Phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS

Báo hiệu giá trị của việc nâng cao kỹ năng bằng cách tài trợ cho Chứng nhận AWS bằng phiếu giảm giá dự thi

Gia hạn phiếu giảm giá một lần đặc biệt

Khách hàng đã mua phiếu giảm giá qua Xvoucher có thể tận dụng ưu đãi gia hạn một lần này đối với phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS. Xem chi tiết bên dưới:

  • Phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS chưa sử dụng đã hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, giờ đây đủ điều kiện để gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS được mua từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, giờ đây có thể được gia hạn đến ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Vui lòng tham khảo báo cáo kiểm kê trong tài khoản Xvoucher của bạn để xem bạn có phiếu giảm giá đủ điều kiện không. Ngày hết hạn được nêu trong báo cáo kiểm kê trong tài khoản Xvoucher của bạn sẽ hiển thị chính xác thời điểm hết hạn.

Hỗ trợ đội ngũ của bạn đạt được Chứng nhận AWS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu xây dựng nhanh hơn, cải thiện bảo mật, giảm thời gian ngừng hoạt động, cải thiện thời gian triển khai và đổi mới với các dịch vụ AWS.1 Đặt mục tiêu đạt chứng nhận trong tổ chức của bạn và bắt đầu học trên đám mây bằng cách cung cấp phiếu giảm giá dự thi cho các thành viên trong đội ngũ.

Các nhà lãnh đạo CNTT nói gì về việc có nhân viên được Chứng nhận AWS:1

90%

tăng năng suất

86%

cải thiện tính bảo mật của khối lượng công việc đám mây

91%

tăng khả năng đổi mới

96%

cải thiện khả năng giữ chân nhân viên tập trung vào đám mây

Lợi ích của phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS

Icon of scissors cutting a price tag

Quản lý ngân sách có chiến lược và mở khóa chiết khấu tự động dựa trên số lượng.

Icon of upward trending data points within a magnifying glass

Xem thông tin chi tiết về tiến độ của đội ngũ.

Icon of two AWS Certified team members

Đặt mục tiêu để hỗ trợ đội ngũ của bạn.

Nhận phiếu giảm giá dự thi cho đội ngũ của bạn

Bạn có thể mua phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS từ Xvoucher, đại lý được ủy quyền. Xvoucher còn cung cấp cổng thông tin trực tuyến tập trung để bạn có thể chỉ định, quản lý và theo dõi phiếu giảm giá một cách hiệu quả.

Để tìm hiểu thêm về Xvoucher, để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp như giá cả và bắt đầu hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Xvoucher, vui lòng truy cập
trang web của Xvoucher.

Đóng

Bằng cách chọn nút Mua phiếu giảm giá dự thi, bạn sẽ rời khỏi trang Đào tạo và chứng nhận AWS và đi đến trang web do một công ty khác, Xvoucher, đại lý ủy quyền của AWS và nhà phân phối phiếu giảm giá dự thi Chứng nhận AWS vận hành. Xvoucher xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật của Xvoucher. Để tìm hiểu thêm về Xvoucher, hãy đọc Câu hỏi thường gặp bên dưới.  


Tìm kiếm tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Khám phá các mẹo và tài nguyên từ Đào tạo và chứng nhận AWS để giúp đội ngũ của bạn chuẩn bị cho kỳ thi Chứng nhận AWS.

1 Nguồn: Báo cáo thông tin chuyên sâu nghiên cứu về ESG thực hiện theo yêu cầu của AWS, Understanding the Value of AWS Certifications to Organizations, tháng 10 năm 2020.