Chuỗi cung ứng AWS

Giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí nhờ ứng dụng chuỗi cung ứng vận dụng máy học (ML)

Lợi ích

Giảm thiểu rủi ro thừa hàng và hết hàng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng đồng thời giảm chi phí tồn kho vượt mức.
Nhanh chóng nắm bắt thông tin rõ ràng trên toàn chuỗi cung ứng mà không cần chuyển nền tảng, trả trước phí cấp phép hay cam kết dài hạn.
Đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chuỗi cung ứng với thông tin chuyên sâu hữu ích được máy học (ML) hỗ trợ.
Cộng tác với đối tác một cách an toàn và dễ dàng hơn trên các kế hoạch cung ứng và cam kết đặt hàng. Xác định và giảm thiểu tình trạng thiếu hụt vật liệu hoặc thành phần và thu thập dữ liệu bền vững một cách hiệu quả.

Cách thức hoạt động

Chuỗi cung ứng AWS là một ứng dụng dựa trên đám mây giúp thống nhất dữ liệu và cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích, được hỗ trợ công nghệ ML, cộng tác theo ngữ cảnh tích hợp sẵn, cũng như lập kế hoạch nhu cầu. Chuỗi cung ứng AWS có thể kết nối các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiện có của bạn mà không cần chuyển nền tảng, trả trước phí cấp phép hay cam kết dài hạn.

Trường hợp sử dụng

Thu thập dữ liệu hàng tồn kho và bền vững từ chuỗi cung ứng và sử dụng ML để chuyển đổi dữ liệu khác nhau thành một hồ dữ liệu thống nhất. 

Tìm hiểu khả năng hiển thị bậc n của Chuỗi cung ứng AWS và tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS (sắp ra mắt) »

Tìm hiểu thêm về hồ dữ liệu của Chuỗi cung ứng AWS »

Nhận thông tin chuyên sâu dựa trên công nghệ ML về các rủi ro hàng tồn kho tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của bạn. Lập kế hoạch cung ứng và nhu cầu chính xác hơn.

Tìm hiểu thêm về các thông tin chuyên sâu do ML cung cấp »

Xem xét các hành động được đề xuất để giảm thiểu rủi ro và cộng tác với các đối tác của bạn để thỏa thuận và thực hiện các quyết định nhanh chóng hơn.

Tìm hiểu các đề xuất về hành động và cộng tác »

Nhận câu trả lời thông minh cho các câu hỏi về chuỗi cung ứng và trực quan hóa kết quả của các kịch bản phức tạp và đánh đổi giữa các quyết định khác nhau.

Tìm hiểu Amazon Q trong Chuỗi cung ứng AWS »


Khám phá thêm về AWS