốt nhất của AWS để triển khai và chạy các ứng dụng web trên quy mô lớn, giúp giảm đáng kể thời gian đưa ra thị trường.

Cách bắt đầu

Xem các tính năng

Tìm hiểu về triển khai tự động, cân bằng tải, v.v.

Tìm hiểu cách sử dụng App Runner

Tạo dịch vụ App Runner, triển khai ứng dụng, v.v.

Liên hệ với chuyên gia

Tìm hiểu thêm về cách chạy các ứng dụng web trên AWS.


Khám phá thêm về AWS