AWS Certified Data Analytics - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Chứng chỉ này sẽ ngừng sử dụng từ ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ngày cuối cùng để thực hiện bài thi này là ngày 8 tháng 4 năm 2024.

Huy hiệu AWS Certified Data Analytics - Specialty

Thông tin chứng thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Chứng chỉ AWS Certified Data Analytics - Specialty xác thực chuyên môn về kho lưu trữ dữ liệu và dịch vụ phân tích của AWS để lấy thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Data Analytics - Specialty dành cho những người có kinh nghiệm và chuyên môn làm việc với dịch vụ AWS để thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên:

  • Năm năm kinh nghiệm về các công nghệ phân tích dữ liệu phổ biến
  • Hai năm kinh nghiệm thực hành và chuyên môn làm việc với các dịch vụ AWS để thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích
  • Khả năng xác định các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS và hiểu cách chúng tích hợp với nhau
  • Khả năng giải thích các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS phù hợp như thế nào trong chu kỳ vòng đời dữ liệu gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và hiển thị trực quan

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Data Analytics - Specialty (DAS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD 
Truy cập Lệ phí thi để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Data Analytics - Specialty. AWS không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo AWS cụ thể nào trong quá trình chuẩn bị cho bài thi.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành cho nhà kiến tạo AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói AWS Skill Builder.

Lưu ý: Chứng chỉ này sẽ ngừng sử dụng từ ngày 9 tháng 4 năm 2024. Các tài nguyên chuẩn bị cho bài thi trong tab Ôn tập cho kỳ thi bên dưới có sẵn cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 và cũng sẽ ngừng sử dụng từ ngày 9 tháng 4 năm 2024.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng AWS Certified Data Analytics – Specialty