Đặt lịch thi

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy xem một số câu hỏi thường gặp ở bên dưới. Thắc mắc của bạn vẫn chưa được giải đáp? Hãy xem câu hỏi thường gặp về đào tạo cũng như câu hỏi thường gặp về tài khoản chứng nhận và đăng ký thi.

Bạn vẫn còn câu hỏi khác?

Hãy liên hệ chúng tôi

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Đặt lịch thi tại aws.training