Bộ phát triển đám mây AWS

Xác định tài nguyên ứng dụng đám mây của bạn bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc

Cách hoạt động

Bộ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) tăng tốc phát triển đám mây bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến để mô hình hóa các ứng dụng của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách AWS CDK sử dụng các thành phần ứng dụng được đặt cấu hình sẵn để mô hình hóa và cung cấp các ứng dụng của bạn.
Werner Vogels chia sẻ về AWS CDK (15:32)
Werner Vogels chia sẻ về AWS CDK
Werner Vogels, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Amazon.com, thảo luận về lợi ích của các yếu tố trừu tượng trong khoa học máy tính và cách nhà phát triển có thể sử dụng AWS CDK để dễ dàng tạo ra các mẫu cơ sở hạ tầng cấp cao cho ứng dụng của mình.

Trường hợp sử dụng

Cải thiện cơ sở hạ tầng và logic kinh doanh

Phát triển các ứng dụng một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng AWS CDK làm khung chính để xác định cơ sở hạ tầng đám mây dưới dạng mã.

Tìm hiểu cách AWS CDK giúp công việc phát triển trở nên dễ dàng hơn »

Cung cấp các kiểu mẫu cơ sở hạ tầng phổ biến nhất của bạn một cách nhanh chóng hơn

Di chuyển cơ sở hạ tầng backend phức tạp hiệu quả hơn, đồng thời tích hợp với các quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD).

Tìm hiểu thêm về cung cấp linh hoạt cơ sở hạ tầng đám mây »

Tự động hóa hoạt động cung cấp dịch vụ AWS với Trung tâm cấu trúc

Khám phá và sử dụng các cấu trúc AWS CDK do cộng đồng nhà phát triển tạo ra để tạo những vi dịch vụ mới bằng phương thức lập trình.

Khám phá Trung tâm cấu trúc »

Lập trình các ứng dụng bằng cách sử dụng những công cụ được xây dựng cho đám mây

Thúc đẩy quá trình chuyển từ cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới sang cơ sở hạ tầng được triển khai toàn diện bằng cách sử dụng TypeScript, Python, Java, .NET và Go (trong Bản xem trước dành cho nhà phát triển).

Tìm hiểu thêm về tăng tốc phát triển với cdk watch »

Cách bắt đầu

Khám phá các Câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu sâu hơn về cách AWS CDK trợ giúp hoạt động phát triển.

Truy cập tài nguyên về AWS CDK

Đọc tài liệu kỹ thuật và tài liệu tham khảo API.

Đăng ký tài khoản

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.


Khám phá thêm về AWS