AWS Certified Data Analytics - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Data Analytics - Specialty

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Chứng chỉ AWS Certified Data Analytics - Specialty xác thực chuyên môn về kho lưu trữ dữ liệu và dịch vụ phân tích của AWS để lấy thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Data Analytics - Specialty dành cho những người có kinh nghiệm và chuyên môn làm việc với dịch vụ AWS để thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên:

  • Năm năm kinh nghiệm về các công nghệ phân tích dữ liệu phổ biến
  • Hai năm kinh nghiệm thực hành và chuyên môn làm việc với các dịch vụ AWS để thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích
  • Khả năng xác định các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS và hiểu cách chúng tích hợp với nhau
  • Khả năng giải thích các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS phù hợp như thế nào trong chu kỳ vòng đời dữ liệu gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và hiển thị trực quan

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Data Analytics - Specialty (DAS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD 
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Data Analytics - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • Đào tạo AWS cho phân tích dữ liệu
  • báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.