AWS Certified Cloud Practitioner

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Cloud Practitioner

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài với kiến thức quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được AWS Certified Cloud Practitioner sẽ xác thực mức độ thành thạo về đám mây và kiến thức nền tảng về AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Cloud Practitioner dành cho bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về nền tảng AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Sáu tháng làm việc với Đám mây AWS
  • Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ CNTT và cách sử dụng những dịch vụ đó trên nền tảng Đám mây AWS
  • Kiến thức về các dịch vụ AWS cốt lõi và các trường hợp sử dụng, mô hình thanh toán và định giá, các khái niệm bảo mật và cách đám mây tác động đến doanh nghiệp của bạn

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn cần phải tham gia và vượt qua kỳ thi AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01). Kỳ thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi chi tiết, có trong hướng dẫn cho kỳ thi. 

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

quotes-white

Mỗi lần vượt qua kỳ thi AWS Certification, tôi thực sự thấy rằng mọi thứ đã kích thích tôi. Mọi thứ đã ở đúng vị trí, và tôi càng thấy tự tin vào kiến thức của chính mình hơn. Tôi thấy rất hài lòng. Cuối cùng, AWS Certification mà tôi đã nhận được đóng vai trò quan trọng giúp tôi tìm được công việc hiện tại của mình - vì vậy tôi cũng rất hài lòng với điều đó.”

J Dana Eckart
Kiến trúc sư giải pháp cấp cao, Vistra Corp

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Cơ bản
Thời gian hoàn thành bài thi: 90 phút
Chi phí: 100 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi; trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).
 
Các ngôn ngữ bổ sung sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2022: tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) và tiếng Trung phồn thể (chỉ có sẵn trên Pearson Vue).

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Xem các tài nguyên này từ AWS Training and Certification liên quan đến AWS Certified Cloud Practitioner. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tại AWS; tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bạn tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi.

Bắt đầu với các tài nguyên miễn phí hoặc khám phá tài nguyên bổ sung, bao gồm Bài thi thử chính thức với gói đăng ký Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • Chuẩn bị cho kỳ thi với Bộ xây dựng kỹ năng AWS
  • Khóa đào tạo do các chuyên gia AWS xây dựng
  • Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.