AWS Certified Data Engineer – Associate

Tìm hiểu thêm về chứng chỉ mới này và các tài nguyên AWS để giúp bạn chuẩn bị

Tổng quan về bài thi

Danh mục Associate
Thời lượng bài thi 170 phút
Hình thức thi 85 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án
Chi phí

75 USD*

Truy cập Lệ phí thi để biết thông tin chi phí bổ sung.

Thi trực tiếp hoặc trực tuyến
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh
Ngày giao bài thi beta
Ngày 27 tháng 11 năm 2023 – Ngày 12 tháng 1 năm 2024

AWS Certified Data Engineer - Associate xác thực kỹ năng và kiến thức về các dịch vụ AWS cốt lõi liên quan đến dữ liệu, khả năng triển khai quy trình dữ liệu, giám sát và khắc phục sự cố cũng như tối ưu hóa chi phí và hiệu năng theo các phương pháp tốt nhất. Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng công nghệ AWS để chuyển đổi dữ liệu cho hoạt động phân tích và thông tin chuyên sâu hữu ích, bài thi beta này mang đến cho bạn cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên nhận được chứng chỉ mới này.

Bạn đã sẵn sàng nhận chứng chỉ AWS?

Đặt lịch bài thi beta »

Huy hiệu AWS Certified Data Engineer – Associate

Chuẩn bị cho bài thi

Dưới đây là những bước được đề xuất bạn có thể làm theo để chuẩn bị cho bài thi beta. Lưu ý: AWS không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo AWS cụ thể nào trong quá trình chuẩn bị cho bài thi.

Câu hỏi thường gặp quan trọng để giúp bạn bắt đầu

  • AWS Certification sử dụng các bài thi beta để kiểm tra chất lượng của mục bài thi trước khi sử dụng trong bài thi chính thức. Quá trình chạy beta có thể được tiến hành khi đề cương bài thi được cập nhật hoặc khi một bài thi mới được ra mắt. Nếu thực hiện bài thi beta thành công, thí sinh có kết quả đạt ở bài thi này sẽ nằm trong số những người đầu tiên nhận được chứng chỉ mới.  

  • Thí sinh có thể đăng ký bài thi beta bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2023 và có thể làm bài thi từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.  

  • Kết quả bài thi beta sẽ có trong 90 ngày kể từ khi kết thúc bài thi beta.  

  • Bài thi này được thiết kế cho các thí sinh có 2 – 3 năm kinh nghiệm ở những vai trò liên quan đến dữ liệu đám mây hoặc dữ liệu tại chỗ và đang di chuyển sang Đám mây AWS. Thí sinh đảm nhận những vai trò đám mây như kỹ sư dữ liệu, chuyên viên phân tích dữ liệu, kiến trúc sư dữ liệu hoặc kỹ sư nghiệp vụ thông minh có thể thi lấy chứng nhận này và có được uy tín cũng như sự tự tin.

    Những người giữ các vai trò liên quan như kỹ sư phần mềm, kỹ sư đám mây, chuyên viên phân tích báo cáo, chuyên viên phân tích chất lượng dữ liệu và các vai trò dữ liệu tại chỗ cũng có thể chuẩn bị và thi lấy chứng nhận này. 

  • Không, không có điều kiện tiên quyết. Kinh nghiệm nên có trước khi tham gia bài thi này là tương đương 2–3 năm về kỹ thuật dữ liệu hoặc kiến trúc dữ liệu và tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm thực hành với các dịch vụ AWS.  

  • Nhu cầu về vai trò kỹ sư dữ liệu tăng 42% so với năm trước theo báo cáo việc làm công nghệ Dice. Đây là một vai trò thiết yếu do tình trạng thiếu nhiều chuyên gia có kỹ năng. AWS Certified Data Engineer – Associate và các tài nguyên chuẩn bị đi kèm sẽ cung cấp cho bạn phương tiện để đạt được chứng chỉ này cũng như xây dựng sự tự tin và uy tín của bạn trong vai trò kỹ sư dữ liệu hoặc các vai trò liên quan.  

  • Chứng chỉ của bạn sẽ có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày công bố điểm thi.  

  • Đăng ký cho phiên bản tiêu chuẩn, sau beta của bài thi sẽ mở vào tháng 3 năm 2024 và bài thi sẽ sẵn sàng để thực hiện bắt đầu từ tháng 4 năm 2024.

Tài nguyên khác

Thông tin và chính sách

Tìm hiểu thêm về những điều bạn có thể trông đợi về việc đặt lịch thi, các yêu cầu xác thực, chức năng của bài thi, các chính sách liên quan, v.v.

Tìm hiểu thêm »
Chứng nhận lại

Duy trì trạng thái được chứng nhận AWS của bạn. Việc chứng nhận lại sẽ giúp củng cố giá trị tổng thể cho AWS Certification của bạn.

Tìm hiểu thêm »
Phiếu kiểm tra

Bạn có đang hỗ trợ nhóm tham gia kỳ thi lấy AWS Certification không? Giúp mọi việc thêm phần đơn giản với phiếu kiểm tra. Mua trực tuyến bất cứ lúc nào, sau đó sử dụng cổng tự phục vụ để phân phối, theo dõi và quản lý hiệu quả các phiếu kiểm tra tiêu chuẩn.

Tìm hiểu thêm »
Hội thảo trực tuyến về Chuẩn bị cho bài thi AWS Certification

Tham gia một trong những hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi về chuẩn bị cho bài thi AWS Certification. Những hội thảo trực tuyến trực tiếp này sẽ do các giảng viên uy tín của AWS hướng dẫn, giúp bạn chuẩn bị cho các bài thi AWS Certification.

Tìm hiểu thêm »