Sắp ra mắt cho AWS Certification

Tìm hiểu thêm về những điểm cập nhật sắp tới đối với bài thi, bài thi beta và các chứng nhận mới

Sự kiện sắp tới

Ngừng sử dụng kỳ thi

Kỳ thi  Ngày chính
AWS Certified Database – Specialty. Tìm hiểu thêm » Ngày cuối cùng để thực hiện kỳ thi này: ngày 29 tháng 4 năm 2024
AWS Certified SAP on AWS – Specialty. Tìm hiểu thêm » Ngày cuối cùng để thực hiện kỳ thi này: ngày 29 tháng 4 năm 2024

Câu hỏi thường gặp

 • Hướng dẫn về kỳ thi Chứng nhận AWS chứa đề cương nội dung và các thông tin chi tiết có liên quan của kỳ thi lấy chứng nhận. Tạo hướng dẫn về kỳ thi là một phần quan trọng trong quy trình của chúng tôi nhằm tạo ra những kỳ thi và chứng nhận được toàn ngành công nhận.

 • Chúng tôi xây dựng các đề cương mới cho kỳ thi để duy trì tính cập nhật cho các bài thi lấy chứng nhận của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn sửa đổi về kỳ thi khi có một đề cương thay đổi.

 • Các ứng viên nên xem kỹ hướng dẫn về kỳ thi và cân nhắc thời gian cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi. Họ cũng nên cân nhắc về những ngày thi còn trống lịch để đưa ra quyết định xem nên đăng ký phiên bản nào. Khi vượt qua bài thi beta hoặc bài thi tiêu chuẩn, ứng viên sẽ nhận được Chứng nhận AWS có hiệu lực trong 3 năm.

 • Chứng nhận AWS được thiết kế để chứng thực kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp tốt nhất và công nghệ AWS mới nhất. Các lĩnh vực và mục tiêu của từng chứng nhận đều được xây dựng kỹ lưỡng bởi các chuyên gia nghiệp vụ AWS. Một khi chứng nhận sẵn sàng, các bài thi sẽ được làm mới liên tục. Các chuyên gia nghiệp vụ AWS sẽ cập nhật các lĩnh vực và mục tiêu khi cần để phù hợp với các phương pháp tốt nhất và công nghệ AWS mới. Tần suất cập nhật sẽ khác nhau tùy theo bài thi. Nếu bạn muốn tham gia vào phương pháp nghiêm ngặt của chúng tôi trong việc xây dựng và cập nhật các bài thi, hãy tìm hiểu thêm về chương trình SME của chúng tôi.

 • AWS Certification sử dụng các bài thi beta để kiểm tra chất lượng của mục bài thi trước khi sử dụng trong bài thi chính thức. Bài thi có thể trải qua quá trình chạy beta trước khi được áp dụng lần đầu tiên. AWS Certification cũng có thể hoàn tất quá trình chạy beta khi đề cương bài thi thay đổi.

 • Các ứng viên đăng ký bài thi beta có cơ hội trở thành những người đầu tiên thực hiện các bài thi mới nhất và được tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu về chất lượng của các câu hỏi thi. Đối với các bài thi mới, các ứng viên vượt qua bài thi có thể trở thành một trong số những người đầu tiên sở hữu chứng nhận mới. Ngoài ra, bài thi beta thường có mức phí rẻ hơn 50% so với bài thi tiêu chuẩn.

 • Các ứng viên vượt qua bài thi beta sẽ được trao Chứng nhận AWS sau khi công bố điểm, thường là 90 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn beta. Chứng nhận của bạn sẽ có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày công bố điểm thi.

 • Các cá nhân đã tham gia kỳ thi beta nhưng trượt có thể làm lại bài thi sau khi phiên bản tiêu chuẩn được công bố. Bạn phải đạt đủ điểm cho bài thi beta hoặc tiêu chuẩn thì mới nhận được chứng nhận.

 • Chúng tôi xây dựng các đề cương mới cho bài thi để đảm bảo rằng các bài thi của chúng tôi phù hợp với các phương pháp tốt nhất và cung cấp hướng dẫn sửa đổi về bài thi khi có một đề cương thay đổi. Giai đoạn beta của phiên bản cập nhập cho phép chúng tôi thu thập thông tin thống kê về các câu hỏi mới phù hợp với đề cương mới.

 • Nếu đề cương bài thi chỉ thay đổi nhỏ, bài thi beta có thể không cần thiết. Khi AWS Certification xác định rằng cần phải thay đổi một chút đề cương bài thi, chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng mục bài thi thông qua các mục chưa chấm điểm trên phiên bản hiện tại của bài thi.

 • Bài thi beta được tổ chức thông qua nhà cung cấp dịch vụ khảo thí của chúng tôi, Pearson VUE. Các trung tâm khảo thí có mặt ở hàng ngàn địa điểm trên toàn cầu và lịch thi có giám thị trực tuyến có thể được đăng ký để đặt lịch.

 • Chúng tôi xây dựng phiên bản beta của các bài thi mới để thu thập thông tin thống kê về các câu hỏi phù hợp với đề cương mới. Sau khi đạt chỉ tiêu cho phép phân tích thống kê này, chúng tôi có thể đóng đăng ký đối với một bài thi beta nhất định. Bất cứ ai đã đăng ký sẽ có cơ hội hoàn thành bài thi beta của họ theo đúng lịch.

 • Bài thi beta chỉ có ngôn ngữ là tiếng Anh. Chúng tôi dự kiến thêm các nông ngữ khác sau khi bài thi được công bố đầy đủ.

 • Các kỳ thi Chứng nhận AWS của chúng tôi, kể cả kỳ thi beta, không yêu cầu điều kiện nào. Vào tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã xóa bỏ các điều kiện để thí sinh linh hoạt hơn khi tham gia các kỳ thi của chúng tôi.  

Bạn có thêm câu hỏi? Hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp về AWS Certification của chúng tôi