AWS Certified Machine Learning - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Machine Learning - Specialty

Thông tin chứng thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được AWS Certified Machine Learning – Specialty xác thực chuyên môn trong việc xây dựng, đào tạo, điều chỉnh và triển khai mô hình máy học (ML) trên AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Machine Learning - Specialty dành cho các cá nhân thực hiện vai trò triển khai hoặc khoa học dữ liệu và có hơn một năm kinh nghiệm phát triển, kiến trúc hoặc chạy khối lượng công việc máy học/học sâu trên Đám mây AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Ít nhất hai năm kinh nghiệm thực hành phát triển, kiến trúc và chạy khối lượng công việc ML hoặc học sâu trên Đám mây AWS
  • Khả năng thể hiện hiểu biết qua trực giác đằng sau các thuật toán ML cơ bản
  • Kinh nghiệm thực hiện tối ưu hóa siêu tham số cơ bản
  • Kinh nghiệm với các khung ML và học sâu
  • Khả năng tuân theo phương pháp tốt nhất về đào tạo mô hình, triển khai và vận hành

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Tổng quan về bài thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 300 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

Hình thức: 65 câu hỏi; trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Machine Learning - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?