AWS Certified: SAP on AWS - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified: SAP on AWS Specialty

Chứng nhận này xác nhận trình độ chuyên môn về thiết kế, thực hiện, di chuyển và vận hành khối lượng công việc SAP trên AWS. Giờ đây, các tổ chức có thể xác định và phát triển những tài năng phù hợp có kiến thức và kỹ năng quan trọng trong việc tối ưu hóa khối lượng công việc SAP trên AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified: SAP on AWS - Specialty dành cho các cá nhân nắm giữ các vai trò yêu cầu kinh nghiệm ở cả SAP và AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Năm năm kinh nghiệm làm việc với SAP trở lên
  • Một năm kinh nghiệm làm việc với SAP on AWS trở lên
  • Khả năng thiết kế giải pháp SAP chạy trên Đám mây AWS tuân thủ các thực hành tốt nhất được nêu trong AWS Well-Architected Framework cũng như các yêu cầu về chứng nhận và hỗ trợ SAP

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified: SAP on AWS - Specialty (PAS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 170 phút
Chi phí: 300 USD
Truy cập Lệ phí thi để biết thông tin chi phí bổ sung. 

Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Nhiều khách hàng đang chạy SAP trên AWS của tôi gặp khó khăn với những thách thức như hệ thống công nghệ, chi phí, lập kế hoạch và đánh giá. Chứng nhận AWS Certified: SAP on AWS – Specialty xác thực hiểu biết của tôi về cả SAP lẫn AWS, những yếu tố quan trọng để xây dựng kiến trúc, di chuyển và quản lý các khối lượng công việc SAP trên AWS. Chứng nhận này giúp tôi có thể cung cấp các giải pháp mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí cho khách hàng của mình. Tôi đề xuất chứng nhận này cho các chuyên gia đang muốn nắm được kiến thức toàn diện về tình hình của khách hàng và xác thực chuyên môn SAP trên AWS của họ”.

Sourabh Chordiya,
Kiến trúc sư giải pháp, Wipro Limited

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified: SAP on AWS - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?